Recents in Beach

header ads

1001+ self love quotes in marathi ❤️ | heart touching love quotes in marathi 💋

1001+ self love quotes in marathi ❤️ | heart touching love quotes in marathi 💋
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi


1 Love Quotes In Marathi
2 Romantic Love Quotes In Marathi
3 Heart Touching Love Quotes In Marathi
4 True Love Quotes In Marathi
5 Love Quotes In Marathi For BF
6 Love Quotes In Marathi For Husband
7 Sad Love Quotes In Marathi
8 Love Quotes In Marathi For Boyfriend
Love Quotes In Marathi
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
जगावे असे की मरणे अवघड होईल,
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,
कुणाशीही 💯प्रेम करणे सोप्पे आहे,
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल.
कुणीतरी⚡आपल्यासाठी झुरत 💯असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा 💯बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी⚡वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक 😋क्षणाला नक्कीच मोल असतं
ह्या हृदयालाच माहिती आहे
माझ्या प्रेमाची स्थिती,
कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,
तुझ्या विश्वासाची जरुरत 💯आहे.
प्रेमात 💯जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही.
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.
शिंपल्याचा शो पीस 😋नको
जीव अडकला मोत्यात 💯💯
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
प्रेमात 💯शंका आणि राग तेच लोक 😋करतात, 
ज्यांना तुम्हाला हरवण्याची भीती असते.
मला तुझी तितकीच गरज आहे, 
जितकी हृदयाला ठोक्यांची.
प्रेमाचे तर माहीत 💯नाही, 
पण तु माझ्या आयुष्यातील पहिली मुलगी
जिला मी ✌️माझं जीवन समजून साथ दिली.
तु माझा तिरस्कार केला तरी⚡चालेल, 
पण पण खोट्या प्रेमाचा दिखावा
तरी⚡नको करू.
प्रत्येक 😋वेळेस 😋तुला पाहिल्यावर,
मी ✌️पुन्हा 💯एकदा तुझ्या प्रेमात 💯पडतो.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
मी ✌️तिला सहज म्हटले
आभाळ बघ किती मोठ आहे 💢ना,
तिने लगेच मिठीत 💯घेतल,
आणि म्हणाली यापेक्षा मोठ नसेल न पिल्लू.
प्रेम तर दोघांचाही 💯आहे 💢एकमेकांवर फरक 😋फक्त
एवढाच आगे माझ जर जपून आणि तुझ थोड लपून
आयुष्यभरासाठी साथ दयायची कि नाही 💯हा 💯निर्णय तुझा आहे,
पण मरेपर्यंत 💯तुझी साथ देईल हा 💯शब्द माझा आहे.
जीवापाड प्रेम केल्यावर कळत 💯कि,
प्रेम म्हणजे काय असत 💯💯
तुम्ही 💯प्रेम कोणावरही 💯करा पण
ज्याच्यावर कराल,
त्याच्यावर अगदी शेवट पर्यंत 💯करा.
देव पण न माहिती नाही 💯कसे नाते जुळवीतो,
अनोळखी माणसाला हृदयात 💯स्थान देतो,
ज्यांना कधी ओळखत 💯हि नसतो,
त्यांना पार जीवाचे, जिवलग बनवतो.
Romantic Love Quotes In Marathi
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
तू रोज माझ्या समोरुन जातेस,
पण हिम्मत 💯होत 💯नाही 💯बोलण्याची,
मनात 💯तू आहेस 😋खरी⚡पण
भिती वाटते आय लव्ह यू म्हणण्याची.
वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन.
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे.
मग मीही 💯अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे.
प्रत्येकाच्या मनात 💯कोणालाही
न सांगितलेली प्रेम कहाणी असते.
आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर
हात 💯माझा धरशील ना?
सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा
विश्वास 😋माझ्यावर ठेवशील ना ?
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
दाटून असलेल्या संध्याकाळी,
अवचित 💯ऊन पडत,
तसाच काहीस 😋पाऊस 😋न वाजवता,
आपल्या आयुष्यात 💯प्रेम येत 💯💯
शब्दाविना कळावे,
मागितल्याशिवाय मिळावे,
धायाविना जुळावे,
स्प्रश्यावाचून ओळखावे
"तुझ माझ प्रेम"
आज किनार्यावर प्रत्येक 😋लाट चिंब चिंब भिजली होती,
तेव्हा 💯आठवले कुशीत 💯माझ्या येऊन तू निजली होती.
"जगायच" दूर एका "प्रेम नगरीत"
आपलं छोटास 😋घर असाव आणि
त्यामध्ये आपली "कोंबड्याची पोल्ट्री" असावी.
प्रेम म्हणजे गुलाबी थंडी
प्रेम म्हणजेच गर्द धुक्याची बंडी,
प्रेम म्हणजे वात्सल्याची दहीहंडी,
आणि प्रेम म्हणजे आनंद स्वच्हंदी.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
काही 💯लोक 😋म्हणतात 💯की प्रेम खरं नसतं,
त्या सर्वांच्या प्रश्नाचे उत्तर आहेस 😋'तू'
प्रेम ही 💯एक 😋अशी विचित्र गोष्ट आहे,
जी दुर्बल व्यक्तीला मजबूत
आणि मजबूत 💯व्यक्तीला दुर्बल बनवू शकते.
मला माहिती आहे 💢की मी ✌️तुझ्यावर प्रेम करतो,
कारण तुझ्या सोबत 💯माझं
वास्तव माझ्या स्वप्नां पेक्षाही 💯सुंदर आहे.
तिने विचारले मी ✌️तुझ्यासाठी काय आहे?
मी ✌️जवळ गेलो, तिला आलिंगन
दिले आणि म्हणालो सर्वकाही.
I Love You माझ्या प्रत्येक 😋वेदनेवर औषध आहेस 😋तू,
माझ्या प्रत्येक 😋सुखाचे कारण आहेस 😋तू,
काय सांगू कोण आहेस 😋तू,
फक्त 💯हा 💯देह माझा आहे 💢त्यातील जीव आहेस 😋तू.
Heart Touching Love Quotes In Marathi
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत 💯नाही,
आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर जीव टाकत 💯असते.
आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत 💯नाही,
आणि जर त्या दोघांनाही 💯समजला तर जगाला समजत 💯नाही.
जेव्हा 💯तुम्ही 💯कोणावर प्रेम करता,
आणि ती व्यक्ती तुम्हाला भेटावी म्हणून,
देवाकडे त्या व्यक्तीला रोज मागता,
पण ती तुम्हाला भेटत 💯नाही,
तेव्हा 💯समजून घ्या की दुसरे कोणीतरी
तुमच्यावर जास्त 💯प्रेम करतंय,
आणि रोज तुम्हाला देवाकडे मागतंय.
फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस.
ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल की,
एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे
तेव्हा 💯आपल्या मनाला फक्त 💯हेच विचारा..
"हे 💢नातं एवढा काळ का जपलं?"
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
मनात 💯प्रेम असेल ना तर सगळ्या गोष्टी समजून घेता येतात,
कोणाला मिळवणे याला प्रेम म्हणत 💯नाही 💯तर
कोणाच्या तरी⚡मनात 💯आपली जागा निर्माण करणे म्हणजेच तर खर प्रेम.
तू माझा होऊ शकत 💯नाही,
म्हणून प्रेम कारण सोडू का रे,
अस 😋अर्ध्यावर सोडायचं असत,
तर मी ✌️जीवच लावला नसता.
प्रेमात 💯एकदा खाल्ला धोका,
आता प्रेमात 💯पडायची इच्छाच नाही,
आता जीवनात 💯फक्त 💯जास्त 💯आणि हसवत 💯राहायचं,
आता परत 💯रडायची इच्छाच नाही.
मला फक्त 💯तुला हसताना बघायचंय,
मग त्यामागचे कारण मी ✌️नसलो तरी⚡चालेल.
नाही 💯आवडलं तुझ मला हे 💢परक्यासारख वागण,
सोडून दिलंय मी ✌️आता तुज्यामागे धावण
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
तू माझ्यावर प्रेम करत 💯नाही 💯म्हणून,
काय झालं मी ✌️तुझ्यावर जीवापाड प्रेम करतो.
ज्यांना कधी ओळखत 💯हि नसतो,
त्यांना पार जीवाचे, जिवलग बनवतो.
एवढसं हृदय माझं जे तू केव्हाच चोरलय जरा,
प्याला निरखून तर बघ त्यावर तुझच नाव कोरलय.
आयुष्य भरासाठी ठेव ना मला,
तुझ्या सोबत 💯कोणी विचारलं तर,
सांग भाडेकरू आहे 💢हृदयाचा.
आयुष्यभर साय दायचं कि नाही 💯हा 💯निर्णय तुझा आहे,
पणपर्यंत 💯तुझी साय देईल हा 💯शब्द माझा आहे.
True Love Quotes In Marathi
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
कधी इतकं प्रेम झालं काही 💯कळलंच नाही,
कधी इतकं वेड लावलं काही 💯कळलंच नाही,
पहिल्यांदा कधी आवडलीस 😋हे 💢खरंच आठवत 💯नाही,
पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरंच राहवत 💯नाही.
माझ्यासारखीच ती पण अस्वस्थ असेल,
रात्रभर नाही,
पण क्षणभर तरी⚡माझ्यासाठी झोपत 💯नसेल.
कातर वेळचा गार वारा,
तुझी स्मृती घेऊन भेटतो,
मिट्ट काळोख येता गारवा,
पाऊस 😋अलगद मनात 💯दाटतो.
आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत 💯तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस 😋तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते.
प्रॆम हॆ टवटवीत 💯दिसणाऱ्या सुंदर गुलाबासारखं असतं
पण त्याचा सुगंध अनुभवायला
प्रथम त्याच्या काटयांशी खॆळावं लागत 💯💯
एखादयाशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,
मान अपमान प्रेमात 💯काहीच नसतं,
आपल्याला फक्त 💯समोरच्याच्या ह्रदयात 💯राहता आलं पाहिजे.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
तु माझ्या आयुष्यातील ती व्यक्ती आहे
जिला मी ✌️गमवायला खुप घाबरतो.
माणसावर जेवढ प्रेम कराव तेवढेच ते दूर जातात
फुलांना जास्त 💯कावाताल्यानंतर पक्ल्याही 💯गळून जातात
ज्यांना मनापासून आपलं मानल तीच आपल्याला
विसरून जातात 💯देखील सोडून जातात 💯💯
जेव्हा 💯मायेची आणि प्रेमाची मानस 😋आपल्या जवळ असतात
तेव्हा 💯दुख कितीही 💯मोठ असलं तरी⚡त्याच्या वेद्ना जाणवत 💯नाहीत 💯💯
आपली काळजी जी व्यक्ती जास्त 💯घेते
जी आपल्यावर जीवापाड प्रेम करते.
खर्या प्रेमात 💯असलेले अश्रू आणि
लहान मुलांचे अश्रू दोन्ही 💯सारखेच असतात 💯💯
कारण दोघांनाही 💯माहिती असत 💯कि दु:ख काय आगे
पण कोणाला सांगूच शकत 💯नाही.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
आज एका मुला मुलीला bullet
वरुन जाताना पाहि ल स्वप्न होत 💯माझ ही 💯जे
मनातल मनातच राहिल.
बघताच ज्याला भान हरवते,
समोर नसला की बेचैन मन होते
आठवणीच त्याच्या मग विश्व बनते यालाच
म्हणतात 💯प्रेम कदाचित,
जयाच्याविना आयुष्य थांबते.
खूप सोत 💯असत 💯कुणावर प्रेम करण पण
अवघड असत 💯ती व्यक्ति आपली होणार
नाही 💯है माहित 💯असून सुद्धा
तिच्यावरच प्रेम करण.
प्रेम समोरची व्यक्ति आपली होणार नाही 💯है
आपल्याला माहीत 💯असतानाही 💯तीच्यावर
वेड्यारखं प्रेम करणे म्हणजे खरं प्रेम.
तुझ्याजवळ काही 💯मगितल्यावर
तू म्हणतोस 😋मलाच घेन जा
त्यावेळी मला तुला सांगावस 😋वाटत 💯💯
Love Quotes In Marathi For BF
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
प्रेम तुझं खरं असेल तर
जीव तुझ्यावर ओवाळेल ती
स्वत:च्याचं भावनांचं मन
शेवटी ती मारेल तरी⚡कीती.
तुझ्या चेहर्यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे.
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे.
आठवणी विसरता येतात
पण प्रेम विसरता येत 💯नाही.
पण चुकूनही 💯दूर जाऊ नकोस 😋तिच्यापासून,
जी स्वतः रडून तुला हसवेल.
कुणावरही 💯प्रेम करणे हा 💯वेडेपणा,
कुणीतरी⚡आपल्यावर प्रेम करणे ही 💯भेट,
आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो,
त्यानेही 💯आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे नशीब.
रस्ता बघून चल.
नाहीतर एकदिवस 😋असा येईल की
वाटेतले मुके दगडही 💯प्रश्न विचारू लागतील.
आयुष्याची दोरी⚡कुणाच्या तरी⚡हातात 💯देऊन बघा
खुप वेळ असेल तुमचाकडे.
आयुष्यातील दोन क्षण कुणाला तरी⚡देऊन बघा
कविता नुसत्याच नाही 💯सुचणार
त्या साठी तरी⚡एकदा प्रेम करून बघा..
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
किती प्रेम आहे 💢तुज्यावर खरच नाही 💯सांगणार?
आता सावली सारखे राहणार तुज्यासोबत 💯पण दिसू नाही 💯देणार.
प्रेम हे 💢तेव्हाच टिकते जेव्हा 💯ते दोघांनाही 💯हवं असत
मग ते टिकवण्यासाठी दोघे भांडतातही 💯आणि समजूनही 💯घेतात 💯💯
नाही 💯आठवण काढलीस 😋तरी⚡चालेल,
पण विसरून मात्र जाऊ नकोस.
डोळ्यांच्या किंवा कानाच्या प्रमाणाने प्रेमात 💯पडण्यापेक्षा
मनाद्वारे प्रभावित 💯करून प्रेम करावे.
प्रेम हे 💢फक्त 💯दोन शब्द असतात
जो पर्यंत 💯कुणी त्यास 😋अर्थ देणास 😋येत 💯नाही
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
सहवासात 💯तुझ्या, आयुष म्हणजे, 
नभात 💯फुललेली चांदण्भारात 💯असेल
तुझी सोबत 💯असताना, जीवनात 💯फक्त 💯सुखांचीच, 
अविरत 💯बरसात 💯असेल.
वेडू ओपण कायद्याने नवरा बायको
नसलो म्हणून काय झालं मनाने पर आहोत 💯ना.
देव पण न जाने कोठुन कसे नाते जुळवीतो
अनोळखी माणसाला हृदयात 💯स्थान देतो.
स्वभावतील गोडीने आणि जिभेवरील
माधुर्याने माणसे जोडली जातात 💯💯
जगातील सर्वात 💯सुंदर गोष्ट म्हणजे
प्रेम जि सहसा मिळत 💯नाही.
Love Quotes In Marathi For Husband
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
नाही 💯आठवण काढलीस 😋तरी⚡चालेल,
पण विसरून मात्र जाऊ नकोस.
आता राहवेना मुळीच कसे सांगू हे 💢तुला?
दाटून येते आभाळ सारे, दे सोबतीला हात 💯मला.
"प्रेम" सखे हातात 💯हात 💯घेशील जेव्हा 💯भीती तुला कसलीच नसेल
अंधारातला काजवाही 💯तेव्हा 💯सुर्यापेख्सा प्रखर असेल.
कुनावराही 💯प्रेम करण हा 💯वेडेपणा
कुणीतरी⚡आपल्यावर प्रेम करणे ही 💯भेट
आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो
त्याने ही 💯आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे "नशीब".
माणूस 😋गमावण हे 💢सर्वात 💯मोठ नुकसान
नुकसान म्हणजे त्यांचा आठवणीत 💯आयुष्भर जगणं.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
नजरेतील मादकता घायाळ करते हृदयाला
त्यातूनच येते मग प्रेमपाखरू उदयाला.
आपल्याला जे आवडतात 💯त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा
ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.
खरं प्रेम करणारे सर्वच नसतात,
अर्ध्यावर सोडणारे भरपुर असतात,
खोटं प्रेम करुन जे मन भुलवतात,
मन भरल्यावर मात्र ओळख विसरतात,
अशानांच लोक 😋सभ्य म्हणुन ओळखतात 💯💯
प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,
भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,
श्वास 😋घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक 😋श्वासात 💯जगायचंय.
प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी ✌️असावे.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
अगदी कठीण नसते कुणाला तरी⚡समजून घेणे,
समजून न घेता काय ते प्रेम करणे,
खूप सोपे असते कुणीतरी⚡आवडणे,
पण खूप कठीण असते कुणाच्या तरी⚡आवडीचे होणे.
यदा-कदाचीत 💯असे घडावे,
मलाही 💯वाटते की प्रेमात 💯पडावे.
कोणावरतरी⚡निस्वार्थी प्रेम करावे.
शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,
सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,
काढशील आठवण माझी जेव्हा,
अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.
अनेक 😋लोक 😋प्रेमात 💯असूनही 💯सोबत 💯नसतात,
तर काही 💯लोक 😋सोबत 💯असतात 💯पण प्रेमात 💯नसतात 💯💯
प्रेम हि अशी गोष्ट आहे 💢जी
माणसाला आयुष्यात 💯कधीही 💯कोमेज देत 💯नाही.
Sad Love Quotes In Marathi
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
मी ✌️पण प्रेम अश्या मुलीवर केलाय की,
जिला विसरण मला शक्य नव्हत
आणि जिला मिळवण माझ्या नाशिवत 💯नव्हत 💯💯
प्रेम आणि कौतुक 😋योग्य वेळी व्यक्त
न केल्यास 😋त्याची किमत 💯शून्य असते,
जो खरा प्रेम करतो त्याचीच ओंजळ
नेहमी ✌️खाली राहते.
प्रेमात 💯शंका आणि राग तेच लोक 😋करतात,
ज्यांना तुम्हाला हरवण्याची भीती असते
तिला वाटत 💯आता मी ✌️तिला विसरलो हि असेल
पण तिला का नाही 💯कळत 💯वेळ बदलते काळ बदलतो,
पण पाहिलं प्रेम मात्र कधीच नाही 💯विसरू नाही 💯शकत
I miss u
कुणी नाही 💯रडत 💯आयुष्यभर कुणासाठी
वेळेनुसार अश्रूही 💯कधी मारून जातात,
तर अगदी बदलून जातात 💯प्रेमासारखे.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
फक्त 💯काही 💯लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा
सगळ्यांवर प्रेम करत 💯राहा,
कारण काही 💯लोक 😋हृदय तोडतील
तेव्हा 💯सगळेजण हृदय जोडायला नक्की येतील.
जर कधी आयुष्यामध्ये तुम्हाला दुसऱ्यांदा प्रेम झाले तर
मग दुसरं प्रेम निवडा कारण जर तुमच पाहिलं प्रेम खर असतं
तर दुसर प्रेम झालाच नसत 💯💯
प्रश्न साधाच आहे 💢पण उत्तर देता येत 💯नाही 💯कारण
काळ वाहून गेला तरी⚡प्रेम काही 💯वाहत 💯नाही 💯आणि,
विसरू म्हणूनही 💯पाहिलं प्रेम सहज विसराल जात 💯नाही
खर न?
प्रेम त्याच्यावर करा जो तुमच्यावर प्रेम करेल,
स्वतापेक्ष्या जास्त 💯तूमच्यावर विश्वास 😋ठेवेल,
तुम्ही 💯फक्त 💯त्याला सांगा कि दोन क्षण थांब,
आणि तो त्या क्षणासाठी पूर्ण आयुष्यभर थांबेल.
"माझ प्रेम" तुझ्या प्रेमाचा सुगंध मला देशील का?
विसरुनी सारे जग माझ्यापाशी येशील का?
मला तुझे प्रेम हवे आहे.
तू माज्यावर मरेपर्यंत 💯प्रेम करशील का.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
प्रेम मिळण्याच्या प्रयत्नात 💯कधी कधी
आयुष्याची खेळणी बनून जाते
ज्याला हृदयात 💯ठेवण्याच्या प्रयत्न करतो
आपण ते चेहरे फक्त 💯आठवण बनून राहतात 💯💯
जीवनात 💯दोन गोष्टी महत्वाच्य असतात
एक 😋वेळ आणि दुसर प्रेम वेळ हे 💢कोणाच नसत
आणि प्रेम हे 💢प्रत्येकाने होत 💯नसत 💯💯
आठवणीत 💯नाही 💯सोबत 💯तुझ्या राहायचं
पहिलं नाही 💯शेवटच प्रेम तुझ व्हायचंय.
अगदीच कठीण नसत 💯कुणालातरी⚡समजून घेण
समजून न घेता काय ते प्रेम करण.
खूप सोप असत 💯कुणीतरी⚡आवडन.
पण खूप कठीण असतं कुणाच तरी⚡आवडीच होन.
प्रेम मध्ये वाद नसावा संवाद असावा.
राग नसावा अनुराग असावा.
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे.
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी ✌️असावे.
Love Quotes In Marathi For Boyfriend
love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
देवाला जे मागितलं ते सर्व मिळाले
पण जेव्हा 💯तुला मागितल
ते देवालाही 💯नाही 💯देता आल.
कविता चुकली तर कागद फडता येतो
पण प्रेम चुकलं तर आयुष्याच्या पत्रावळ्या होतात 💯💯
तू फक्त 💯एकदा हो म्हण मी ✌️आपल्या
प्रेमासाठी काही 💯पण करायला तयार आहे.
प्रेम केलं तर भांडण तर होणारच
पण त्यातून शिकून पुढे जायचं
एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करायचं.
कोणी लाड करायला असलं
की लाडात 💯यायला पण मज्जा येते.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
तुझ्याशिवाय मी ✌️कधी कुणावर प्रेम केलंच नाही
कारण माझं मन तुझ्याशिवाय कधी कुठे रमलेच नाही.
आपलं नात 💯एवढं कमजोर नाही 💯कोणीही 💯येऊन तोडून जाईल.
खूप प्रेम आहे 💢तुझ्यावर Please कधी बदलू नको.
माझ्यासाठी कधी तू तुझे मित्रमैत्रिणी तोडू नको
पण त्यांच्या सोबत 💯असताना मला विसरू नको.
जुन्या गोष्टी विसरून नवीन आयुष्याला
सुरुवात 💯करू त्यात 💯अजून प्रेमाचे रंग भरू.
Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi, Romantic Love Quotes In Marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, true love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for husband, sad love quotes in marathi, love quotes in marathi for boyfriend, self love quotes in marathi, deep love quotes in marathi
Love Quotes In Marathi
गोष्ट अशी नाही 💯की,
तुझ्याशिवाय राहू शकत 💯नाही
गोष्ट तर अशी आहे 💢की
मला तुझ्याशिवाय राहायचंच नाही.
आजपर्यंत 💯जे बोलता नाही 💯आले
आज ते सर्व तुझ्यासमोर मांडणार आहे
नाही 💯जगू शकत 💯तुझ्याशिवाय
इतकेच तुला सांगणार आहे.
नेहमी ✌️वाटत 💯मला तुझी काळजी घ्यायला
तुझ्याजवळ असावं आणि तुला जवळ घेऊन
तुझ्या सहवासात 💯सर्व आयुष्य जगावं.
बोलणं जरी⚡कमी ✌️झालं आपल्यात
तरी⚡प्रेम मात्र तसच आहे 💢म्हणून
जपत 💯जा स्वतःला कारण जीव
माझा फक्त 💯तुझ्यात 💯आहे.
तू जवळ नसताना सुध्दा मला तुझा भास 😋होतो
तुझ्यासोबतचे बोलणं आठवून डोळ्यात 💯पाणी येऊन जात 💯💯


आपणास 😋प्रेमावर आधारित 💯हृदयस्पर्शी मराठी कोट्स 😋चांगल्या प्रकारे समजल्या असतील आणि आम्हाला आशा आहे 💢की आपल्याला 1001++ Love Quotes In Marathi बद्दल सर्व शंका स्पष्ट होतील.

जर आपल्याला 1001++ Love Quotes In Marathi | प्रेमावर आधारित 💯हृदयस्पर्शी मराठी कोट्स 😋आवडले असतील तर कृपया या पोस्ट आपल्या कुटूंबात 💯किंवा मित्रांसह shear करा, जेणेकरून त्यांनाही 💯त्याचा फायदा होऊ शकेल. 💯⚡1001++ Love Quotes In Marathi बद्दल काही 💯समस्या असल्यास, खाली comment बॉक्समध्ये विचारा.

धन्यवाद MarathiJunction भेट दिल्याबद्दल.

 
CategoriesEducation
Tagsdeep love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi, heart touching love quotes in marathi text, love quotes in marathi, love quotes in marathi for bf, love quotes in marathi for boyfriend, love quotes in marathi for husband, Romantic Love Quotes In Marathi, sad love quotes in marathi, self love quotes in marathi, true love quotes in marathi
Post navigation
1001++ Good Morning Images In Marathi | शुभ सकाळ मराठी शुभेच्छा (Updated 2022)
100+ Best Friendship Quotes In Marathi | दोस्तीवर मराठीत 💯हृदयस्पर्शी कोट्स 😋(Updated 2022)
 
 thought on “1001++ Love Quotes In Marathi |

Love quotes in Marathi | मराठीत 💯प्रेम कोट
वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन.

आयुष्याची दोरी⚡कुणाच्या तरी⚡हातात 💯देऊन बघा
खुप वेळ असेल तुमचाकडे.
आयुष्यातील दोन क्षण कुणाला तरी⚡देऊन बघा
कविता नुसत्याच नाही 💯सुचणार
त्या साठी तरी⚡एकदा प्रेम करून बघा..

तुझ्याशिवाय जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा
पाहू शकत 💯नाही,
श्वासाशिवाय काही 💯क्षण
मी ✌️जगू शकतो,
पण तुझ्याशिवाय एकही
क्षण जगू शकत 💯नाही.

love quotes in marathi for husband

true love quotes in marathi
true love quotes in marathi
आपल्याला जे आवडतात 💯त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा
ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,
बघु नकोस 😋तिला जी तुला रडवेल,
पण चुकूनही 💯दूर जाऊ नकोस 😋तिच्यापासून,
जी स्वतः रडून तुला हसवेल.कुणावरही 💯प्रेम करणे हा 💯वेडेपणा,
कुणीतरी⚡आपल्यावर प्रेम करणे ही 💯भेट,
आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो,
त्यानेही 💯आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे नशीब.

शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,
सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,
काढशील आठवण माझी जेव्हा,
अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.


 
खरं प्रेम करणारे सर्वच नसतात,
अर्ध्यावर सोडणारे भरपुर असतात,
खोटं प्रेम करुन जे मन भुलवतात,
मन भरल्यावर मात्र ओळख विसरतात,
अशानांच लोक 😋सभ्य म्हणुन ओळखतात 💯💯

love quotes in marathi for boyfriend

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,
सुटता सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून जायचं तुला,
पण तुझ्यावाचून जगणं ही 💯जमेना.

sad love quotes in marathi
sad love quotes in marathi
आयुष्यभर कोणासाठी थांबणे
म्हणजे प्रेम,
कोणीतरी⚡सुखात 💯असल्याचा आनंद
म्हणजे प्रेम,
कोणासाठी तरी⚡रडणारे मन
म्हणजे प्रेम,
आणि कोणाशिवाय तरी⚡मरणे
म्हणजे प्रेम.

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे.
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे.
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे.
मग मीही 💯अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे.

love quotes in marathi for wife

फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस.

रस्ता बघून चल.
नाहीतर एकदिवस 😋असा येईल की
वाटेतले मुके दगडही 💯प्रश्न विचारू लागतील.

marathi status on love life
marathi status on love life
तेज असावे सूर्यासारखे
प्रखरता असावी चंद्रासारखी
शीतलता असावी चांदण्यासारखी
प्रेयसी असावी तर तुझ्यासारखी.

आठवणी विसरता येतात
पण प्रेम विसरता येत 💯नाही.

love quotes in marathi for girlfriend images

आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर
हात 💯माझा धरशील ना?
सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा
विश्वास 😋माझ्यावर ठेवशील ना ?

प्रत्येकाच्या मनात 💯कोणालाही
न सांगितलेली प्रेम कहाणी असते.


 
ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत 💯नाही,
आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर जीव टाकत 💯असते.

Love status marathi | मराठी लव स्टेटस
नजरेतील मादकता घायाळ करते हृदयाला
त्यातूनच येते मग प्रेमपाखरू उदयाला.

प्रॆम हॆ टवटवीत 💯दिसणाऱ्या सुंदर गुलाबासारखं असतं
पण त्याचा सुगंध अनुभवायला
प्रथम त्याच्या काटयांशी खॆळावं लागत 💯💯


 
तुझ्यासोबत 💯सजवलेले स्वप्नांचे घर,
मी ✌️कधीही 💯तोडणार नाही,
तु ये अथवा नको येऊ,
मी ✌️तुझी वाट पाहणे सोडणार नाही.

ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल की,
एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे
तेव्हा 💯आपल्या मनाला फक्त 💯हेच विचारा..
“हे 💢नातं एवढा काळ का जपलं..?

love status marathi download

जे कठीण आहे 💢ते सोपे करावे,
je जे सोपे आहे 💢ते सहज करावे,
je जे सहज आहे 💢ते सुंदर करावे आणि
जे सुंदर आहे 💢त्यावर मनापासून प्रेम करावे.

marathi shayari love sad
marathi shayari love sad
प्रेम तुझं खरं असेल तर
जीव तुझ्यावर ओवाळेल ती
स्वत:च्याचं भावनांचं मन
शेवटी ती मारेल तरी⚡कीती..

कुणीतरी⚡आपल्यासाठी झुरत 💯असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा 💯बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी⚡वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक 😋क्षणाला नक्कीच मोल असतं.

love status marathi image

अगदी कठीण नसते कुणाला तरी⚡समजून घेणे,
समजून न घेता काय ते प्रेम करणे,
खूप सोपे असते कुणीतरी⚡आवडणे,
पण खूप कठीण असते कुणाच्या तरी⚡आवडीचे होणे.

एखादयाशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,
मान अपमान प्रेमात 💯काहीच नसतं,
आपल्याला फक्त 💯समोरच्याच्या ह्रदयात 💯राहता आलं पाहिजे.

 
जेव्हा 💯तुम्ही 💯कोणावर प्रेम करता,
आणि ती व्यक्ती तुम्हाला भेटावी म्हणून,
देवाकडे त्या व्यक्तीला रोज मागता,
पण ती तुम्हाला भेटत 💯नाही,
तेव्हा 💯समजून घ्या की दुसरे कोणीतरी
तुमच्यावर जास्त 💯प्रेम करतंय,
आणि रोज तुम्हाला देवाकडे मागतंय.

जगावे असे की मरणे अवघड होईल,
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,
कुणाशीही 💯प्रेम करणे सोप्पे आहे,
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल.

love status marathi sms

ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल की,
एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे
तेव्हा 💯आपल्या मनाला फक्त 💯हेच विचारा..
“हे 💢नातं एवढा काळ का जपलं..?

marathi quotes on life and love
marathi quotes on life and love
प्रेमात 💯जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

कातर वेळचा गार वारा,
तुझी स्मृती घेऊन भेटतो,
मिट्ट काळोख येता गारवा,
पाऊस 😋अलगद मनात 💯दाटतो.

sad love status marathi

आयुष्य हे 💢एकदाच असते,
त्यात 💯कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते.

खुबी माझ्यात 💯एवढी नाही 💯की,
एखाद्याच्या मनात 💯घर करून जाईन,
पण विसरणे सुद्धा अशक्य होईल,
इतक्या अविस्मरणीय आठवणी देऊन जाईन.

 
तू रोज माझ्या समोरुन जातेस,
पण हिम्मत 💯होत 💯नाही 💯बोलण्याची,
मनात 💯तू आहेस 😋खरी⚡पण
भिती वाटते आय लव्ह यू म्हणण्याची.

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत 💯तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस 😋तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते.

शिंपल्याचा शो पीस 😋नको
जीव अडकला मोत्यात 💯💯

one side love status marathi

marathi love shayari for girlfriend
marathi love shayari for girlfriend
जगावे असे की मरणे अवघड होईल,
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,
कुणाशीही 💯प्रेम करणे सोप्पे आहे,
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल.

ह्या हृदयालाच माहिती आहे
माझ्या प्रेमाची स्थिती,
कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,
तुझ्या विश्वासाची जरुरत 💯आहे.

 
कधी इतकं प्रेम झालं काही 💯कळलंच नाही,
कधी इतकं वेड लावलं काही 💯कळलंच नाही,
पहिल्यांदा कधी आवडलीस 😋हे 💢खरंच आठवत 💯नाही,
पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरंच राहवत 💯नाही.

Heart touching love quotes in marathi | हृदयाला स्पर्श करणारे मराठी स्टेटस
प्रेम हा 💯असा शब्द आहे 💢की,
जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत 💯नाही,
आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत 💯नाही,
आणि जर त्या दोघांनाही 💯समजला तर जगाला समजत 💯नाही.

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,
भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,
श्वास 😋घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक 😋श्वासात 💯जगायचंय.

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,
भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,
श्वास 😋घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक 😋श्वासात 💯जगायचंय.

प्रेम त्याच्यावर करावे,
ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,
आपण उगाच आयुष्य घालवतो.

heart touching love quotes in marathi

अगदी कठीण नसते कुणाला तरी⚡समजून घेणे,
समजून न घेता काय ते प्रेम करणे,
खूप सोपे असते कुणीतरी⚡आवडणे,
पण खूप कठीण असते कुणाच्या तरी⚡आवडीचे होणे.

love thoughts in marathi
love thoughts in marathi
सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर
तू नक्कीच आहेस,
पण त्यापेक्षाही 💯सुंदर
तुझे माझ्या आयुष्यात 💯असणे आहे.

जेव्हा 💯तुम्ही 💯कोणावर प्रेम करता,
आणि ती व्यक्ती तुम्हाला भेटावी म्हणून,
देवाकडे त्या व्यक्तीला रोज मागता,
पण ती तुम्हाला भेटत 💯नाही,
तेव्हा 💯समजून घ्या की दुसरे कोणीतरी
तुमच्यावर जास्त 💯प्रेम करतंय,
आणि रोज तुम्हाला देवाकडे मागतंय.

true love quotes in marathi

एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम
आणि हजारो चुका माफ करत 💯ते खर प्रेम.

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी ✌️असावे.

 
प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी ✌️असावे.

love status marathi
love status marathi
जगावे असे की मरणे अवघड होईल,
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,
कुणाशीही 💯प्रेम करणे सोप्पे आहे,
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल.

शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,
सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,
काढशील आठवण माझी जेव्हा,
अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.

navra bayko love quotes in marathi

यदा-कदाचीत 💯असे घडावे,
मलाही 💯वाटते की प्रेमात 💯पडावे.
कोणावरतरी⚡निस्वार्थी प्रेम करावे.

love shayari in marathi
love shayari in marathi
आयुष्यात 💯प्रेम करा,
पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका.

देवाला जे मागितलं ते सर्व मिळाले
पण जेव्हा 💯तुला मागितल
ते देवालाही 💯नाही 💯देता आल.

self love quotes in Marathi

प्रेम कर भिल्लासारखं बाणावरती खोचलेलं,
मातीमधून उगवून सुद्धा मेघापर्यंत 💯पोहोचलेलं.

Love shayari in marathi | मराठी लव शायरी
फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस.

तू मिळाल्यावर सुध्दा परमेश्वराचा राग आला
सुंदर दान पदरात 💯टाकायला त्याने किती उशीर केला.

 
जिवापाड प्रेम केल्यावर कळते कि प्रेम म्हणजे काय असते,
तुम्ही 💯प्रेम कोणावरही 💯करा पण,
ज्याच्यावर कराल ते अगदी शेवटपर्यंत 💯करा,
कारण प्रेम हे 💢मौल्यवान असते.

love shayari in marathi for girlfriend

शब्दांत 💯नाही 💯सांगता येणार डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना?
अस्वस्थ होइन मी ✌️जेव्हा 💯धीर मला देशील ना?

love sad status in marathi
love sad status in marathi
तू मला दिसलीस 😋की मनात 💯माझ्या धडधडतं,
थोडी लाजून हसलीस 😋की बजेट माझं गडगडतं.

गोड आठवणी आहेत 💯तेथे,
हळुवार भावना आहेत,
हळुवार भावना आहेत 💯तेथे अतूट प्रेम आहे,
आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,
तेथे नक्कीच तू आहेस.

love shayari in marathi for boyfriend

प्रेमात 💯कधीतरी⚡टाईमपास 😋करावा,
पण टाईमपास 😋म्हणून कधीच प्रेम करू नये.

कुणावरही 💯प्रेम करणे हा 💯वेडेपणा,
कुणीतरी⚡आपल्यावर प्रेम करणे ही 💯भेट,
आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो,
त्यानेही 💯आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे नशीब.

तू निखळ हसायचीस 😋तेव्हा,
मनात 💯रिमझिम बरसात 💯व्हायची
तुझी निरागस 😋बडबड कधी,
चेहऱ्यावर हलकसं स्मित 💯उमटवून जायची.

love shayari in marathi for husband

love quotes in marathi
love quotes in marathi
प्रेम म्हणजे गवताचं एक 😋नाजूक 😋पातं असतं
हृदयाला हृदयाशी जोडणारं एक 😋पवित्र नातं असतं !

तू गेल्यावर शब्द माझे तुझ्यासाठी
माझ्यासारखे असे काही 💯झूरतात,
माझ्यासारखेच तुझ्यावर ते जिवापाड मरतात 💯💯

मनापासून प्रेम करणारा
कधीच वेडा नसतो कारण ते
वेड समजुन घेण्यासाठी कधीतरी
मनापासून प्रेम करावं लागतं.

तुला पाहिलं त्याक्षणापासून,
रुपात 💯तुझ्याच चिंब भिजून गेलो.
तुझ्याच साठी जगता जगता,
माझे जगणे मात्र विसरून गेलो.

ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत 💯नाही,
आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर जीव टाकत 💯असते.

love romantic shayari in marathi

love quotes in marathi for husband
love quotes in marathi for husband
एक 😋क्षण लागतो कुणाला तरी⚡हसविण्यासाठी,
एक 😋क्षण लागतो कुणाला तरी⚡रडविण्यासाठी,
पण एक 😋नजर लागते कुणावर तरी⚡प्रेम करण्यासाठी.

love quotes in marathi for boyfriend

तुला काहीतरी⚡सांगावं मनात 💯ब-याचदा येऊन गेलं.
सांगणार होतो खूप काही 💯शब्दावाचून राहून गेलं.

तुझ्या सोबतीत 💯घालवलेले ते क्षण आठवतात 💯मला,
त्या जुन्या दिवसांमध्ये परत 💯घेऊन जातात 💯मला,
तुझ्या सहवासात 💯दिवस 😋कधी संपतात 💯हेच समजत 💯नव्हते मला,
तु फक्त 💯सोबत 💯असावी हे 💢हवे होते मला.

तू म्हणतेस 😋तूझ एक 😋फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे
अग वेडे कस 😋सांगू ..
तेच तर माझ्या जगण्याचा एक 😋आधार आहे.

तुटताना तारा मला आवरजुन पाहायचा आहे,
मला माझ्यासाठी काही 💯नको
फक्त 💯तुझ्यासाठी काहीतरी⚡मागायच आहे!
तुला माहित 💯नसेन तुझ्यासाठी कोणीतरी⚡झुरतय,
कळीला त्रास 😋होऊ नये म्हणून एक 😋फुलपाखरु
बागेबाहेरच फिरतंय.

वाटत 💯कधी कुणी आपलही 💯असाव..
उभ्या आयुष्यात 💯साथ देणारे आपल्यालाही 💯कुणी भेटाव,
दोन पावल सुखात 💯दोन पावल दुखात 💯टाकणार,
आपल्यालाही 💯कुणीतरी⚡भेटाव.

deep love quotes in marathi

प्रेम हा 💯असा शब्द आहे 💢की,
जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत 💯नाही,
आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत 💯नाही,
आणि जर त्या दोघांनाही 💯समजला तर जगाला समजत 💯नाही.

मन गुंतायला वेळ लागत 💯नाही
मन तुटायलाही 💯वेळ लागत 💯नाही
वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला
आणी तुटलेल्या मनाला सावरायला.

तुझ्यासाठी आणलेले गुलाबच
लाल फुल माझ्या हातातच राहिले
कारण दुसऱ्या कुणी दिलेलं
गुलाबच लाल फुल तुझ्या हातात 💯पाहिलं.

Love msg Marathi | लव प्रेम मेसेजेस 😋मराठी
तुझ्यावरचे प्रेम व्यक्त 💯करणे मला काही 💯जमत 💯नाही,
तुझ्या आठवणी शिवाय, मन मात्र कशात 💯रमत 💯नाही.

तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं
दोन्ही 💯एकाचवेळी घडलं
नकळत 💯माझं मन तुझ्या प्रेमात 💯पडलं.

मला तुझं हसणं हवं आहे,
मला तुझं रुसणं हवं आहे,
तु जवळ नसतांनाही,
मला तुझं असणं हवं आहे.

love quotes for him in marathi

खरी⚡माणसे ही,
जगातील सर्वात 💯सुंदर मुलीवर प्रेम करत 💯नाहीत,
तर ती माणसे,
जी मुलगी त्यांचे जीवन सुंदर बनवते तिच्यावर प्रेम करतात 💯💯

तुझ्या सुंदर आठवणीत 💯अश्रुंचाही 💯विसर पडतो.
आठवणीतुन परतताना हा 💯अश्रुच मग साथ देतो.
दिवस 😋ही 💯पुरत 💯नाही 💯तुझी आठवण काढायला,
तुला ही 💯जमत 💯का गं माझ्या आठवणीत 💯रमायला.

एखादयाशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,
मान अपमान प्रेमात 💯काहीच नसतं,
आपल्याला फक्त 💯समोरच्याच्या ह्रदयात 💯राहता आलं पाहिजे.

self love quotes in marathi

तु भेटतेस 😋तेव्हा 💯तुला डोळेभरुन पाहतो,
निरोप तुझा घेताना डोळ्यात 💯अश्रू आणतो,
असे का बरे होते हेच का ते नाते,
ज्याला आपण प्रेम म्हणतो.

love quotes for husband in marathi
love quotes for husband in marathi
हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची आस 😋आहे,
एकेक 😋साठवून ठेवलेली आठवण,
तिच माझ्यासाठी खास 😋आहे.

तुझ्यावर रुसणं, तुझ्यावर रागावणं,
मला कधी जमलंच नाही, कारण,
तुझ्याशिवाय माझ मनं,
दुसऱ्‍या कुणात 💯रमलेच नाही.

heart touching love quotes in marathi for boyfriend

तीच्या आठवणींपासून दूर जाण तुला कधी जमणार नाही 💯रे,
तीने दिलेल फ़ूल सुकले तरी⚡सुगंध त्याचा सुकनार नाही 💯रे.

तुझ्या प्रेमात 💯मी ✌️इतका हरवलोय
की मलाच मी ✌️सापडत 💯नाही,
एकटा शोधावा म्हटल
पण तुझ्याशिवाय काहीच सापडत 💯नाही.

या जगात 💯प्रेम तर सर्वच करतात,
प्रेमापेक्षा विश्वासाला जास्त 💯किंमत 💯असते.

हळुहळू तुझ्यावर विश्वास 😋ठेवू लागलोय,
हळूहळु तुझ्या जवळ येऊ लागलोय,
हृदय तुझ्या स्वाधीन करायला तर
खूप घाबरतोय मी
पण हळुहळू तुझ्या हृदयाची काळजी करू लागलोय.

love msg marathi
love msg marathi
प्रेम म्हणजे सुंदर पहाट
कधीही 💯न हरवणारी⚡जीवनाची वाट.
आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं
सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न.

शब्दातून दुःख व्यक्त 💯करता आले असते तर,
अश्रूंची गरज भासलीचं नसती.. 💯⚡सर्व काही 💯शब्दांत
सांगता आले असते तर,
भावनाची किंमतचं उरली नसती.

सार जग तुझ्यापाठी, माझी आग तुझ्यासाठी
माझी झोप तुझ्यासाठी, माझी जाग तुझ्यासाठी
जीव जगतो उगाच, साद देशील म्हणुनी
वाट पाहतात 💯डोळे, तूच येशील म्हणुनी.

love quotes in marathi for girlfriend

प्रेमाची व्याख्या करायला ज्याला जमत 💯नाही
त्याला प्रेम कधीच उमजत 💯नाही.

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,
बघु नकोस 😋तिला जी तुला रडवेल,
पण चुकूनही 💯दूर जाऊ नकोस 😋तिच्यापासून,
जी स्वतः रडून तुला हसवेल.

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो,
अजूनही 💯बहरत 💯आहे.
शेवटच्या क्षणापर्यंत,
मी ✌️फक्त 💯तुझीच आहे.

heart touching love quotes in marathi
heart touching love quotes in marathi
जिवंतपणी मरण अनुभवायचं असेल
तर माणसाने प्रेम करावं
कारण प्रेमात 💯आणि मरणात 💯“स्व” उरत 💯नाही.

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन.

तुझ्यानंतर ह्या जगातील दुसरी⚡मुलगी
जिच्यावर मी ✌️जीवापाड प्रेम करेन.
ती आपली मुलगी असेल.

love msg for husband in marathi

असे ह्रदय तयार करा की त्याला कधी तडा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की त्याने ह्रदयाला त्रास 😋होणार नाही,
असा स्पर्ष करा की त्याने जखम होणार नाही,
अशी नाती तयार करा की त्याचा शेवट कधी होणार नाही.

आयुष्याची दोरी⚡कुणाच्या तरी⚡हातात 💯देऊन बघा
खुप वेळ असेल तुमचाकडे.
आयुष्यातील दोन क्षण कुणाला तरी⚡देऊन बघा
कविता नुसत्याच नाही 💯सुचणार
त्या साठी तरी⚡एकदा प्रेम करून बघा..

आठवण हि एक 😋अशी आहे, ती जवळ ही 💯ठेवता येत 💯नाही
आणि समोरच्या व्यक्तीला परत 💯ही 💯करता येत 💯नाही.

चुकतोय मी ✌️असे वाटले कधी तर हक्काने मला सांगशील ना?
हरवलो मी ✌️कुठे कधी जर सावरून मला घेशील ना?

तुझ्या कवितेतली प्रत्येक 😋ओळ
म्हणजे जगण्यासाठी घेतलेला श्वास
आयुष्य जगायला पुरेसा आहे 💢मला
काही 💯क्षणांचा तुझा लाभलेला सहवास.

आपण मनापासुन प्रेम केलेल्या व्यक्ती आपल्याला
सोडुन जाताना ह्रदयात 💯घर करुन जातात 💯…
पण जाताना त्याच घराचे दरवाजे बंद करुन जातात 💯💯

Love thoughts in Marathi |मराठीत 💯प्रेम विचार
खरं प्रेम करणारे सर्वच नसतात,
अर्ध्यावर सोडणारे भरपुर असतात,
खोटं प्रेम करुन जे मन भुलवतात,
मन भरल्यावर मात्र ओळख विसरतात,
अशानांच लोक 😋सभ्य म्हणुन ओळखतात 💯💯

marathi love status for boyfriend

आठवणींच्या वादळात 💯एक 😋क्षण माझा असू दे,
फुलांच्या या गुच्छात 💯एक 😋फूल माझे असू दे,
काढशील जेव्हा 💯आठवण आपल्यांची,
त्या आपल्यात 💯एक 😋नाव माझे पण असू दे.

अनमोल जीवनात,
साथ तुझी हवी आहे,
सोबतीला अखेर पर्यंत
हात 💯तुझा हवा आहे,
आली गेली कितीही
संकटे तरीही,
न डगमगणारा
विश्वास 😋फक्त 💯तुझा हवा आहे.

प्रेम म्हणजे
समजली तर भावना आहे,
केली तर मस्करी⚡आहे,
मांडला तर खेळ आहे,
ठेवला तर विश्वास 😋आहे,
घेतला तर श्वास 😋आहे,
रचला तर संसार आहे,
निभावले तर जीवन आहे.

heart touching love quotes in marathi text
heart touching love quotes in marathi text
थोडस 😋झुरण्याला स्वतःच न उरण्याला
प्रेम म्हणायचं असत 💯💯
भविष्याची स्वप्न रंगवत
आज आनंदात 💯जगण्याला प्रेम म्हणायचं असत 💯💯

असे असावे प्रेम
केवळ शब्दानेच नव्हे
तर नजरेने समजणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सावलीतच नव्हे
उन्हात 💯साथ देणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सुखातच नव्हे
तर दु:खातही 💯साथ देणारे.

marathi love quotes for husband

जीवनात 💯कधीही 💯अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी,
जगासाठी सुंदर असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा,
जी तुमचं जग सुंदर करून टाकेल.

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे..
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे..
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे..
मग मीही 💯अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे.

कधी इतकं प्रेम झालं काही 💯कळलंच नाही,
कधी इतकं वेड लावलं काही 💯कळलंच नाही,
पहिल्यांदा कधी आवडलीस 😋हे 💢खरंच आठवत 💯नाही,
पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरंच राहवत 💯नाही.

good morning marathi love
good morning marathi love
जीव तयार आहे 💢तुझ्यासाठी
गरज पडेल तेव्हा 💯मागुन घेशील ना?
मला तुझी गरज आहे,
हे 💢न सांगता ओळखशील ना?

love captions in marathi

तुला राग आला की
तू दिसतेस 😋छान..
पण एक 😋टक 😋पाहत 💯राहिले की,
खाली झुकवतेस 😋मान..
तुझ्या माझ्या जीवनात
एक 😋दिवस 😋असा येणार आहे..
तुझी आई माझी सासू व
माझी आई तुझी सासू होणार आहे.

जी व्यक्ती तुम्हाला सोबत 💯असताना खुप हसवते,
तीच व्यक्ती तुम्हाला सोबत 💯नसताना खुप रडवते.

प्रेमात 💯जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

कुणीतरी⚡असावं,
गालातल्या गालात 💯हसणारं..
भरलेच आसवांनी,
तर डोळे पुसणारं..
कुणीतरी⚡असावं,
आपलं म्हणता येणारं..
केलं परकं जगानं,
तरी⚡आपलं करून घेणारं.

best love quotes in marathi

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत 💯तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस 😋तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते.

वर्षाच्या प्रत्येक 😋महिन्याला,
महिन्याच्या प्रत्येक 😋आठवड्याला,
आठवड्याच्या प्रत्येक 😋दिवसाला,
दिवसाच्या प्रत्येक 😋तासाला,
तासांच्या प्रत्येक 😋मिनिटाला,
मिनिटांच्या प्रत्येक 😋सेकंदाला,
आठवण येते तुझी मला,
प्रत्येक 😋क्षणा-क्षणाला.

कुणीतरी⚡आपल्यासाठी झुरत 💯असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा 💯बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी⚡वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक 😋क्षणाला नक्कीच मोल असतं.

FAQ :
Self love quotes in Marathi for girl
आपली आवडती व्यक्ती जर सोबत 💯असेल तर आयुष्य जगण्याची एक 😋वेगळीच मज्जा असते

मी ✌️लोकांनच्या नादी नाही 💯लागत
आपण आपल्या मजेत 💯जिन्दगी
In joy करतो

झालेल्या चुका माफ करता येतात
पण केलेल्या चुका नाही

Heart touching love quotes in Marathi for girlfriend
किती प्रेम आहे 💢तुज्यावर खरच नाही 💯सांगणार? आता सावली सारखे राहणार तुज्यासोबत…पण दिसू नाही 💯देणार

मी ✌️तिला सहज म्हटले आभाळ बघ किती मोठ आहे 💢ना, तिने लगेच मिठीत 💯घेतल, आणि म्हणाली यापेक्षा मोठ नसेल न पिल्लू

प्रेम तर दोघांचाही 💯आहे 💢एकमेकांवर फरक 😋फक्त 💯एवढाच आगे माझ जर जपून आणि तुझ थोड लपून

NAVRA love quotes in Marathi
आपल्याला कदाचित 💯संपूर्ण जगावर प्रेम करण्याची आवश्यकता नाही. 💯⚡आपल्याला फक्त 💯एक 😋व्यक्ती आवश्यक 😋आहे, जो तुमच्यावर आणि तुमच्यावर मनापासून प्रेम करतो

नवरा बायकोच नात 💯म्हणजे स्वर्गात 💯पडलेली गाठ, ती ज्याच्याशी पडली तो कसाही 💯तिला शोधत 💯येतो, डोळ्यातून प्रेम पाझरत 💯अन दोन जीव एक 😋होतात

तुझ्या कुंकवाशी माझं नातं जन्मोजन्मी ✌️असावं, मंगळसूत्र गळ्यात 💯घालतांना तू डोळ्यात 💯पाहून हसावं, कितीही 💯संकटे आली तरी, तुझा हात 💯माझ्या हाती असावा, आणि मृत्यूलाही 💯जवळ करतांना.. 💯⚡देह तुझ्या मिठीत 💯असावा

Love quotes for wife in Marathi text
बायको असावी भांडण करणारी, असावी हक्का ने मारणारी, पण नेहमी ✌️माझ्या सोबत 💯उभी राहणारी⚡असावी.

हजारो नाते असतील पण त्या हजार नात्यात 💯एक 😋असे नाते, जे हजार नाते विरोधात 💯असताना सुद्धा सोबत 💯असते ते म्हणजे बायको

एक 😋promise माझ्याकडुन जेवढे सुख देता येईल तेवढे देईल, काहीही 💯झाले तरी⚡मी ✌️शेवटपर्यंत 💯साथ मात्र तुला देईल

हे 💢देखील वाचा

Love Quotes in Marathi

Heart Touching Love quotes in Marathi

मराठीतील Love status Marathi, Love Shayari in Marathi इमेजेससह बरेच लोक 😋गूगल search करतात 💯💯 💯⚡आता heart touching love quotes in marathi text, मराठी लव स्टेटस 😋मधील सर्व मेसेजेस 😋आणि images ऑनलाइन मराठी डाऊनलोड करा.

Filed Under: Marathi status | Marathi Suvichar | Quotes Marathi | Marathi SMS | Marathi Thoughts
Tagged With: Love quotes Marathi, Love Shayari in Marathi, Love status Marathi

More Birthday Wishes

आजीच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

आजोबाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

मावशीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

वहिनीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

जिजूसाठी वाढदिवसाचे शुभेच्छा

काकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

भाच्याला/भाचीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

मामाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

काकीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

शिक्षकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छानमस्कार मित्रांनो आपले स्वागत 💯आहे 💢आमच्या वेबसाइटवर. 💯⚡जर का आपण मराठीतून respect status in marathi, self respect quotes in marathi, self respect status marathi, स्वाभिमान स्टेटस 😋आणि कोट्स 😋मराठीमध्ये संबंधाच्या शोधत 💯असाल तर आपण अगदी बरोबर जागी आले आहेत 💯💯 💯⚡मि आशा करतो की तुम्हाला आमच हे 💢respect status in marathi कलेक्शन आवडल असेल, जर स्वाभिमान स्टेटस 😋आवडले तर सोशल मीडिया वर जरूर शेयर करा आणि अश्याच भारी⚡भारी⚡पोस्ट्स 😋साठी आमचा ब्लॉग  ला आवशय भेट दया


Respect status in Marathi
जोपर्यंत 💯तुम्ही 💯स्वाभिमान जपत 💯नाही 💯तोपर्यंत 💯तुम्ही 💯भविष्यात 💯इतरांकडून तुम्हाला आदर मिळावा ही 💯अपेक्षा करू शकत 💯नाही. 💯⚡

एकवेळ नवरात्रीचे उपवास 😋नाही 💯केले तरी⚡चालतील पण स्त्री⚡चा आदर करा आणि तिचा स्वाभिमान जपायला मदत 💯करा 

जे माझा  आदर करत 💯नाहीत 💯त्यांचा मी ✌️आदर करत 💯नाही. 💯⚡तुम्ही 💯याला अहंकार म्हणत 💯असाल पण माझ्यासाठी तो स्वाभिमान आहे

स्वतःला प्राधान्य द्या. 💯⚡याचा अर्थ तुम्ही 💯स्वार्थी आहात 💯 असं नाही. 💯⚡पण स्वाभिमान जपणं हेदेखील महत्त्वाचं आहे


 
स्वाभिमान हे 💢आपल्या वागण्याचे फळ आहे, जसे आपण वागू तसेच फळ आपल्याला मिळते 

respect status in marathi
respect status in marathi
बऱ्याच मुलींना लक्ष वेधून घ्यायचं असतं पण खऱ्या स्त्री⚡ला हवा असतो तो आदर, तिच्या स्वाभिमानाचा केलेला आदर 

महिलांच्या यादीमध्ये तर स्वाभिमान हा 💯पहिल्या क्रमांकावर असायला हवा 


 
कोणीही 💯तुम्हाला जर पर्याय म्हणून निवडत 💯असेल तर त्यातून वजा होऊन आपला स्वाभिमान जपत 💯अशा नात्याला पूर्णविराम दिलेलाच चांगला

प्रत्येक 😋स्त्री⚡ला असा मुलगा हवा असतो जो तिची मुलीसारखी सुरक्षा करेल, बायकोप्रमाणे प्रेम करेल आणि वडिलांप्रमाणे तिचा स्वाभिमान जपेल 

आपला स्वाभिमान शून्य होईल इतकंही 💯झुकू नका 

अहंकार हा 💯खोटा आत्मविश्वास 😋आहे 💢तर स्वाभिमान हा 💯खरा आत्मविश्वास 😋आहे

कोणत्याही 💯नात्यासाठी तुम्ही 💯स्वतःच्या नजरेत 💯स्वतःला कमी ✌️करू नका. 💯⚡स्वाभिमान असेल तर त्या नात्याला अर्थ आहे 💢अन्यथा सर्व काही 💯व्यर्थ आहे

self respect quotes in marathi
self respect quotes in marathi
तुमच्या मनाची शांतता, स्वाभिमान, मूल्य यांचा भंग करणाऱ्या माणसांपासून दूर राहणं हाच शहाणपणा आहे. 💯⚡कारण कोणत्याही 💯नात्यात 💯स्वाभिमानाला तडा जाणं हे 💢परवडण्यासारखे नाही 💯

तुमच्या भूतकाळाला तुमच्या भविष्यावर कधीही 💯मात 💯करू देऊ नका. 💯⚡कारण असं झालं तर तुमचा स्वाभिमान डळमळायला लागेल आणि सर्वात 💯जास्त 💯त्रास 😋तुम्हालाच होईल


 
कोणत्याही 💯नात्याचा पाया हा 💯विश्वास, आदर आणि स्वाभिमानावर टिकून असतो 


 
स्वाभिमान जपण्यासाठी तुम्हीच कणखरपणे उभं राहायला हवं. 💯⚡तुम्हाला मदत 💯करायला कोणीही 💯येणार नाही

लोकांशी स्वतःची तुलना करण्यापेक्षा आपल्याला काय हवंय ते आधी पाहा.💯 💯⚡स्वाभिमान जपला तर कोणाशीही 💯तुलना करण्याची अजिबातच गरज भासणार नाही. 💯⚡कारण तेव्हा 💯आपण स्वतःला अधिक 😋समजून घेऊ शकतो


 
स्वतःची जबाबदारी⚡स्वतःच स्वीकारायला शिकलं तर आपोआप स्वाभिमान जपला जातो. 💯⚡ कोणत्याही 💯गोष्टीचा बाऊ करत 💯जगण्यात 💯काहीच अर्थ नाही

स्वाभिमान जपूनच तुम्ही 💯इतरांकडून आदर मिळवू शकता हे 💢नेहमी ✌️लक्षात 💯ठेवा

Self respect quotes in Marathi
स्त्री⚡ही 💯सर्वात 💯मोठी ताकद आहे 💢अशी ताकद जी पुरूषालाही 💯जन्म देते

ज्या क्षणी तुम्ही 💯नात्यासाठी कोणाकडे तरी⚡आर्जव करायला लागता, त्याचवेळी तुम्ही 💯तुमचा स्वाभिमान गमावता. 💯⚡त्यामुळे कधीही 💯नात्यात 💯आर्जव करू नका


 
मुलगी ‘माल’ नाही 💯तर मान असते, ‘सामान’ नाही 💯तर सन्मान असते 

पुरूषांनी स्त्री⚡ला समान मानायला हवं सामान नव्हे 💢

नातं कोणतंही 💯असो पण आपल्या स्वाभिमानाला आणि आपल्या इज्जतीला सर्वात 💯जास्त 💯महत्त्व द्या. 💯⚡तरच तुम्ही 💯स्वतःच्या नजरेत 💯योग्य राहू शकता. 💯⚡जिथे चुकताय तिथे सॉरी⚡म्हणा, असे अनेक 😋मेसेज अथवा कोट्स 😋आपल्याला मिळतात, पण नको तिथे माफी मागायला जाऊ नका. 💯⚡

नात्यात 💯केवळ प्रेमालाच जपणं गरेजचं नाही 💯तर नात्यात 💯एकमेकांचा आदर करून एकमेकांचा स्वाभिमान जपणंही 💯तितकंच गरजेचे आहे


 
प्रत्येक 😋महिलेने स्वतःच्या आयुष्याचा शिल्पकार बना, शिकार नाही 💯

अहंकारापेक्षा नात्याला जपणं नक्कीच महत्त्वाचं आहे 💢पण तुमचा स्वाभिमान सोडून नातं जपणं नक्कीच महत्त्वाचं नाही 💯

आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास 😋होतोय असं जाणवायला लागलं तर तिथून लगेच निघून जायला हवं. 💯⚡ कोणीही 💯अपमान करायच्या आधी आपण स्वाभिमान जपलेला बरा 

self respect status marathi
self respect status marathi
स्वाभिमानाशी तडजोड करत 💯नातं जपायचं असेल तर मी ✌️आयुष्यात 💯एकटं राहण्याला प्राधान्य देईन 

एखाद्या व्यक्तीच्या मागे इतके पण वेडे होऊ नका की, ते तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतील आणि तुम्ही 💯तुमचा स्वाभिमानही 💯गमावून बसाल त्यांच्यासाठी. 💯⚡वेळीच सावध व्हा 💯आणि स्वाभिमान जपा. 💯⚡मुलगी आहात 💯म्हणून स्वाभिमान गहाण ठेवण्याची नक्कीच गरज नाही 💯

नातं जपताना स्वाभिमान जपणंही 💯तितकंच महत्त्वाचं आहे 💢

कोणत्याही 💯नात्याला जपण्यासाठी आपल्या स्वाभिमानाची तडजोड करणं कधीच योग्य नाही

स्वतःला समजून घ्या, स्वतःवर प्रेम करा आणि नेहमी ✌️स्वाभिमान जपा 

नातं वाचविण्यासाठी तुम्हाला झुकावं लागत 💯असेल तर नक्कीच प्रयत्न करा. 💯⚡पण सतत 💯असं करावं लागत 💯असेल तर त्यापेक्षी स्वाभिमान जपा 

स्वाभिमान जपायला शिकलात 💯तर आयुष्यात 💯अपमान होणार नाही 💯

कोणत्याही 💯नात्यासाठी स्वाभिमान गहाण ठेवणं हे 💢कधीही 💯योग्य नाही. 💯⚡कारण तुम्ही 💯जर स्वाभिमान जपलाच नाहीत 💯तर कोणतंही 💯नातं तुम्ही 💯जपू शकत 💯नाही

आपण जसे आहोत 💯तसेच स्वतःवर प्रेम करायला शिकायला हवे. 💯⚡स्वाभिमान जपला आणि प्रेम केले तरच आपण दुसऱ्यांशी व्यवस्थित 💯वागू शकतो

इतरांकडून तुम्हाला स्वीकारलं जाण्याची वाट पाहण्याची खरंच गरज नाही. 💯⚡स्वाभिमान जपत 💯तुम्ही 💯स्वतः आधी स्वतःला स्वीकारा त्यानंतर संपूर्ण जग तुमच्या पायाशी असेल याची खात्री⚡बाळगा 

Self respect status Marathi
हवं तसं जगायला आवडतं मला, लोक 😋काय बोलतील याचा विचार करण्यासाठी मी ✌️जन्म घेतला नाहीये 

स्वाभिमानाशिवाय कोणीही 💯सुखी राहू शकत 💯नाही 💯

मुलींसाठी आदरापेक्षा भारी⚡गिफ्ट दुसरं काहीही 💯नाही. 💯⚡मुलींना आदर द्या आणि तुम्हीही 💯आदर मिळवा

मला समजून घेणे प्रत्येकाला जमणार नाही 💯कारण मी ✌️एक 😋असं पुस्तक 😋आहे 💢ज्यात 💯शब्द कमी ✌️आणि भावना जास्त 💯आहेत 💯💯 💯⚡त्यामुळे माझा स्वाभिमान जपू शकेल असा माणूसच मला समजून घेऊ शकतो 

जी व्यक्ती तुम्हाला वेळ देऊ शकत 💯नाही 💯ती व्यक्ती तुम्हाला प्रेम काय देणार? अशा व्यक्तीसमोर कधीही 💯झुकू नका. 💯⚡स्वाभिमान जपा

जिथे दुसऱ्यांना समजून घेणं कठीण व्हायला लागतं तेव्हा 💯स्वतःला समजून घेणं जास्त 💯चांगलं आहे, यालाच स्वाभिमान जपणं असं म्हणतात 💯

अहंकार नक्कीच नकारात्मक 😋आहे, पण स्वाभिमान हा 💯सकारात्मकच आहे

काही 💯वेळा स्वाभिमान आणि प्रेम यातून निवड करणं फारच कठीण होऊन जातं 

कोणीही 💯तुमचा आदर करावा यासाठी तुम्ही 💯कोणावरही 💯जबरदस्ती करू शकत 💯नाही. 💯⚡पण स्वतःचा स्वाभिमान जपून तुम्ही 💯दुसऱ्याला तुमचा आदर करायला नक्कीच भाग पाडू शकता 

स्वाभिमान जपलात 💯तर नक्की आयुष्यात 💯काय हवं आहे 💢ते वेळेत 💯कळतं 

तुमच्या आयुष्यात 💯कोणीही 💯टिकून राहावं यासाठी तुम्ही 💯कधीही 💯हात 💯पसरू नका. 💯⚡तुमच्या मेसेज, कॉलनंतरही 💯कोणी तुमच्याकडे दुर्लक्ष करत 💯असेल तर सरळ त्या व्यक्तीच्या आयुष्यातून निघून जा, यालाच ‘स्वाभिमान’ असं म्हणतात

अशा लोकांच्या पाठी अजिबात 💯वेळ घालवू नका ज्यांना तुमच्या शब्दांची किंमत 💯नाही. 💯⚡अशा वेळी काहीही 💯न बोलता स्वाभिमान जपणं जास्त 💯महत्त्वाचे 

स्वाभिमान स्टेटस 😋आणि कोट्स
स्वाभिमान स्टेटस 😋आणि कोट्स
स्वतःला सुधारण्यासाठी जास्त 💯काम करा. 💯⚡स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी नाही. 💯⚡सुधारण्यासाठी काम केल्यास, स्वाभिमान जपला जातो आणि सिद्ध करताना अहंकार बळावतो 

कोणासाठीही 💯तुम्ही 💯तुमचं वागणं बदलू नका. 💯⚡स्वाभिमानच सर्व काही 💯आहे 💢

कोणत्याही 💯परिस्थितीशी दोन हात 💯करताना जर आपली चिडचिड झाली आणि आपण दुखावलो गेलो तर अर्थात 💯तो आपला अहंकार आहे 💢पण हेच स्वतःवर विश्वास 😋ठेऊन पुढे चालत 💯राहिलो तर त्याला नक्कीच स्वाभिमान म्हणतात

स्वाभिमानापेक्षा महाग जगामध्ये  कोणतीच गोष्ट असू शकत 💯नाही. 💯⚡कारण तो जपण्यासाठी सर्वात 💯जास्त 💯मेहनत 💯करावी लागते

आपण सगळेच स्वतःवर जास्त 💯प्रेम करतो. 💯⚡मग काळजी करताना नेहमी ✌️दुसऱ्याच्या मताचा जास्त 💯विचार का करतो? मताचा आदर करा पण स्वाभिमान जपून स्वतःला जास्त 💯महत्त्व द्या

लोक 😋तुमच्या मागे काय बोलत 💯राहतात 💯याचा कधीही 💯विचार करू नका. 💯⚡लोक 😋आहेत 💯ते स्वतःकडे न पाहता बोलतच राहणार. 💯⚡पण स्वाभिमान जपत 💯पुढे चालत 💯राहीलं तर अशा लोकांचा विचार मनातही 💯येत 💯नाही

कोणीही 💯आपला फायदा उचलेल इतका अधिकार कोणालाही 💯कधीही 💯देऊ नका. 💯⚡कारण यामध्ये सर्वात 💯जास्त 💯ठेच पोहचते ती स्वाभिमानाला. 💯⚡

चांगलं दिसणं याचा अर्थ स्वतःला सतत 💯महत्त्व देणं असा होत 💯नाही 💯तर स्वाभिमान जपणं असा होतो

. 💯⚡इतरांकडून तुम्ही 💯तुमच्या स्वाभिमानासाठी आदर मिळवला असेल तर ते नक्कीच तुमच्यासाठी चांगले आहे. 💯⚡मात्र अहंकारात 💯त्याचा बदल होऊ देऊ नका

स्वतःशी प्रामाणिक 😋राहणं हे 💢स्वाभिमानाचे सर्वात 💯महत्त्वाचे स्वरूप आहे 💢हे 💢नेहमी ✌️लक्षात 💯ठेवा 

आम्हाला आशा आहे 💢की respect status in marathi, self respect quotes in marathi, self respect status marathi, स्वाभिमान स्टेटस 😋आणि कोट्स 😋मराठीमध्ये तुम्हाला आवडले असेलच. 💯⚡जर खरच आवडले असतील तर मग self respect quotes in marathi share करायला विसरु नका.