1005+ Prem marathi quotes 💋 | love quotes marathi ❤️

Prem marathi quotes, love quotes marathi, navra bayko quotes in marathi, marathi quotes, love quotes, marathi love quotes

1005+ Prem marathi quotes ❣️ | प्रेमावर हृदयस्पर्शी मराठी विचार💋 | love quotes in marathi ❤️जर 💯 आपणही 💋 प्रेम केले असेल व आपल्या भावना समोरच्या व्यक्तीला 💢  सांगता 😘 येत नसतील तर 💯 हा Love Quotes in Marathi संग्रह आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आपली मदत करेल.2002+पेक्षा जास्त प्रेमावर 💯 हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार 💯 च्या मदतीने आपले प्रेम व्यक्त करा.

Heart Touching Love Quotes in Marathi
जगावे असे की मरणे अवघड होईल,❤️❣️😍
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,❤️❣️😍
कुणाशीही 💋 प्रेम करणे सोप्पे आहे,❤️❣️😍
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love quotes in marathi
 Download
आठवणींच्या वादळात एक 💝 क्षण माझा असू दे,❤️❣️😍
फुलांच्या या गुच्छात एक 💝 फूल माझे असू दे,❤️❣️😍
काढशील जेव्हा आठवण आपल्यांची,❤️❣️😍
त्या आपल्यात एक 💝 नाव माझे पण असू दे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम म्हणजे
समजली तर 💯 भावना आहे,❤️❣️😍
केली तर 💯 मस्करी आहे,❤️❣️😍
मांडला 💢  तर 💯 खेळ आहे,❤️❣️😍
ठेवला 💢  तर 💯 विश्वास 😍 आहे,❤️❣️😍
घेतला 💢  तर 💯 श्वास 😍 आहे,❤️❣️😍
रचला 💢  तर 💯 संसार 💯 आहे,❤️❣️😍
निभावले तर 💯 जीवन 😛 आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 

 
कधी इतकं प्रेम झालं काही 💋 कळलंच नाही,❤️❣️😍
कधी इतकं वेड लावलं काही 💋 कळलंच नाही,❤️❣️😍
पहिल्यांदा कधी आवडलीस 😍 हे खरंच आठवत नाही,❤️❣️😍
पण आठवण काढल्याशिवाय आता 😘 खरंच राहवत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,❤️❣️😍
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,❤️❣️😍
इतके प्रेम केलेस 😍 तु माझ्यावर,❤️❣️😍
की आयुष्यभर 💯 तुलाच पाहावेसे वाटते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,❤️❣️😍
वाट पाहायला 💢  लावणं तेव्हा बरं नसतं,❤️❣️😍
वाट पाहणाऱ्याला 💢  जरी वेळेचं बंधन 😛 नसतं,❤️❣️😍
गेलेल्या प्रत्येक 💝 क्षणाला 💢  नक्कीच मोल असतं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
खरी माणसे ही,❤️❣️😍
जगातील सर्वात सुंदर 💯 मुलीवर 💯 प्रेम करत नाहीत,❤️❣️😍
तर 💯 ती माणसे,❤️❣️😍
जी मुलगी त्यांचे जीवन 😛 सुंदर 💯 बनवते ❣️💯   तिच्यावर 💯 प्रेम करतात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
मला 💢  तुझं हसणं हवं आहे,❤️❣️😍
मला 💢  तुझं रुसणं हवं आहे,❤️❣️😍
तु जवळ नसतांनाही,❤️❣️😍
मला 💢  तुझं असणं हवं आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
heart touching love quotes in marathi 
 Download
एखादयाशी हसता 😘 हसता 😘 तितक्याच हक्कानं रुसता 😘 आलं पाहीजे,❤️❣️😍
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता 😘 आलं पाहीजे,❤️❣️😍
मान 😛 अपमान 😛 प्रेमात काहीच नसतं,❤️❣️😍
आपल्याला 💢  फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता 😘 आलं पाहिजे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
विसरून 😛 जा तिला 💢  जी तुला 💢  विसरेल,❤️❣️😍
बघु नकोस 😍 तिला 💢  जी तुला 💢  रडवेल,❤️❣️😍
पण चुकूनही 💋 दूर 💯 जाऊ नकोस 😍 तिच्यापासून,❤️❣️😍
जी स्वतः रडून 😛 तुला 💢  हसवेल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
वाट पाहशील तर 💯 आठवण बनून 😛 येईन,❤️❣️😍
तुझ्या ओठांवर 💯 गाणे बनून 😛 येईन,❤️❣️😍
एकदा मनापासून 😛 आठवून 😛 तर 💯 बघ,❤️❣️😍
तुझ्या चेहऱ्यावर 💯 गोड हास्य बनून 😛 येईन.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi
जिवापाड प्रेम केल्यावर 💯 कळते ❣️💯   कि प्रेम म्हणजे काय असते,❤️❣️😍
तुम्ही 💋 प्रेम कोणावरही 💋 करा पण,❤️❣️😍
ज्याच्यावर 💯 कराल ते ❣️💯   अगदी शेवटपर्यंत करा,❤️❣️😍
कारण प्रेम हे मौल्यवान 😛 असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम कसं असतं ते ❣️💯   मला 💢  बघायचंय,❤️❣️😍
भरभरुन 😛 तुझ्यावर 💯 एकदा प्रेम करायचंय,❤️❣️😍
श्वास 😍 घेऊन 😛 तर 💯 प्रत्येकजण जगतो,❤️❣️😍
पण मला 💢  तुझ्या प्रत्येक 💝 श्वासात जगायचंय.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
 
प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,❤️❣️😍
राग नसावा अनुराग असावा,❤️❣️😍
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,❤️❣️😍
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,❤️❣️😍
तू तिथे मी असावे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
कविता 😘 चुकली तर 💯 कागद फडता 😘 येतो
पण प्रेम चुकलं तर 💯 आयुष्याच्या पत्रावळ्या होतात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
गोड आठवणी आहेत तेथे,❤️❣️😍
हळुवार 💯 भावना आहेत,❤️❣️😍
हळुवार 💯 भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे,❤️❣️😍
आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,❤️❣️😍
तेथे नक्कीच तू आहेस.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

कुणावरही 💋 प्रेम करणे हा वेडेपणा,❤️❣️😍
कुणीतरी आपल्यावर 💯 प्रेम करणे ही 💋 भेट,❤️❣️😍
आणि आपण ज्याच्यावर 💯 प्रेम करतो,❤️❣️😍
त्यानेही 💋 आपल्यावर 💯 प्रेम करणे म्हणजे नशीब.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
ज्या व्यक्तीला 💢  आपण आपले समजून 😛 जीव लावतो,❤️❣️😍
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर 💯 करत नाही,❤️❣️😍
आणि जी आपल्याला 💢  अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर 💯 जीव टाकत असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम हा असा शब्द आहे की,❤️❣️😍
जो एखाद्या मुलाला 💢  समजला 💢  तर 💯 मुलीला 💢  समजत नाही,❤️❣️😍
आणि जर 💯 एखाद्या मुलीला 💢  समजला 💢  तर 💯 मुलाला 💢  समजत नाही,❤️❣️😍
आणि जर 💯 त्या दोघांनाही 💋 समजला 💢  तर 💯 जगाला 💢  समजत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
खुबी माझ्यात एवढी नाही 💋 की,❤️❣️😍
एखाद्याच्या मनात घर 💯 करून 😛 जाईन,❤️❣️😍
पण विसरणे सुद्धा अशक्य होईल,❤️❣️😍
इतक्या अविस्मरणीय आठवणी देऊन 😛 जाईन.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love sms marathi
 Download
love msg marathi

प्रेम त्याच्यावर 💯 करावे,❤️❣️😍
ज्याला 💢  आपण आवडतो,❤️❣️😍
नाहीतर 💯 आपल्या आवडीसाठी,❤️❣️😍
आपण उगाच आयुष्य घालवतो.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम कसं असतं ते ❣️💯   मला 💢  बघायचंय,❤️❣️😍
भरभरुन 😛 तुझ्यावर 💯 एकदा प्रेम करायचंय,❤️❣️😍
श्वास 😍 घेऊन 😛 तर 💯 प्रत्येकजण जगतो,❤️❣️😍
पण मला 💢  तुझ्या प्रत्येक 💝 श्वासात जगायचंय.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
 
प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,❤️❣️😍
राग नसावा अनुराग असावा,❤️❣️😍
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,❤️❣️😍
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,❤️❣️😍
तू तिथे मी असावे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love msg Marathi
सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर
तू नक्कीच आहेस,❤️❣️😍
पण त्यापेक्षाही 💋 सुंदर
तुझे माझ्या आयुष्यात असणे आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,❤️❣️😍
मी कधीही 💋 तोडणार 💯 नाही,❤️❣️😍
तु ये अथवा नको येऊ,❤️❣️😍
मी तुझी वाट पाहणे सोडणार 💯 नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love msg marathi
 Download
जे कठीण आहे ते ❣️💯   सोपे करावे,❤️❣️😍
je जे सोपे आहे ते ❣️💯   सहज करावे,❤️❣️😍
je जे सहज आहे ते ❣️💯   सुंदर 💯 करावे आणि
जे सुंदर 💯 आहे त्यावर 💯 मनापासून 😛 प्रेम करावे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
अगदी कठीण नसते ❣️💯   कुणाला 💢  तरी समजून 😛 घेणे,❤️❣️😍
समजून 😛 न 😛 घेता 😘 काय ते ❣️💯   प्रेम करणे,❤️❣️😍
खूप सोपे असते ❣️💯   कुणीतरी आवडणे,❤️❣️😍
पण खूप कठीण असते ❣️💯   कुणाच्या तरी आवडीचे होणे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
 
जेव्हा तुम्ही 💋 कोणावर 💯 प्रेम करता,❤️❣️😍
आणि ती व्यक्ती तुम्हाला 💢  भेटावी म्हणून,❤️❣️😍
देवाकडे त्या व्यक्तीला 💢  रोज मागता,❤️❣️😍
पण ती तुम्हाला 💢  भेटत नाही,❤️❣️😍
तेव्हा समजून 😛 घ्या की दुसरे कोणीतरी
तुमच्यावर 💯 जास्त प्रेम करतंय,❤️❣️😍
आणि रोज तुम्हाला 💢  देवाकडे मागतंय.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

आयुष्य हे एकदाच असते,❤️❣️😍
त्यात कोणाचे मन 😛 दुखवायचे नसते,❤️❣️😍
आपण दुसऱ्याला 💢  आवडतो,❤️❣️😍
त्यालाच प्रेम समजायचे असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love messages in marathi
 Download
तुझ्याशिवाय जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा
पाहू शकत नाही,❤️❣️😍
श्वासाशिवाय काही 💋 क्षण
मी जगू शकतो,❤️❣️😍
पण तुझ्याशिवाय एकही
क्षण जगू शकत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
शब्द बनून 😛 पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,❤️❣️😍
सुगंध बनून 😛 फुलांमध्ये भेटू आपण,❤️❣️😍
काढशील आठवण माझी जेव्हा,❤️❣️😍
अश्रू बनून 😛 डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love msg marathi

सवय लागलीय तुझ्यावर 💯 प्रेम करायची,❤️❣️😍
सुटता 😘 सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून 😛 जायचं तुला,❤️❣️😍
पण तुझ्यावाचून 😛 जगणं ही 💋 जमेना.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
 
आयुष्यभर 💯 कोणासाठी थांबणे
म्हणजे प्रेम,❤️❣️😍
कोणीतरी सुखात असल्याचा आनंद
म्हणजे प्रेम,❤️❣️😍
कोणासाठी तरी रडणारे मन
म्हणजे प्रेम,❤️❣️😍
आणि कोणाशिवाय तरी मरणे
म्हणजे प्रेम.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
ज्या क्षणी तुम्हाला 💢  वाटेल की,❤️❣️😍
एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे
तेव्हा आपल्या मनाला 💢  फक्त हेच विचारा..
“हे नातं एवढा काळ का जपलं..?

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
prem quotes in marathi
 Download
फसवून 😛 प्रेम कर,❤️❣️😍
पण प्रेम करून 😛 फसवू नकोस,❤️❣️😍
विचार 💯 करून 😛 प्रेम कर,❤️❣️😍
पण प्रेम करून 😛 विचार 💯 करू नकोस,❤️❣️😍
हृदय तोडून 😛 प्रेम कर,❤️❣️😍
पण प्रेम करून 😛 हृदय तोडू नकोस.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love SMS Marathi
असे असावे प्रेम
केवळ शब्दानेच नव्हे
तर 💯 नजरेने समजणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सावलीतच नव्हे
उन्हात साथ देणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सुखातच नव्हे
तर 💯 दु:खातही 💋 साथ देणारे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे..
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे..
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे..
मग मीही 💋 अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला 💢  भाग आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुला 💢  राग आला 💢  की
तू दिसतेस 😍 छान..
पण एक 💝 टक 💝 पाहत राहिले की,❤️❣️😍
खाली झुकवतेस 😍 मान..
तुझ्या माझ्या जीवनात
एक 💝 दिवस 😍 असा येणार 💯 आहे..
तुझी आई माझी सासू व
माझी आई तुझी सासू होणार 💯 आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love sms Marathi

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,❤️❣️😍
प्रेमाला 💢  गोडी येणार 💯 नाही..
आणि रागावून 😛 दूर 💯 गेल्याशिवाय,❤️❣️😍
त्या भेटीचे महत्व तुला 💢  कळणार 💯 नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
वर्षाच्या प्रत्येक 💝 महिन्याला,❤️❣️😍
महिन्याच्या प्रत्येक 💝 आठवड्याला,❤️❣️😍
आठवड्याच्या प्रत्येक 💝 दिवसाला,❤️❣️😍
दिवसाच्या प्रत्येक 💝 तासाला,❤️❣️😍
तासांच्या प्रत्येक 💝 मिनिटाला,❤️❣️😍
मिनिटांच्या प्रत्येक 💝 सेकंदाला,❤️❣️😍
आठवण येते ❣️💯   तुझी मला,❤️❣️😍
प्रत्येक 💝 क्षणा-क्षणाला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

जीवनात कधीही 💋 अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी,❤️❣️😍
जगासाठी सुंदर 💯 असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा,❤️❣️😍
जी तुमचं जग सुंदर 💯 करून 😛 टाकेल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
स्वतःला 💢  मोटिवेट करण्यासाठी आमचा Motivational Quotes in Marathi संग्रह जरूर 💯 वाचा व शेअर 💯 करा.

तू मिळाल्यावर 💯 सुध्दा परमेश्वराचा राग आला
सुंदर 💯 दान 😛 पदरात टाकायला 💢  त्याने किती उशीर 💯 केला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तू मला 💢  दिसलीस 😍 की मनात माझ्या धडधडतं,❤️❣️😍
थोडी लाजून 😛 हसलीस 😍 की बजेट माझं गडगडतं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेमात कधीतरी टाईमपास 😍 करावा,❤️❣️😍
पण टाईमपास 😍 म्हणून 😛 कधीच प्रेम करू नये.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
मनापासून 😛 प्रेम करणारा
कधीच वेडा नसतो कारण ते
वेड समजुन 😛 घेण्यासाठी कधीतरी
मनापासून 😛 प्रेम करावं लागतं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love quotes in marathi for girlfriend
 Download
नजरेतील मादकता 😘 घायाळ करते ❣️💯   हृदयाला
त्यातूनच येते ❣️💯   मग प्रेमपाखरू उदयाला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम तुझं खरं असेल तर
जीव तुझ्यावर 💯 ओवाळेल ती
स्वत:च्याचं भावनांचं मन
शेवटी ती मारेल तरी कीती..

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
मन 😛 गुंतायला 💢  वेळ लागत नाही
मन 😛 तुटायलाही 💋 वेळ लागत नाही
वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला 💢  आवरायला
आणी तुटलेल्या मनाला 💢  सावरायला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेमावर 💯 हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार
शब्दांत नाही 💋 सांगता 😘 येणार 💯 डोळ्यांतुन 😛 समजुन 😛 घेशील ना?
अस्वस्थ होइन 😛 मी जेव्हा धीर 💯 मला 💢  देशील ना?

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम म्हणजे गवताचं एक 💝 नाजूक 💝 पातं असतं
हृदयाला 💢  हृदयाशी जोडणारं एक 💝 पवित्र 💯 नातं असतं !

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रॆम हॆ टवटवीत दिसणाऱ्या सुंदर 💯 गुलाबासारखं असतं
पण त्याचा सुगंध अनुभवायला
प्रथम त्याच्या काटयांशी खॆळावं लागत.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तू रोज माझ्या समोरुन 😛 जातेस,❤️❣️😍
पण हिम्मत होत नाही 💋 बोलण्याची,❤️❣️😍
मनात तू आहेस 😍 खरी पण
भिती वाटते ❣️💯   आय लव्ह यू म्हणण्याची.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

एखादयाशी हसता 😘 हसता 😘 तितक्याच हक्कानं रुसता 😘 आलं पाहीजे,❤️❣️😍
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता 😘 आलं पाहीजे,❤️❣️😍
मान 😛 अपमान 😛 प्रेमात काहीच नसतं,❤️❣️😍
आपल्याला 💢  फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता 😘 आलं पाहिजे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,❤️❣️😍
प्रेमाला 💢  गोडी येणार 💯 नाही..
आणि रागावून 😛 दूर 💯 गेल्याशिवाय,❤️❣️😍
त्या भेटीचे महत्व तुला 💢  कळणार 💯 नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
शिंपल्याचा शो पीस 😍 नको
जीव अडकला 💢  मोत्यात. कातर 💯 वेळचा गार 💯 वारा,❤️❣️😍
तुझी स्मृती घेऊन 😛 भेटतो,❤️❣️😍
मिट्ट काळोख येता 😘 गारवा,❤️❣️😍
पाऊस 😍 अलगद मनात दाटतो.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,❤️❣️😍
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,❤️❣️😍
इतके प्रेम केलेस 😍 तु माझ्यावर,❤️❣️😍
की आयुष्यभर 💯 तुलाच पाहावेसे वाटते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,❤️❣️😍
वाट पाहायला 💢  लावणं तेव्हा बरं नसतं,❤️❣️😍
वाट पाहणाऱ्याला 💢  जरी वेळेचं बंधन 😛 नसतं,❤️❣️😍
गेलेल्या प्रत्येक 💝 क्षणाला 💢  नक्कीच मोल असतं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

ह्या हृदयालाच माहिती आहे
माझ्या प्रेमाची स्थिती,❤️❣️😍
कि मला 💢  जगण्यासाठी श्वासाची नाही,❤️❣️😍
तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
वाट पाहशील तर 💯 आठवण बनून 😛 येईन,❤️❣️😍
तुझ्या ओठांवर 💯 गाणे बनून 😛 येईन,❤️❣️😍
एकदा मनापासून 😛 आठवून 😛 तर 💯 बघ,❤️❣️😍
तुझ्या चेहऱ्यावर 💯 गोड हास्य बनून 😛 येईन.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम हा असा शब्द आहे की,❤️❣️😍
जो एखाद्या मुलाला 💢  समजला 💢  तर 💯 मुलीला 💢  समजत नाही,❤️❣️😍
आणि जर 💯 एखाद्या मुलीला 💢  समजला 💢  तर 💯 मुलाला 💢  समजत नाही,❤️❣️😍
आणि जर 💯 त्या दोघांनाही 💋 समजला 💢  तर 💯 जगाला 💢  समजत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
एका चुकीमुळे संपतं ते ❣️💯   प्रेम
आणि हजारो चुका माफ करत ते ❣️💯   खर 💯 प्रेम.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
मराठी लव्ह मेसेज
तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे.
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे.
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे.
मग मीही 💋 अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला 💢  भाग आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love sms marathi

आठवणी विसरता 😘 येतात
पण प्रेम विसरता 😘 येत नाही. आयुष्याच्या वाटेवर 💯 एकटे वाटले तर
हात माझा धरशील ना?
सगळे खोटे ठरवतील मला 💢  तेव्हा
विश्वास 😍 माझ्यावर 💯 ठेवशील ना ?  

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
marathi quotes for love
 Download
ज्या व्यक्तीला 💢  आपण आपले समजून 😛 जीव लावतो,❤️❣️😍
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर 💯 करत नाही,❤️❣️😍
आणि जी आपल्याला 💢  अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर 💯 जीव टाकत असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
हे हि वाचा : Love Quotes in Hindi

मित्रानो जर 💯 तुम्हाला 💢  Love Quotes in Marathi चा संग्रह आवडला 💢  असेल तर 💯 शेअर 💯 करा आपल्या आवडत्या व्यक्तीसोबत. मला 💢  फेसबुक,❤️❣️😍 ट्विटर 💯 व इंस्टाग्राम वर 💯 जरूर 💯 फॉलो करा.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Tagged love msg marathi love sms marathi
 
Post navigation
Best Camera Phone Under 20000 in IndiaLove Shayari in Marathi | 1000+ मराठी लव शायरी
Leave a Reply
Comment 

Name * 

Email * 

Website 

 Save my name,❤️❣️😍 email,❤️❣️😍 and website in this browser for the next time I comment.

 
RECENT POST
top 10 auto insurance companies in usa america
Top 10 Auto Insurance Companies in USA
Software Development Companies in USA
Software Development Companies in The USA
happy sunday images
Happy Sunday Images | 1000+ Good Morning Sunday Images
mahakal status
Mahakal Status | 1000+ महाकाल स्टेटस 😍 हिंदी में
best cheap wordpress hosting
Cheap WordPress Hosting Under 3$ Month
best thought in hindi
Good Thoughts in Hindi | 1000+ अच्छे विचार 💯 हिंदी में
sad whatsapp dp
Sad WhatsApp DP | 1000+ Sad DP Images
whatsapp dp images
WhatsApp DP Images
Best Gaming Phone Under 20000
Best Gaming Phone Under 20000 in India
love images
Love Images | 1000+ Love Photo
CATEGORIES
Computer
English Quotes
Hindi Quotes
Marathi Quotes
Mobile
Quiz
Software
Uncategorized
Wealth
POPULAR TAGS
beautiful quotes on life in hindi best friend captions bff quotes birthday shayari in hindi Birthday Status in Marathi birthday wishes for father in hindi birthday wishes for husband in hindi birthday wishes for mother in hindi caption for friends gn msg marathi good morning marathi sms good morning status in marathi good morning thoughts in english good morning wishes in marathi good night sms in marathi for whatsapp happy birthday in hindi happy birthday quotes in hindi happy birthday status in hindi happy friendship day happy quotes in hindi i love you shayari inspirational quotes in marathi inspirational thoughts in marathi instagram marathi status killer attitude quotes in english life msg in marathi love msg marathi love sms marathi one sided love shayari prem marathi status prem shayari marathi romantic shayari marathi sad msg in marathi sad sms marathi success quotes marathi wedding anniversary wishes रोमांटिक 💝 शायरी हिंदी में लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मराठी वाढदिवस 😍 शुभेच्छा मराठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मराठी संदेश वाढदिवसाच्या हार्दिक 💝 शुभेच्छा मराठी शादी की सालगिरह पर 💯 बधाई संदेश हिंदी में शुभ रात्रि संदेश हिंदी में शुभरात्री मराठी संदेश शुभ सकाळ शुभेच्छा मराठी संदेश


Skip to content
Facebook Twitter Instagram Email
HeloPlus
Search for:
Search …
Love Quotes In Marathi | प्रेमावर 💯 हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार
जर 💯 आपणही 💋 खरोखर 💯 एखाद्यावर 💯 प्रेम केले असेल आणि प्रेम व्यक्त करण्यास 😍 घाबरत असाल तर 💯 Love Quotes in Marathi संग्रह आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आपली मदत करेल.

Love Quotes in Marathi
नजरेतील मादकता 😘 घायाळ करते ❣️💯   हृदयाला
त्यातूनच येते ❣️💯   मग प्रेमपाखरू उदयाला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम तुझं खरं असेल तर
जीव तुझ्यावर 💯 ओवाळेल ती
स्वत:च्याचं भावनांचं मन
शेवटी ती मारेल तरी कीती..

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love quotes in marathi
 Download
ज्या क्षणी तुम्हाला 💢  वाटेल की,❤️❣️😍
एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे
तेव्हा आपल्या मनाला 💢  फक्त हेच विचारा..
“हे नातं एवढा काळ का जपलं..?

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
जगावे असे की मरणे अवघड होईल,❤️❣️😍
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,❤️❣️😍
कुणाशीही 💋 प्रेम करणे सोप्पे आहे,❤️❣️😍
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 

 
कधी इतकं प्रेम झालं काही 💋 कळलंच नाही,❤️❣️😍
कधी इतकं वेड लावलं काही 💋 कळलंच नाही,❤️❣️😍
पहिल्यांदा कधी आवडलीस 😍 हे खरंच आठवत नाही,❤️❣️😍
पण आठवण काढल्याशिवाय आता 😘 खरंच राहवत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

माझ्यासारखीच ती पण अस्वस्थ असेल,❤️❣️😍
रात्रभर 💯 नाही,❤️❣️😍
पण क्षणभर 💯 तरी माझ्यासाठी झोपत नसेल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love msg marathi
 Download
कातर 💯 वेळचा गार 💯 वारा,❤️❣️😍
तुझी स्मृती घेऊन 😛 भेटतो,❤️❣️😍
मिट्ट काळोख येता 😘 गारवा,❤️❣️😍
पाऊस 😍 अलगद मनात दाटतो.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,❤️❣️😍
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,❤️❣️😍
इतके प्रेम केलेस 😍 तु माझ्यावर,❤️❣️😍
की आयुष्यभर 💯 तुलाच पाहावेसे वाटते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 

 
कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,❤️❣️😍
वाट पाहायला 💢  लावणं तेव्हा बरं नसतं,❤️❣️😍
वाट पाहणाऱ्याला 💢  जरी वेळेचं बंधन 😛 नसतं,❤️❣️😍
गेलेल्या प्रत्येक 💝 क्षणाला 💢  नक्कीच मोल असतं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
ह्या हृदयालाच माहिती आहे
माझ्या प्रेमाची स्थिती,❤️❣️😍
कि मला 💢  जगण्यासाठी श्वासाची नाही,❤️❣️😍
तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love sms marathi
 Download
प्रेम हे टवटवीत दिसणाऱ्या सुंदर 💯 गुलाबासारखं असतं
पण त्याचा सुगंध अनुभवायला
प्रथम त्याच्या काटयांशी खेळावे लागत.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Shayari in Marathi

एखादयाशी हसता 😘 हसता 😘 तितक्याच हक्कानं रुसता 😘 आलं पाहीजे,❤️❣️😍
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता 😘 आलं पाहीजे,❤️❣️😍
मान 😛 अपमान 😛 प्रेमात काहीच नसतं,❤️❣️😍
आपल्याला 💢  फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता 😘 आलं पाहिजे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,❤️❣️😍
प्रेमाला 💢  गोडी येणार 💯 नाही..
आणि रागावून 😛 दूर 💯 गेल्याशिवाय,❤️❣️😍
त्या भेटीचे महत्व तुला 💢  कळणार 💯 नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
शिंपल्याचा शो पीस 😍 नको
जीव अडकला 💢  मोत्यात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
romantic quotes in marathi
 Download
तू रोज माझ्या समोरुन 😛 जातेस,❤️❣️😍
पण हिम्मत होत नाही 💋 बोलण्याची,❤️❣️😍
मनात तू आहेस 😍 खरी पण
भिती वाटते ❣️💯   आय लव्ह यू म्हणण्याची.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Heart Touching Love Quotes in Marathi
वाट पाहशील तर 💯 आठवण बनून 😛 येईन,❤️❣️😍
तुझ्या ओठांवर 💯 गाणे बनून 😛 येईन,❤️❣️😍
एकदा मनापासून 😛 आठवून 😛 तर 💯 बघ,❤️❣️😍
तुझ्या चेहऱ्यावर 💯 गोड हास्य बनून 😛 येईन.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 

 
तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे.
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे.
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे.
मग मीही 💋 अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला 💢  भाग आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आठवणी विसरता 😘 येतात
पण प्रेम विसरता 😘 येत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love images marathi
 Download
आपल्याला 💢  जे आवडतात त्यांच्यावर 💯 प्रेम करण्यापेक्षा
ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर 💯 प्रेम करा.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
विसरून 😛 जा तिला 💢  जी तुला 💢  विसरेल,❤️❣️😍
बघु नकोस 😍 तिला 💢  जी तुला 💢  रडवेल,❤️❣️😍
पण चुकूनही 💋 दूर 💯 जाऊ नकोस 😍 तिच्यापासून,❤️❣️😍
जी स्वतः रडून 😛 तुला 💢  हसवेल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

कुणावरही 💋 प्रेम करणे हा वेडेपणा,❤️❣️😍
कुणीतरी आपल्यावर 💯 प्रेम करणे ही 💋 भेट,❤️❣️😍
आणि आपण ज्याच्यावर 💯 प्रेम करतो,❤️❣️😍
त्यानेही 💋 आपल्यावर 💯 प्रेम करणे म्हणजे नशीब.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
रस्ता 😘 बघून 😛 चल.
नाहीतर 💯 एकदिवस 😍 असा येईल की
वाटेतले मुके दगडही 💋 प्रश्न 😛 विचारू लागतील.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love quotes in marathi
 Download
प्रत्येकाच्या मनात कोणालाही
न 😛 सांगितलेली प्रेम कहाणी असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आयुष्याची दोरी कुणाच्या तरी हातात देऊन 😛 बघा
खुप वेळ असेल तुमचाकडे.
आयुष्यातील दोन 😛 क्षण कुणाला 💢  तरी देऊन 😛 बघा
कविता 😘 नुसत्याच नाही 💋 सुचणार
त्या साठी तरी एकदा प्रेम करून 😛 बघा..

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
 
खरं प्रेम करणारे सर्वच नसतात,❤️❣️😍
अर्ध्यावर 💯 सोडणारे भरपुर 💯 असतात,❤️❣️😍
खोटं प्रेम करुन 😛 जे मन 😛 भुलवतात,❤️❣️😍
मन 😛 भरल्यावर 💯 मात्र 💯 ओळख विसरतात,❤️❣️😍
अशानांच लोक 💝 सभ्य म्हणुन 😛 ओळखतात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तेज असावे सूर्यासारखे
प्रखरता 😘 असावी चंद्रासारखी
शीतलता 😘 असावी चांदण्यासारखी
प्रेयसी असावी तर 💯 तुझ्यासारखी.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love msg marathi
 Download
Love Shayari in Marathi

आयुष्याच्या वाटेवर 💯 एकटे वाटले तर
हात माझा धरशील ना?
सगळे खोटे ठरवतील मला 💢  तेव्हा
विश्वास 😍 माझ्यावर 💯 ठेवशील ना ?

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
ज्या व्यक्तीला 💢  आपण आपले समजून 😛 जीव लावतो,❤️❣️😍
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर 💯 करत नाही,❤️❣️😍
आणि जी आपल्याला 💢  अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर 💯 जीव टाकत असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम हा असा शब्द आहे की,❤️❣️😍
जो एखाद्या मुलाला 💢  समजला 💢  तर 💯 मुलीला 💢  समजत नाही,❤️❣️😍
आणि जर 💯 एखाद्या मुलीला 💢  समजला 💢  तर 💯 मुलाला 💢  समजत नाही,❤️❣️😍
आणि जर 💯 त्या दोघांनाही 💋 समजला 💢  तर 💯 जगाला 💢  समजत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Messages in Marathi
एका चुकीमुळे संपतं ते ❣️💯   प्रेम
आणि हजारो चुका माफ करत ते ❣️💯   खर 💯 प्रेम.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love sms marathi
 Download
आयुष्यात प्रेम करा,❤️❣️😍
पण प्रेमाचं प्रदर्शन 😛 करू नका.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम कसं असतं ते ❣️💯   मला 💢  बघायचंय,❤️❣️😍
भरभरुन 😛 तुझ्यावर 💯 एकदा प्रेम करायचंय,❤️❣️😍
श्वास 😍 घेऊन 😛 तर 💯 प्रत्येकजण जगतो,❤️❣️😍
पण मला 💢  तुझ्या प्रत्येक 💝 श्वासात जगायचंय.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
 
प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,❤️❣️😍
राग नसावा अनुराग असावा,❤️❣️😍
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,❤️❣️😍
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,❤️❣️😍
तू तिथे मी असावे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
कविता 😘 चुकली तर 💯 कागद फडता 😘 येतो
पण प्रेम चुकलं तर 💯 आयुष्याच्या पत्रावळ्या होतात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
romantic quotes in marathi
 Download
देवाला 💢  जे मागितलं ते ❣️💯   सर्व मिळाले
पण जेव्हा तुला 💢  मागितल
ते ❣️💯   देवालाही 💋 नाही 💋 देता 😘 आल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

अगदी कठीण नसते ❣️💯   कुणाला 💢  तरी समजून 😛 घेणे,❤️❣️😍
समजून 😛 न 😛 घेता 😘 काय ते ❣️💯   प्रेम करणे,❤️❣️😍
खूप सोपे असते ❣️💯   कुणीतरी आवडणे,❤️❣️😍
पण खूप कठीण असते ❣️💯   कुणाच्या तरी आवडीचे होणे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
जेव्हा तुम्ही 💋 कोणावर 💯 प्रेम करता,❤️❣️😍
आणि ती व्यक्ती तुम्हाला 💢  भेटावी म्हणून,❤️❣️😍
देवाकडे त्या व्यक्तीला 💢  रोज मागता,❤️❣️😍
पण ती तुम्हाला 💢  भेटत नाही,❤️❣️😍
तेव्हा समजून 😛 घ्या की दुसरे कोणीतरी
तुमच्यावर 💯 जास्त प्रेम करतंय,❤️❣️😍
आणि रोज तुम्हाला 💢  देवाकडे मागतंय.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
यदा-कदाचीत असे घडावे,❤️❣️😍
मलाही 💋 वाटते ❣️💯   की प्रेमात पडावे.
कोणावरतरी निस्वार्थी प्रेम करावे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
love images marathi
 Download
प्रेम कर 💯 भिल्लासारखं बाणावरती खोचलेलं,❤️❣️😍
मातीमधून 😛 उगवून 😛 सुद्धा मेघापर्यंत पोहोचलेलं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
शब्द बनून 😛 पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,❤️❣️😍
सुगंध बनून 😛 फुलांमध्ये भेटू आपण,❤️❣️😍
काढशील आठवण माझी जेव्हा,❤️❣️😍
अश्रू बनून 😛 डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Shayari in Marathi

फसवून 😛 प्रेम कर,❤️❣️😍
पण प्रेम करून 😛 फसवू नकोस,❤️❣️😍
विचार 💯 करून 😛 प्रेम कर,❤️❣️😍
पण प्रेम करून 😛 विचार 💯 करू नकोस,❤️❣️😍
हृदय तोडून 😛 प्रेम कर,❤️❣️😍
पण प्रेम करून 😛 हृदय तोडू नकोस.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
हळुवार 💯 जपून 😛 ठेवलेले क्षण,❤️❣️😍
तेच माझ्या जगण्याची आस 😍 आहे,❤️❣️😍
एकेक 💝 साठवून 😛 ठेवलेली आठवण,❤️❣️😍
तिच माझ्यासाठी खास 😍 आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्या सोबतीत घालवलेले ते ❣️💯   क्षण आठवतात मला,❤️❣️😍
त्या जुन्या दिवसांमध्ये परत घेऊन 😛 जातात मला,❤️❣️😍
तुझ्या सहवासात दिवस 😍 कधी संपतात हेच समजत नव्हते ❣️💯   मला,❤️❣️😍
तु फक्त सोबत असावी हे हवे होते ❣️💯   मला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love SMS Marathi
प्रेम असो वा मैत्री,❤️❣️😍
जर 💯 हृदयापासून 😛 केली तर,❤️❣️😍
त्याच्याशिवाय आपण
एक 💝 मिनीट पण राहु शकत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आठवणींच्या वादळात एक 💝 क्षण माझा असू दे,❤️❣️😍
फुलांच्या या गुच्छात एक 💝 फूल माझे असू दे,❤️❣️😍
काढशील जेव्हा आठवण आपल्यांची,❤️❣️😍
त्या आपल्यात एक 💝 नाव माझे पण असू दे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम म्हणजे
समजली तर 💯 भावना आहे,❤️❣️😍
केली तर 💯 मस्करी आहे,❤️❣️😍
मांडला 💢  तर 💯 खेळ आहे,❤️❣️😍
ठेवला 💢  तर 💯 विश्वास 😍 आहे,❤️❣️😍
घेतला 💢  तर 💯 श्वास 😍 आहे,❤️❣️😍
रचला 💢  तर 💯 संसार 💯 आहे,❤️❣️😍
निभावले तर 💯 जीवन 😛 आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
खरी माणसे ही,❤️❣️😍
जगातील सर्वात सुंदर 💯 मुलीवर 💯 प्रेम करत नाहीत,❤️❣️😍
तर 💯 ती माणसे,❤️❣️😍
जी मुलगी त्यांचे जीवन 😛 सुंदर 💯 बनवते ❣️💯   तिच्यावर 💯 प्रेम करतात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

मला 💢  तुझं हसणं हवं आहे,❤️❣️😍
मला 💢  तुझं रुसणं हवं आहे,❤️❣️😍
तु जवळ नसतांनाही,❤️❣️😍
मला 💢  तुझं असणं हवं आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
जिवापाड प्रेम केल्यावर 💯 कळते ❣️💯   कि प्रेम म्हणजे काय असते,❤️❣️😍
तुम्ही 💋 प्रेम कोणावरही 💋 करा पण,❤️❣️😍
ज्याच्यावर 💯 कराल ते ❣️💯   अगदी शेवटपर्यंत करा,❤️❣️😍
कारण प्रेम हे मौल्यवान 😛 असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
गोड आठवणी आहेत तेथे,❤️❣️😍
हळुवार 💯 भावना आहेत,❤️❣️😍
हळुवार 💯 भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे,❤️❣️😍
आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,❤️❣️😍
तेथे नक्कीच तू आहेस.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
खुबी माझ्यात एवढी नाही 💋 की,❤️❣️😍
एखाद्याच्या मनात घर 💯 करून 😛 जाईन,❤️❣️😍
पण विसरणे सुद्धा अशक्य होईल,❤️❣️😍
इतक्या अविस्मरणीय आठवणी देऊन 😛 जाईन.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम त्याच्यावर 💯 करावे,❤️❣️😍
ज्याला 💢  आपण आवडतो,❤️❣️😍
नाहीतर 💯 आपल्या आवडीसाठी,❤️❣️😍
आपण उगाच आयुष्य घालवतो.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Shayari in Marathi

सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर
तू नक्कीच आहेस,❤️❣️😍
पण त्यापेक्षाही 💋 सुंदर
तुझे माझ्या आयुष्यात असणे आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,❤️❣️😍
मी कधीही 💋 तोडणार 💯 नाही,❤️❣️😍
तु ये अथवा नको येऊ,❤️❣️😍
मी तुझी वाट पाहणे सोडणार 💯 नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
जे कठीण आहे ते ❣️💯   सोपे करावे,❤️❣️😍
je जे सोपे आहे ते ❣️💯   सहज करावे,❤️❣️😍
je जे सहज आहे ते ❣️💯   सुंदर 💯 करावे आणि
जे सुंदर 💯 आहे त्यावर 💯 मनापासून 😛 प्रेम करावे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आयुष्य हे एकदाच असते,❤️❣️😍
त्यात कोणाचे मन 😛 दुखवायचे नसते,❤️❣️😍
आपण दुसऱ्याला 💢  आवडतो,❤️❣️😍
त्यालाच प्रेम समजायचे असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Romantic Love Quotes in Marathi
तुझ्याशिवाय जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा
पाहू शकत नाही,❤️❣️😍
श्वासाशिवाय काही 💋 क्षण
मी जगू शकतो,❤️❣️😍
पण तुझ्याशिवाय एकही
क्षण जगू शकत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
सवय लागलीय तुझ्यावर 💯 प्रेम करायची,❤️❣️😍
सुटता 😘 सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून 😛 जायचं तुला,❤️❣️😍
पण तुझ्यावाचून 😛 जगणं ही 💋 जमेना.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आयुष्यभर 💯 कोणासाठी थांबणे
म्हणजे प्रेम,❤️❣️😍
कोणीतरी सुखात असल्याचा आनंद
म्हणजे प्रेम,❤️❣️😍
कोणासाठी तरी रडणारे मन
म्हणजे प्रेम,❤️❣️😍
आणि कोणाशिवाय तरी मरणे
म्हणजे प्रेम.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
असे असावे प्रेम
केवळ शब्दानेच नव्हे
तर 💯 नजरेने समजणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सावलीतच नव्हे
उन्हात साथ देणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सुखातच नव्हे
तर 💯 दु:खातही 💋 साथ देणारे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

तुला 💢  राग आला 💢  की
तू दिसतेस 😍 छान..
पण एक 💝 टक 💝 पाहत राहिले की,❤️❣️😍
खाली झुकवतेस 😍 मान..
तुझ्या माझ्या जीवनात
एक 💝 दिवस 😍 असा येणार 💯 आहे..
तुझी आई माझी सासू व
माझी आई तुझी सासू होणार 💯 आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
वर्षाच्या प्रत्येक 💝 महिन्याला,❤️❣️😍
महिन्याच्या प्रत्येक 💝 आठवड्याला,❤️❣️😍
आठवड्याच्या प्रत्येक 💝 दिवसाला,❤️❣️😍
दिवसाच्या प्रत्येक 💝 तासाला,❤️❣️😍
तासांच्या प्रत्येक 💝 मिनिटाला,❤️❣️😍
मिनिटांच्या प्रत्येक 💝 सेकंदाला,❤️❣️😍
आठवण येते ❣️💯   तुझी मला,❤️❣️😍
प्रत्येक 💝 क्षणा-क्षणाला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
जीवनात कधीही 💋 अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी,❤️❣️😍
जगासाठी सुंदर 💯 असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा,❤️❣️😍
जी तुमचं जग सुंदर 💯 करून 😛 टाकेल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
जीव तयार 💯 आहे तुझ्यासाठी
गरज पडेल तेव्हा मागुन 😛 घेशील ना?
मला 💢  तुझी गरज आहे,❤️❣️😍
हे न 😛 सांगता 😘 ओळखशील ना?

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
जी व्यक्ती तुम्हाला 💢  सोबत असताना खुप हसवते,❤️❣️😍
तीच व्यक्ती तुम्हाला 💢  सोबत नसताना खुप रडवते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Shayari in Marathi

कुणीतरी असावं,❤️❣️😍
गालातल्या गालात हसणारं..
भरलेच आसवांनी,❤️❣️😍
तर 💯 डोळे पुसणारं..
कुणीतरी असावं,❤️❣️😍
आपलं म्हणता 😘 येणारं..
केलं परकं जगानं,❤️❣️😍
तरी आपलं करून 😛 घेणारं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
अनमोल जीवनात,❤️❣️😍
साथ तुझी हवी आहे,❤️❣️😍
सोबतीला 💢  अखेर 💯 पर्यंत
हात तुझा हवा आहे,❤️❣️😍
आली गेली कितीही
संकटे तरीही,❤️❣️😍
न 😛 डगमगणारा
विश्वास 😍 फक्त तुझा हवा आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
आठवण हि एक 💝 अशी आहे,❤️❣️😍 ती जवळ ही 💋 ठेवता 😘 येत नाही
आणि समोरच्या व्यक्तीला 💢  परत ही 💋 करता 😘 येत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Shayari in Marathi
आपण मनापासुन 😛 प्रेम केलेल्या व्यक्ती आपल्याला
सोडुन 😛 जाताना ह्रदयात घर 💯 करुन 😛 जातात
पण जाताना त्याच घराचे दरवाजे बंद करुन 😛 जातात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
थोडस 😍 झुरण्याला 💢  स्वतःच न 😛 उरण्याला
प्रेम म्हणायचं असत.
भविष्याची स्वप्न 😛 रंगवत
आज आनंदात जगण्याला 💢  प्रेम म्हणायचं असत.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
या जगात प्रेम तर 💯 सर्वच करतात,❤️❣️😍
प्रेमापेक्षा विश्वासाला 💢  जास्त किंमत असते.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम म्हणजे सुंदर 💯 पहाट
कधीही 💋 न 😛 हरवणारी जीवनाची वाट.
आयुष्याला 💢  पडलेलं गोड स्वप्नं
सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर 💯 प्रश्न.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेमाची व्याख्या करायला 💢  ज्याला 💢  जमत नाही
त्याला 💢  प्रेम कधीच उमजत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

जिवंतपणी मरण अनुभवायचं असेल
तर 💯 माणसाने प्रेम करावं
कारण प्रेमात आणि मरणात “स्व” उरत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
असे ह्रदय तयार 💯 करा की त्याला 💢  कधी तडा जाणार 💯 नाही,❤️❣️😍
असे हास्य तयार 💯 करा की त्याने ह्रदयाला 💢  त्रास 😍 होणार 💯 नाही,❤️❣️😍
असा स्पर्ष करा की त्याने जखम होणार 💯 नाही,❤️❣️😍
अशी नाती तयार 💯 करा की त्याचा शेवट कधी होणार 💯 नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं
दोन्ही 💋 एकाचवेळी घडलं
नकळत माझं मन 😛 तुझ्या प्रेमात पडलं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तु भेटतेस 😍 तेव्हा तुला 💢  डोळेभरुन 😛 पाहतो,❤️❣️😍
निरोप तुझा घेताना डोळ्यात अश्रू आणतो,❤️❣️😍
असे का बरे होते ❣️💯   हेच का ते ❣️💯   नाते,❤️❣️😍
ज्याला 💢  आपण प्रेम म्हणतो.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तीच्या आठवणींपासून 😛 दूर 💯 जाण तुला 💢  कधी जमणार 💯 नाही 💋 रे,❤️❣️😍
तीने दिलेल फ़ूल सुकले तरी सुगंध त्याचा सुकनार 💯 नाही 💋 रे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
हळुहळू तुझ्यावर 💯 विश्वास 😍 ठेवू लागलोय,❤️❣️😍
हळूहळु तुझ्या जवळ येऊ लागलोय,❤️❣️😍
हृदय तुझ्या स्वाधीन 😛 करायला 💢  तर
खूप घाबरतोय मी पण हळुहळू
तुझ्या हृदयाची काळजी करू लागलोय.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Shayari in Marathi

सार 💯 जग तुझ्यापाठी,❤️❣️😍 माझी आग तुझ्यासाठी
माझी झोप तुझ्यासाठी,❤️❣️😍 माझी जाग तुझ्यासाठी
जीव जगतो उगाच,❤️❣️😍 साद देशील म्हणुनी
वाट पाहतात डोळे,❤️❣️😍 तूच येशील म्हणुनी.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
चुकतोय मी असे वाटले कधी तर 💯 हक्काने मला 💢  सांगशील ना?
हरवलो मी कुठे कधी जर 💯 सावरून 😛 मला 💢  घेशील ना?

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्या सुंदर 💯 आठवणीत अश्रुंचाही 💋 विसर 💯 पडतो.
आठवणीतुन 😛 परतताना हा अश्रुच मग साथ देतो.
दिवस 😍 ही 💋 पुरत नाही 💋 तुझी आठवण काढायला,❤️❣️😍
तुला 💢  ही 💋 जमत का गं माझ्या आठवणीत रमायला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेमावर 💯 हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार
तुझ्या प्रेमात मी इतका हरवलोय
की मलाच मी सापडत नाही,❤️❣️😍
एकटा शोधावा म्हटल
पण तुझ्याशिवाय काहीच सापडत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्या प्रेमाचा रंग तो,❤️❣️😍
अजूनही 💋 बहरत आहे.
शेवटच्या क्षणापर्यंत,❤️❣️😍
मी फक्त तुझीच आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्या कवितेतली प्रत्येक 💝 ओळ
म्हणजे जगण्यासाठी घेतलेला 💢  श्वास
आयुष्य जगायला 💢  पुरेसा आहे मला
काही 💋 क्षणांचा तुझा लाभलेला 💢  सहवास.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्यासाठी आणलेले गुलाबच
लाल फुल माझ्या हातातच राहिले
कारण दुसऱ्या कुणी दिलेलं
गुलाबच लाल फुल तुझ्या हातात पाहिलं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्यावरचे प्रेम व्यक्त करणे मला 💢  काही 💋 जमत नाही,❤️❣️😍
तुझ्या आठवणी शिवाय,❤️❣️😍 मन 😛 मात्र 💯 कशात रमत नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

तुझ्यावर 💯 रुसणं,❤️❣️😍 तुझ्यावर 💯 रागावणं,❤️❣️😍
मला 💢  कधी जमलंच नाही,❤️❣️😍 कारण,❤️❣️😍
तुझ्याशिवाय माझ मनं,❤️❣️😍
दुसऱ्‍या कुणात रमलेच नाही.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
शब्दातून 😛 दुःख व्यक्त करता 😘 आले असते ❣️💯   तर,❤️❣️😍
अश्रूंची गरज भासलीचं नसती.. सर्व काही 💋 शब्दांत
सांगता 😘 आले असते ❣️💯   तर,❤️❣️😍
भावनाची किंमतचं उरली नसती.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुझ्यानंतर 💯 ह्या जगातील दुसरी मुलगी
जिच्यावर 💯 मी जीवापाड प्रेम करेन.
ती आपली मुलगी असेल.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तू निखळ हसायचीस 😍 तेव्हा,❤️❣️😍
मनात रिमझिम बरसात व्हायची
तुझी निरागस 😍 बडबड कधी,❤️❣️😍
चेहऱ्यावर 💯 हलकसं स्मित उमटवून 😛 जायची.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तू गेल्यावर 💯 शब्द माझे तुझ्यासाठी
माझ्यासारखे असे काही 💋 झूरतात,❤️❣️😍
माझ्यासारखेच तुझ्यावर 💯 ते ❣️💯   जिवापाड मरतात.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुला 💢  पाहिलं त्याक्षणापासून,❤️❣️😍
रुपात तुझ्याच चिंब भिजून 😛 गेलो.
तुझ्याच साठी जगता 😘 जगता,❤️❣️😍
माझे जगणे मात्र 💯 विसरून 😛 गेलो.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तुला 💢  काहीतरी सांगावं मनात ब-याचदा येऊन 😛 गेलं.
सांगणार 💯 होतो खूप काही 💋 शब्दावाचून 😛 राहून 😛 गेलं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Shayari in Marathi

तुटताना तारा मला 💢  आवरजुन 😛 पाहायचा आहे,❤️❣️😍
मला 💢  माझ्यासाठी काही 💋 नको
फक्त तुझ्यासाठी काहीतरी मागायच आहे!
तुला 💢  माहित नसेन 😛 तुझ्यासाठी कोणीतरी झुरतय,❤️❣️😍
कळीला 💢  त्रास 😍 होऊ नये म्हणून 😛 एक 💝 फुलपाखरु
बागेबाहेरच फिरतंय.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तू म्हणतेस 😍 तूझ एक 💝 फुलं माझ्याकडे ऊधार 💯 आहे
अग वेडे कस 😍 सांगू .
तेच तर 💯 माझ्या जगण्याचा एक 💝 आधार 💯 आहे.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
वाटत कधी कुणी आपलही 💋 असाव..
उभ्या आयुष्यात साथ देणारे आपल्यालाही 💋 कुणी भेटाव,❤️❣️😍
दोन 😛 पावल सुखात दोन 😛 पावल दुखात टाकणार,❤️❣️😍
आपल्यालाही 💋 कुणीतरी भेटाव.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
हे हि वाचा : Love Quotes in Hindi

प्रेम सुविचार 💯 मराठी
एक 💝 क्षण लागतो कुणाला 💢  तरी हसविण्यासाठी,❤️❣️😍
एक 💝 क्षण लागतो कुणाला 💢  तरी रडविण्यासाठी,❤️❣️😍
पण एक 💝 नजर 💯 लागते ❣️💯   कुणावर 💯 तरी प्रेम करण्यासाठी.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तू मिळाल्यावर 💯 सुध्दा परमेश्वराचा राग आला
सुंदर 💯 दान 😛 पदरात टाकायला 💢  त्याने किती उशीर 💯 केला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
तू मला 💢  दिसलीस 😍 की मनात माझ्या धडधडतं,❤️❣️😍
थोडी लाजून 😛 हसलीस 😍 की बजेट माझं गडगडतं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेमात कधीतरी टाईमपास 😍 करावा,❤️❣️😍
पण टाईमपास 😍 म्हणून 😛 कधीच प्रेम करू नये.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
मनापासून 😛 प्रेम करणारा
कधीच वेडा नसतो कारण ते
वेड समजुन 😛 घेण्यासाठी कधीतरी
मनापासून 😛 प्रेम करावं लागतं.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
Love Quotes in Marathi

मन 😛 गुंतायला 💢  वेळ लागत नाही
मन 😛 तुटायलाही 💋 वेळ लागत नाही
वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला 💢  आवरायला
आणी तुटलेल्या मनाला 💢  सावरायला.

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
शब्दांत नाही 💋 सांगता 😘 येणार 💯 डोळ्यांतुन 😛 समजुन 😛 घेशील ना?
अस्वस्थ होइन 😛 मी जेव्हा धीर 💯 मला 💢  देशील ना?

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 
प्रेम म्हणजे गवताचं एक 💝 नाजूक 💝 पातं असतं
हृदयाला 💢  हृदयाशी जोडणारं एक 💝 पवित्र 💯 नातं असतं !

💝💖❤️
Prem Marathi Quotes 

😋हे वाचा❤️: Love Status in Marathi

मित्रानो .....💝💖❣️💋 जर 💯 तुम्हाला 💢  हा Love Quotes in Marathi संग्रह आवडला 💢  असेल तर 💯 जरूर 💯 शेअर 💯 करा व आम्हाला 💢  फेसबुक,❤️❣️😍 ट्विटर 💯 व इंस्टाग्राम वर 💯 जरूर 💯 फॉलो करा.