Recents in Beach

header ads

husband wife relation quotes in marathi❣️| नवरा_बायको💕 marathi quotes [2022]

husband wife relation quotes in marathi❣️| नवरा_बायको💕 marathi quotes [2022]

husband_quotes_in_marathi
नवरा_बायको💕_Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

नमस्कार 💢मित्रांनो_आपले_स्वागत 💢आहे 💢आमच्या_वेबसाइटवर💕_जर 💢का_आपण_मराठीतून_Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi,_husband_quotes_in_marathi_,_love_quotes_in_marathi_for_husband_संबंधाच्या_शोधत 💢असाल_तर 💢आपण_अगदी_बरोबर 💢जागी_आले_आहेत💕_मि_आशा_करतो_की_तुम्हाला_आमच_हे 💢[प्रेम_स्टेटस]_नवरा_बायको_प्रेम_स्टेटस_कलेक्शन_आवडल_असेल,_


Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi
नाही_विसरता_येत 💢बोलून_आपण_त्याच_व्यक्तीला_जास्त 💢priority_देतो_आणि_मग_तस_तर 💢आपण_बाकी_सगळं_सोडून_त्यांच्याच_मागे_लागत 💢बसायचं_का_,जे_सगळं_विसरून_त्यांची_life_enjoy_करत 💢असतील_आणि_तुम्ही_त्याच्या_आठवणीत 💢रडत 💢बसले_आहात 💢💕

तेव्हा_आपल्याला_एखाद्या_व्यक्तीची_गरज_आहे 💢असं_वाटायला_लागतं_कारण_तेव्हा_आपल्यासोबत 💢कोणी_नसतं_म्हणून_अशे_विचार 💢येत 💢जातात 💢सतत 💢,


_
मला_आवडतं_तुझ्याशी_chat_करत 💢बसायला_,आणि_कधी_कधी_तुला_बघायच_असेल_तर 💢घरात 💢कोणी_नसताना_video_chat_करायला💕💕

love_quotes_in_marathi_for_husband

हे 💢करताना_तुम्हाला_खूप_त्रास_होईल_,खूप_दुःख_होईल_पण_चांगल्या_दिवसांना_सामोरं_जाईला_काही_वाईट_दिवसांना_सामोरं_जाईला_लागत 💢ना💕💕

मला_आवडतं_तुझ्यासोबत 💢त्या_किनाऱ्यावर 💢बसून_,आपल्या_लग्नाच्या_गोष्टी_करायला

husband_quotes_in_marathi
husband_quotes_in_marathi
मग_आपल्याला_वाटतं_की_ह्या_व्यक्तीची_आपल्याला_सोबत 💢पाहिजे_आहे 💢,म्हणून_आपण_कसबस_करून_त्या_व्यक्तीसोबत 💢attach_होतो

मला_आवडतं_ते 💢सगळे_secrects_तुझ्यासोबत 💢share_करायला_जे_फक्त 💢मी_माझ्या_special_लोकांसोबत 💢करते


_
यार 💢इथे_कोण_कोणासाठी_थांबत 💢नाही_रे,_मग_तुम्ही_कोणासाठी_स्वताच_वेळ_वाया_घालवत 💢आहात 💢💕💕

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

मला_आवडत 💢जेव्हा_कधी_माझे_periods_चालू_असतात 💢तेव्हा_तू_बोलतोस_जर 💢आराम_कर 💢थोडे_दिवस_बर 💢वाटेल_आणि_काळजी_घे_…

त्या_दुःखांचा_लाटेत 💢बुडून_सुद्धा_सुखाचा_किनाऱ्यावर 💢परत 💢येऊ_फक्त 💢तुझी_सोबत 💢हवी_💕
नात्याच्या_धागा_जेव्हा_तुटायला_येईल_तेव्हा_मी_त्याला_feviquick_सारखा_घट्ट_पकडून_ठेवीन_फक्त 💢तुझी_सोबत 💢हवी_💕


_
Attachment_असते 💢ती_अपोअप_होऊन_जाते 💢रे_आणि_ते 💢पण_मनातून_पण_excitement_असते 💢ती_जास्त 💢करून_लोकांना_दाखवण्यासाठी_असते 💢की_बघा_मी_पण_प्रेमात 💢पडलो_,

मग_जेव्हा_नंतर 💢खुप_काही_होत 💢आणि_relation_तुटत 💢तेव्हा_आपण_परत 💢एकटे_होतो_आणि_अस_का_झालं_ह्याच_विचार 💢करत 💢बसतो

husband_status_marathi
husband_status_marathi
मग_जेव्हा_आपण_social_media_वर 💢किंवा_college_मध्ये_असतो_तेव्हा_आपल्याला_खूपजण_असतात 💢जे_सुंदर 💢दिसतात 💢आणि

जी_आहे 💢मनात
तिलाच_आणणार 💢घरात,
अन_आपल्यावर 💢जळणाऱ्याच्या_घरासमोरून
काढणार 💢वरात
ती_पन_जोरात💕

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

जेव्हा_घरी_एक_दिवस_कधी_आजारी_असशील_तेव्हा_घरातील_सगळी_काम_मी_करिन_पण_त्या_आजारापासून_दूर 💢राहण्यासाठी_तुझी_सोबत 💢हवी_💕
संकट_वाट_भगत 💢आहेत 💢आपली_त्यानां_हसून_दूर 💢करू_आपण_फक्त 💢तुझी_सोबत 💢हवी_💕

मला_आवडतं_जेव्हा_तू_काही_surprise_plan_करतोस_आणि_मला_थोडसं_सवंशय_ही_न_येता_surprise_देतोस_💕💕

Navra_bayko_status_in_Marathi
कारण_प्रत्येक_व्यक्तीच_त्या_कडे_कसा_बघतो_त्यावर 💢त्यानां_खरच_त्यांना_विसरायचं_आहे 💢का_,आपलं_बाहेरून_लोकांना_दाखवण्यासाठी_,मी_विसरलो_अस_करायचं_आहे 💢,तस_केलं_तर 💢मग_काहीच_नाही_होणार

तू_माझा_प्राण
तू_माझा_श्वास
तू_माझं_स्वप्न
तू_माझं_प्रेम
तू_माझं_हृदय
तू_माझं_आयुष्य
आणि_तुच_माझा_शेवट

_
पण_खरं_तर 💢लोकांना_काही_घेणेदेण_नसतं_तुम्ही_काय_करताय_त्याच्याशी_म्हणून_excitement_मध्ये_घाईत 💢कुठलं_निर्णय_घेऊ_नका_हेच_सांगायच_आहे 💢

आयुष्य_खुप_सुंदर 💢आहे
कारण_माझ्या_आयुष्यात
तू_आहेस_सोबत💕
आणि_ते 💢पण
शेवटच्या_श्वासापर्यंत

पण_खरच_विसरता_येत 💢का_त्या_व्यक्तीला_ज्यांनी_आपल्याला_खूप_आठवणी_दिलेल्या_असतात 💢,त्याच_उत्तर 💢हो_पण_आहे 💢आणि_नाही_पण_कारण_ते 💢प्रत्येक_व्यक्तीवर 💢अवलंबून_असतं

_
काही_अपेक्षा_नसतात 💢रे_मुलीला_मुलांकडून
फक्त 💢हवं_असतं_ते
प्रेम_आणि_Respect💕

_
प्रत्येक_शब्द_सरळ_नसतो_यार 💢त्याचे_अर्थ_वेगवगळे_पण_असू_शकतात 💢फक्त 💢तुम्ही_त्याकडे_कस_बघतात 💢त्यावर 💢सगळं_अवलंबून_असतं

जेव्हा_अपेक्षा_नसताना_सुद्धा
कुणीतरी_आपल्याला
आय_मिस_यू_म्हणत 💢ना
तेव्हा_खूप_भारी_फील_होत

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

आपण_एवढं_नाही_विचार 💢करत 💢या_सगळ्या_गोष्टींचा_जेव्हा_आपण_पहिल्यांदा_प्रेमात 💢पडतो_,
आपल्याला_फक्त 💢ती_समोरची_व्यक्तीच_दिसत 💢असते 💢मग_जेव्हा_काही_कारणामुळे_breakup_होत 💢ना

husband_wife_quotes_in_marathi
husband_wife_quotes_in_marathi
माझ्यावर 💢कधी_कामाचा_खूप_pressure_असेल_आणि_मी_tension_मध्ये_असीन_तेव्हा_फक्त 💢माझ्या_जवळ_येऊन_माझा_हात 💢धरून_मला_धीर 💢देण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी

तुझा_नवरा_नाही_तर
तुझा_श्वास_बनून
शेवट_पर्यंत 💢तुझ्यासोबत
जगायचं_आहे

_
विसरणं_म्हणजे_नक्की_काय_असतं_,म्हणजे_त्या_व्यक्तीला_मनातून_काढून_टाकणे_अस_नाही_होत 💢यार 💢,फक्त 💢आपल्याला_आपल्या_चांगल्या_भविष्यासाठी_पुढे_जायचं_आहे

तुला_माझ्यावर 💢रागावण्याचा
पूर्ण_अधिकार 💢आहे💕
पण_रागाच्या_भरात
हे 💢कधीच_विसरू_नकोस
माझं_तुझ्यावर 💢खुप_प्रेम_आहे💕

Attachment_अपोअप_होऊन_जाते 💢रे_पण_त्याला_वेळ_लागतो_,पण_जेव्हा_ती_होते 💢तेव्हा_आपण_पूर्णपणे_समोरच्या_व्यक्तीचे_होऊन_जाते

_
सोना_मला_तुझा_Call_येऊ_ना_येऊ
पण_तुझी_आठवण_ही_नेहमीच_येते

आपला_प्रेम_किती_खर 💢आहे 💢हे 💢घरच्यांना_पटवून_देण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕
आमच्या_घरातील_सगळ्या_गोष्टी_समजून_घेण्यासाठी_आणि_माझ्या_आईला_समजूनघेण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕

ते 💢सगळं_ठीक_आहे 💢पण_मग_excitement_म्हणजे_काय_?

तुला_पहिलं_की_अस_काय_होऊन_जात
गोड_तुझ्या_हसण्यावर
मन_माझ_वेड_फसुन_जातं

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

husband_wife_relation_quotes_in_marathi
husband_wife_relation_quotes_in_marathi
एखादा_महिने_पगार 💢उशिरा_झाला_तर 💢घरातील_सगळी_adjustment_करण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी💕
माझ्या_periods_च्या_वेळेस_नाही_जास्त 💢काम_होणार 💢माझ्याकडून_तेव्हा_”_आज_मी_सुट्टी_घेतो_तू_आराम_कर 💢”_अस

किती_छान_वाटत 💢ना
जेंव्हा_आपल_कोणीतरी_दूर 💢राहून_म्हणतं
तुझी_खुप_आठवण_येते 💢रे

त्यांच्या_आठवणींना_बाजूला_ठेऊन_आपल्याला_स्वप्नांना_पहिले_priority_देयच_आहे 💢,त्याला_बोलतात 💢विसरणं

छोटस_हृदय_आहे,
त्याला_आभाळा_एवढ_प्रेम_झालय
ते 💢पण_तुझ्यावर

आपल्या_म्हातारपणी_आपण_आशेच_बसून_प्रेमाच्या_आठवणी_ताज्या_करण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕

तुझ्यासोबत 💢बोलायला_लागलो_की
Tension_गायब_होऊन
चेहऱ्यावर 💢आपोआप_smile_येते💕

तेव्हा_हा_प्रश्न_आपण_स्वताला_विचारतो_की_खरच_मी_attach_झालो_होतो_का_excitement_होती

प्रेम_म्हणजे
समजली_तर 💢भावना,
केली_तर 💢मस्करी,
मांडला_तर 💢खेळ,
ठेवला_तर 💢विश्वास,
घेतला_तर 💢श्वास,
रचला_तर 💢संसार,
आणि_निभावलं_तर 💢जीवन💕💕

नवरा_हा_आभाळासारखा
स्थितप्रज्ञ,_स्थिर,_शांत 💢नि_अथांग_असावा,
जेणेकरून_बायकोरूपी_चंचल,
आकर्षक,_नाजूक_व_सैरभैर 💢मनाच्या_चंद्राला
त्याच्या_कुशीत 💢सुरक्षित 💢भासेल💕

मला_प्रेमात 💢कधीच
हरायचं_आणि_जिंकायचं_नाही
फक्त 💢तुझ्यासोबत 💢आयुष्यभर
जगायचं_आहे…!

love_quotes_in_marathi_for_husband

आपण_जेव्हा_single_असतो_ना_तेव्हा_social_media_बघतो_की_बाकीचे_couples_सोबत 💢आहेत 💢आपण_पण_असावा_

खूपच_छान_वाटत 💢ना
जेव्हा_कुणीतरी_आपल्यासाठी
सारखं_online_असत 💢तेव्हा

Husband_quotes_in_Marathi
पण_खरं_तर 💢Relationships__मध्ये_राहणं_आणि_लग्न_कारण_यात 💢खूप_अंतर 💢आहे 💢फक्त 💢ते 💢आपल्याला_आत्ता_समजत 💢नाही_कारण_आपल्याला_कुठे_लगेच_लग्न_करायचं_असतं

नशिबात 💢तु_माझ्या_आहेस_की_नाही
हे 💢मला_माहीत 💢नाही💕💕
पण_Heart_मध्ये_फक्त 💢तुच_आहेस

नवरा_आयुष्यभर 💢“नवरा”च_राहतो,
“नवरी_मुलगी”_मात्र 💢“बायको”_बनते💕

खुप_नशीब_लागतं
समजून_घेणारी,
काळजी_करणारी💕
जिव_लावणारी,
वेळ_देणारी
आणि_वेड्या_सारखं_प्रेम_करणारी
बायको_भेटायला💕

माहेरी_साधी_सर्दी_झाल्यावर
घर 💢डोक्यावर 💢घेणारी_‘ती’;
सासरी_मात्र 💢तापाने_फणफणत 💢असली_तरी
कुणाला_जाणू_देत 💢नाही

ज्या_व्यक्तीशी_बोलताना
दहा_वेळा_Bye_बोलल्यानंतर 💢ही
तुम्हाला_offline_जावु_वाटत 💢नसेल,
तर 💢समजून_जा_की
तुम्ही_त्या_व्यक्तीच्या_प्रेमात 💢पडला_आहात

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

म्हणून_जे_काही_आहे 💢स्वतःबद्दल_ते 💢खरं_सांगा_मग_ते 💢काय_निर्णय_घेतील_ती_वेगळी_गोष्ट_आहे 💢💕
कारण_जर 💢तुम्ही_खूप_खोट_बोलत 💢जाल_आणि_शेवटला_जेव्हा_लग्नाची_वेळ_येईल_तेव्हा_खर 💢सांगायला_जाल_आणि_तेव्हा_खूप_दुःख_होतील_तुम्हाला_पण_आणि_त्यांना_पण

खडूस
मला_Love_is_Life_नको
मला_Love_is_बायको_हवी
होशील_ना_तु💕💕?

love_quotes_for_husband_in_marathi
love_quotes_for_husband_in_marathi
तुझ्या_सगळ्या_stories_ला_reply_देयला_मला
तुला_दुसऱ्या_कोणाबरोबर 💢बघतील_तर 💢खूप_जळायला_होत 💢मला,

आई_बाबांना_खाण्यापिण्या_पासून_सगळं_डिटेल_सांगणारी_‘ती’;
सासरी_मात्र 💢मोठे_मोठे_प्रॉब्लेम्सही_असूनही,
आई_बाबांना_वाईट_वाटेल_म्हणून_सांगायला_टाळते💕💕

तेव्हा_खूपच_मस्त 💢वाटत
जेव्हा_कुणीतरी_आपल्याला_म्हणत
तू_खूप_special_आहेस
माझ्यासाठी

किंवा_adjustment_कशी_करता_त्यामुळे_जास्त 💢problems_येत 💢नाही_आणि_जर 💢तुम्ही_दोघेही_settle_असाल_आपल्या_आयुष्याध्ये_तर 💢लग्न_ही_होत 💢,

माहेरी_बहीण_भावा_मध्ये_सगळ्यात 💢आधी
मला_प्राथमिकता_मिळायला_हवी_म्हणणारी_‘ती’;
सासरी_मात्र 💢सगळयात 💢आधी_नवऱ्याला_प्राथमिकता_देते

तुझं_आणि_माझं_नातं
खरंच_खुप_वेगळ_आहे,
आयुष्यभर 💢सोबतही_राहु
शकत 💢नाही,
आणि_लांब_ही_जाऊ_शकत 💢नाही💕

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

जीवनाच्या_वाटेवर 💢चालताना
मी_जगेन_अथवा_मरेन💕
पण_शेवटच्या_श्वासापर्यंत
फक्त 💢तुझ्यावरच_प्रेम_करेन💕

तसं_बघायला_गेलो_तर 💢याच_उत्तर 💢नाही_आहे 💢कारण_प्रत्येक_नात 💢टिकवणे_आणि_तुटणे_या_मध्ये_खूप_काही_गोष्टी_असतात 💢आणि_त्या_आपण_ignore_करतो_आणि_ते 💢प्रत्येक_व्यक्तीनुसार 💢बदलत 💢जात

एका_शांत 💢रात्री_तिची_आठवण_येते
आणि_घेउन_जाते 💢दूर
त्या_वेगळया_दुनियेत
जिथे_आमच्या_दोघांशिवाय_कोणी_नसते💕💕

मला_तुझ्याकडून_काही_नको
फक्त 💢एक_करशील
तू_नेहमी_happy_रहा_कारण
तू_खुश_तर 💢मी_खुश💕

तुझी_प्रत्येक_आठवण_ही
माझ्यासाठी_खूप_खास_आहे💕💕
तू_आहेस_माझ्या_ह्या_हृदयात
म्हणूनच_चालु_हा_माझा_श्वास_आहे

दिवसभरात 💢तुझ्याशिवाय_काही_सुचत 💢नाही💕
आणि_रात्री_डोळे_मिटल्यावर 💢तु_सोडुन_काहीच
दिसत 💢नाही💕

दिवसाची_सुरवात 💢आणि
रात्रीचा_शेवट_ही_तुझ्या_सोबत 💢पहायचा_आहे💕
एकमेकांवरचा_विश्वास
आयुष्यभर 💢कायम_ठेवायचा_आहे

नवऱ्यासमोर 💢तर 💢‘ती’_इतर 💢नात्याला_पण
महत्व_द्यायला_विसरते💕💕_आणि
मित्रमैत्रिणीनां_वाटतं
लग्नानंतर 💢‘ती’_बदलली

आपली_काळजी_करणारी
आपल्याला_समजून_घेणारी_व्यक्ती
भेटायला_नशीब_लागत,
नाहीतर 💢फक्त 💢प्रेम_करणारे_ह्या_जगात
ढीगभर 💢पडले_आहेत💕

husband_quotes_in_marathi

love_quotes_in_marathi_for_husband
love_quotes_in_marathi_for_husband
कधी_पैसे_नसतील_तर 💢नाहीच_सांगायच_उगाच_इकडून_तिकडून_पैसे_घेऊन_चांगल्या_hotel_ला_जेवायला_नेयच_याला_काही_अर्थ_नाही_

मला_नाही_माहिती
तुझ्यात 💢अस_काय_आहे
पण_रोज_नव्याने
तुझ्या_प्रेमात 💢पडावस_वाटतं

प्रेम_कोणत्याही_पद्धतीने_केल
तरी_चालेल,
पण_Kiss_मात्र 💢French_पध्दतीने_केल्याशिवाय
मज्जाच_येत 💢नाही

लग्नानंतर 💢सगळ्या_परिस्थिती_सोबत
‘ती’_जुळवण्याचा_प्रयत्न_करत 💢असते💕
त्यातही_पतीचा_साथ_असेल_तर 💢ठीकच,
नाही_तर 💢‘ती’_खचून_जाते 💢हो

माझी_वाली_मंद_आहे
पण_मला_तिचाच_छंद_आहे💕

तुझ्या_प्रेत्येक_reply_ची_वाट_बघायला_आवडतं_मला
तुझ्याशी_एक_दिवस_जरी_बोलणं_नाही_झालं_तर 💢एकटं_एकटं_वाटतं_का_ते 💢माहीत 💢नाही,

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

कुणी_कितीही_तोडायला_बघितलं
तरी_तू_मात्र 💢माझा_हाथ
कधीच_सोडू_नकोस

मला_माहित 💢आहे 💢एवढं_सगळं_बोललो_ते 💢सोपं_नसतं_पण_काही_गोष्टी_स्वतः_समजून_हो_करायच्या_असतात

त्या_व्यक्तीच_मन_कधीच_दुखवू_नका
जी_व्यक्ती_तुम्हाला_स्वतः_पेक्षा
जास्त 💢जपते

कधी_आईच्या_राज्यात
स्वयंपाक_घरात 💢न_शिरलेली_‘ती_‘;
सासरी_मात्र 💢‘बायको’_म्हणून
नवऱ्यासाठी_मन_लावून_स्वयंपाक_करते

किती_छान_असतात 💢काही_मुली
ज्या_सुंदर 💢असुन_सुध्दा
Attitude_दाखवत 💢नाही

Marathi_love_msg_for_husband
आपण_प्रेमात 💢एवढे_वेडे_होऊन_जातो_की_त्यांच्या_सगळ्या_चुका_आपल्याला_तेव्हा_कळतात 💢जेव्हा_नात 💢तुटत💕
मग_आपण_विचार 💢करतो_की_आपलं_नेमकं_काय_चुकलं_?

तू_ना_दिसतेस_खूपच_ढासू
पण_बनवशील_का_माझ्या
आईला_तुझी_सासू

100%_परफेक्ट_कोणीही_नसत
हा_माझा_विचार 💢होता
पण_तुला_जेव्हा_बघितलं
माझा_त्यावरचा_विश्वासच_उडाला

husband_quotes_in_marathi

खूप_छान_वाटतं_कारण_आपले_दुःख_समजून_घेणारी_आणि_आपल्याला_सांभाळून_घेणारी_व्यक्ती_आपल्याला_भेटतं_💕

पाणीदार 💢डोळे_तुझे
बोलतात 💢खुप_काही,
ओंठावर 💢नाही
पण_सांगतात 💢खुप_काही,
इवल्या_इवल्या_कारणाने
रडतच_राही,
आहेस_तु_सुंदर
तुझ्या_सारखं_कुणी_नाही

तुझ्याशी_बोलायला_आवडतं__मला_का_ते 💢माहीत 💢नाही_पण_तुझ्याशी_मनातल्या_सगळ्या_भावना_share_करायला_आवडतं_मला,

रागावू_नकोस_माझ्यावर
मी_प्रेम_करतो_तुझ्यावर,
तुझी_आस_लागली_माझ्या_मनाला,
आवडतोस_तू_माझ्या_हृदयाला,
तुझी_आठवण_येते 💢प्रत्येक_क्षणाला,
खुप_त्रास_होतो_ह्या_जीवाला,
तूझ्या_प्रेमाशिवाय_तुझ्याकडे
काही_मागत 💢नाही,
कस_तुला_कळत 💢नाही
मला_तुझ्याशिवाय_कोणी
आवडतंच_नाही💕

नात्याची_सुंदरता_एकमेकांच्या_चुका
स्वीकारण्यात 💢आहे💕💕_,
कारण_एकही_दोष_नसलेल्या
माणसाचा_शोध_घेत 💢बसलात💕,
तर 💢आयुष्यभर 💢एकटे_राहाल

बायको_तर 💢Rock_पाहिजे
तिला_बघून_सगळ्या_मुली
shock_झाल्या_पाहिजे💕

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

marathi_love_msg_for_husband
marathi_love_msg_for_husband
तुम्ही_जेव्हा_परत 💢प्रेमात 💢पडता_ना_तेव्हा_थोडे_mature_पण_झाले_असता_म्हणजे_तुम्ही_सगळ्या_situation_ला_कस_तोंड_देयचं_,

पिल्लू_बोलणारी_नाही
अहो_बोलणारी_पाहिजे
आहे 💢का_कुठं

तुझ्याबरोबर 💢Canteen_मध्ये_एक_cup_चहा_पीआयला_आणि_तुझ्यासोबत 💢वेळ_घवायला_आवडतं_मला💕💕
तुला_बघितल्यावर 💢मन_पण_चलबिचल_होतो_तुझ्याशी_बोलण्यासाठी_का_ते 💢माहीत 💢नाही💕

सगळे_बोलतात
कोण_आहे 💢तुझी_नकटी
तुझी_हरकत 💢नसेल_तर
तुझं_नाव_सांगू_का_?

लोकांनी_आपल्या_बद्दल_काय_विचार 💢करता_मला_फरक_पडत 💢नाही_पण_तू_माझ्याबद्दल_काय_विचार 💢करतेस_हे 💢महत्त्वच_आहे 💢माझ्यासाठी_का_नाही_महित

जी_व्यक्ती_आपल्या_प्रत्येक_मूड_ला
सांभाळून_घेते
अशी_व्यक्ती_फक्त 💢नशीब_वाल्यांना_मिळते
जशी_की_तू

त्या_व्यक्तीला_काही_घेणं_देणं_नसेत 💢तुमच्या_पहील्या_प्रेमाबद्दल_,की_नात 💢कस_तुटलं_वैगरे_कारण_त्यांना_तुम्हीं_आवडत 💢असता_तिथेच_सगळ्या_गोष्टी_संपवून_जातात 💢आणि_त्याला_हेही_माहीत 💢असतं_की_हल्ली_ह्या_सगळ्या_गोष्टी_होतात 💢सगळ्यांसोबत 💢💕

माझं_मन_फार 💢हट्टी_आहे
त्याला_फक्त 💢तू_आणि
तुच_पाहिजेस💕

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

ह्या_सगळ्या_गोष्टी_माहीत 💢नसल्या_तरी_प्रेम_करतो_तुझ्यावर 💢हे 💢माहीत 💢आहे 💢का_तुला💕💕,

रोज_रोज_गोड_बोलून
मुंग्या_लागतील_ना
आपल्या_नात्याला,
म्हणुन_कधीतरी
भांडण_करावं_लागत💕

Husband_status_Marathi
आपण_सावरतो_आणि_सांभाळतो_स्वताला_पहिल्या_प्रेमातून_आणि_मग_नाही_नाही_बोलता_बोलता_कोणी_तरी_आवडायला_लागतं_आणि_मग_होऊन_जातं_प्रेम_परत 💢…

ए_नकटे
मला_असा_गुन्हा_करायचा_आहे
ज्याची_शिक्षा_फक्त 💢तू_असशील💕

आणि_जर 💢ती_व्यति_हो_बोली_आणि_जर 💢तुमचं_Breakup_झालं_तर 💢आपला_सगळ्या_लोकांवरून_विश्वास_उडून_जातो_आणि_मग_कोणावरच_विश्वास_रहात 💢नाही_💕
म्हणून_पहिलं_प्रेम_खूप_महत्त्वाचा_असतं_सगळ्यांच्या_आयुश्यात 💢एक_धडा_आणि_एक_Experience_म्हणून_पण

आयुष्यात 💢नेहमी_प्रेम_अशा_व्यक्तीवर 💢करा
ज्याला_तुमच्या_शिवाय_काहीच_महत्वाचं_नाही

आपण_जेव्हा_मोठे_होत 💢असतो_तेव्हा_प्रेम_हा_शब्द_ऐकून_असतो_पण_जेव्हा_आपण_Mature_होईला_लागतो_तेव्हा_आपल्यात 💢Feelings_तयार 💢होऊ_लागतात 💢फक्त 💢प्रेमाच्या_नाहीतर 💢सगळ्या_प्रकारच्या_💕

माझ्याकडून_घे_ग_हे 💢गुलाबाच_फुल
कारण_लग्नानंतर 💢तुलाच_फुकायची_आहे
माझ्या_घरची_चुल

काही_जण_जेव्हा_परत 💢प्रेमात 💢पडतात 💢तेव्हा_ते 💢होतात 💢त्या_successful_कारण_काही_गोष्टी_माहीत 💢नसतात 💢त्या_पहिल्या_प्रेमात 💢माहीत 💢पडतात 💢आणि_ते 💢सगळं_विचार 💢करून_आपण_तस_वागत 💢असतो

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

आपलं_कोणीतरी_असण्यापेक्षा
आपण_कोणाचे_तरी_असण्यात
आनंद_आहे💕

marathi_quotes_for_husband
marathi_quotes_for_husband
तेव्हा_आपल्याल_त्यांच्या_सगळ्या_गोष्टी_आवडू_लागतात 💢आणि_मग_एखादं_दिवशी_आपण_त्या_व्यतीला_Propose_करतो💕,
ती_व्यति_हो_बोलली_तर 💢ठीक_नाहीतर 💢आपण_उदास_होऊन_बसतो💕

तुझ्या_डोळ्यांना_व_ओठांना
थोडं_समजावून_ठेव,
तुझे_डोळे_मला_वेड_लावतात
आणि_तुझे_ओठ_मला
तुझ्याकडे_खेचतात💕

पण_ह्या_वेळी_आपण_खूप_काही_शिकलेल_असतं_की_लोक_कशी_असतात 💢आणि_त्याच्या_सोबत 💢कस_वागलं_पाहिजे_ते 💢तरीपण_पण_खूप_वेळ_झाला_की_आपण_ह्या_सगळ्या_गोष्टी_विसरून_जातो_आणि_त्या_व्यक्तीवर 💢विश्वास_ठेवतो_पण_ठीक_आहे 💢तो_व्यक्ती_तसा_असेल_तर 💢चांगलच_आहे 💢ना

गुलाबाची_नाजूक_कळी_आहेस_तू,
चंद्राच्या_गालावरची_खळी_आहेत 💢तू,
कोणासाठी_काहीही_असलीस_तरी
माझ्या_साठी_तर 💢माझी
सुंदर 💢परी_आहेस_तू💕

मग_हळू_हळू_आपण_ओळख_बनतो_एक_अनोळखी_व्यतिशी_तेव्हा_आपल्याला_त्यांच्या_Background_शी_काही_घेणं_देणं_नसतं

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

कळलच_नाही_मला
प्रेम_तुझ्यावर 💢कस_झाल,
मी_फक्त 💢जीव_लावला
हृदय_केंव्हाच_तुझ_झाल

love_quotes_in_Marathi_for_Husband
मला_आवडतं_तुझे_ते 💢बहाणे_जेव्हा_आपण_सोबत 💢असताना_कोण_तर 💢नातेवाईक_भेटतात 💢तेव्हा_तुझी_उडालेली_तारंबल💕

मला_कळत 💢नाही_की
तुझ्या_जवळ_अशी_काय_जादू_आहे 💢की
जेव्हा_तू_माझ्या_जवळ_असतेस_ना
तेव्हा_वाटत 💢माझ्या_जवळ_सर्व_काही_आहे

कारण_rejection_ची_आपल्याला_सवय_नसते 💢आणि_आपण_त्या_व्यतिवर 💢मनापासून_प्रेम_करतो_तीच_व्यति_जर 💢नाही_बोली_तर 💢खूप_वाईट_वाटत 💢मनाला_कारण_ती_आपली_पहिलीच_वेळ_असते💕

husband_quotes_in_marathi

कोणाकडे_Ego_आहे
तर 💢कोणाकडे_Attitude_आहे
माझ्या_जवळ_तर 💢फक्त 💢आणि_फक्त
तूच_आहेस
आणि_ती_पण_खूपच_cute_आहेस💕

मग_रोज_बोलणं_होत 💢आणि_एक_Feelings_तयार 💢होतात 💢त्या_व्यतिबद्दल_की_जर 💢आम्ही_एकत्र 💢आशेच_सोबत 💢राहिलो_तर 💢किती_मस्त 💢होईल_ना💕

ओय_नकटे
काल_पर्यंत 💢मनात 💢होतीस
आज_हृदयात 💢आहेस

मला_आवडतं_तुझा_तो_थोड्यावेळापूरता_असलेला_राग_पण_खरं_सांगू_तू_त्यात 💢जाम_वेडा_दिसतोस_आणि_मग_येऊन_sorry_बोलणं

बाहूली_जास्त 💢नटु_नकोस
तु_Simple_च_खुप_भारी_दिसतेस💕

quotes_for_husband_in_marathi
quotes_for_husband_in_marathi
तेव्हा_मग_कधी_आपल्याला_कुठली_व्यक्ति_आवडली_का_आपल्यामध्ये_एक_Excitement_तयार 💢होते 💢त्या_व्यतीला_भेटण्याची_आणि_बोलण्याची_💕💕

मला_तुझ्या_कडून_वेगळं_असं_काहीच_नको
पाहिजे_आहे 💢तर 💢फक्त 💢तुझा_वेळ
आणि_तुझं_प्रेम💕💕

Husband_wife_relation_quotes_in_Marathi

खरं_सांगू_का_मला_तूच_आवडतोस_या_बाकीच्या_गोष्टी_तर 💢फक्त 💢तुझ्यावरचं_प्रेम_आहे

देवा_रे_देवा_मला_काहीही_नको
पण_माझ्या_आई_ला_तीच_सून_दे
जिच्यासाठी_मी_एवढे_छान_छान
स्टेटस_टाकतो💕

एवढ्या_जगात 💢मी
तुलाच_निवडलं
मग_तूच_ठरव
तुझी_value_काय_असेल💕

एवढं_प्रेम_करतो_मी_तुझ्यावर
जितके_तुझे_पप्पा_पण
तुझ्या_मम्मी_वर 💢करत 💢नसतील💕


Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi_|_नवरा_बायकोच्या_नात्यावरील_कोट्स_मराठीतून
Love_Husband_Quotes_In_Marathi_|_नवऱ्यासाठी_प्रेमळ_कोट्स
Navra_Bayko_Quotes_In_Marathi_|_नवरा_बायको_कोट्स
Emotional_Husband_Wife_Quotes_In_Marathi_|_भावनिक_कोट्स,_नवरा_आणि_बायकोच्या_नात्यावरील
Funny_Husband_And_Wife_Relationship_Quotes_In_Marathi_|_नवरा_आणि_बायकोच्या_नात्यावरील_विनोदी_कोट्स
Sad_Quotes_On_Husband_Wife_Relationship_In_Marathi_|_नवरा_बायकोच्या_नात्यावरील_दुःखी_कोट्स
Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi_|_नवरा_बायकोच्या_नात्यावरील_कोट्स_मराठीतून
Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi
Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi
नवरा_आणि_बायकोचे_नाते 💢हे 💢वेगळेच_असते💕_लग्न_झाल्यानंतर 💢आपण_सर्वाधिक_प्राधान्य_देतो_ते 💢आपल्या_नवऱ्याला_अथवा_नवरा_प्राधान्य_देतो_ते 💢म्हणजे_आपल्या_बायकोला_💕_अशाच_या_नात्याला_सांभाळण्यासाठी_(Husband_And_Wife_Relationship_Quotes_In_Marathi)_आणि_या_नात्यातील_रूसवा_फुगवा,_प्रेम_जागृत 💢ठेवण्यासाठी_काही_खास_कोट्स_(Husband_Wife_Quotes_In_Marathi)💕__


Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi_-_नवरा_बायको_प्रेम_संदेश_-_नाती_गोती_सुविचार
Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi_–_नवरा_बायको_नातं_मराठी_–_नाती_गोती_सुविचार,_कोट(Quotes),_सुविचार(Suvichar),_एसएमएस(SMS),_संदेश(Message),_नमस्कार 💢मित्रानो,_या_पोस्ट_मध्ये_तुम्हला_दृष्टिकोन_वर 💢(Husband_Wife_Relationship_Marathi)_मराठी_सुविचार 💢वाचायला_मिळतील…

Quote_(1)
😊💖🌟🌷
नवरा_हा_आभाळासारखा
स्थितप्रज्ञ,_स्थिर,_शांत 💢नि_अथांग_असावा,
जेणेकरून_बायकोरूपी_चंचल,
आकर्षक,_नाजूक_व_सैरभैर 💢मनाच्या_चंद्राला
त्याच्या_कुशीत 💢सुरक्षित 💢भासेल💕
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺_#नवरा_बायको
cute_Relationship_Status_Marathi


_
Quote_(2)
😊💖🌟
नवरा_आयुष्यभर 💢“नवरा”च_राहतो,
“नवरी_मुलगी”_मात्र 💢“बायको”_बनते💕💕_💕
2_line_Relationship_Suvichar_in_Marathi

_Life_Quotes_In_Marathi_-_आयुष्य_मराठी_सुविचार 💢_


_
Quote_(3)
🍁👏
नवऱ्यासाठी,_केवळ_आणि_केवळ
‘फक्त💕_नवऱ्यासाठीच’_‘ती’
एका_अनोळख्या_घरात 💢जाते💕,💕
बाकी_सासरची_नाती
तर 💢नंतर 💢निर्माण_होतात💕_हो💕💕
Marathi_Relationship_Status_for_Fb


पत्नी_ही_‘पत्नी’ची_भूमिका_निभावण्या_आधी💕
कुणाच्या_तरी_घरातील_लाडकी_लेक_असते,💕
कुणाची_तरी_बहीण_असते,
कुणाची_तरी_हसत💕_खेळणारी_मैत्रिण_असते💕💕
🙏🌸
Relationship_status_in_Marathi_with_images


माहेरी_साधी_सर्दी_झाल्यावर
घर 💢डोक्यावर 💢घेणारी_‘ती’;
सासरी_मात्र 💢तापाने_फणफणत 💢असली_तरी
कुणाला_जाणू_देत 💢नाही💕💕💕
emotional_facebook_Relationship_Status_in_Marathi


_
Quote_(6)
🐾🌿
आई_बाबांना_खाण्यापिण्या_पासून_सगळं_डिटेल_सांगणारी_‘ती’;
सासरी_मात्र 💢मोठे_मोठे_प्रॉब्लेम्सही_असूनही,
आई_बाबांना_वाईट_वाटेल_म्हणून_सांगायला_टाळते💕💕💕💕
Relationship_Status_in_Marathi

Quote_(7)
🐾🌿
माहेरी_बहीण_भावा_मध्ये_सगळ्यात 💢आधी
मला_प्राथमिकता_मिळायला_हवी_म्हणणारी_‘ती’;
सासरी_मात्र 💢सगळयात 💢आधी_नवऱ्याला_प्राथमिकता_देते💕💕
best_Relationship_marathi_Quotes

Quote_(8)
🐾🌿
नवऱ्यासमोर 💢तर 💢‘ती’_इतर 💢नात्याला_पण
महत्व_द्यायला_विसरते💕💕_आणि
मित्रमैत्रिणीनां_वाटतं
लग्नानंतर 💢‘ती’_बदलली💕💕_💕
Relationship_status_in_marathi

Self_confidence_Quotes_in_Marathi_-_आत्मविश्वास_मराठी_सुविचार 💢Education_Quotes_in_Marathi_-_शिक्षण_मराठी_सुविचार 💢Success_Quotes_in_Marathi_-_यश_मराठी_सुविचार 💢भावनिक_मराठी_सुविचार 💢Emotional_quotes_in_marathi

Quote_(9)
🐾🌿
लग्नानंतर 💢सगळ्या_परिस्थिती_सोबत
‘ती’_जुळवण्याचा_प्रयत्न_करत 💢असते💕
त्यातही_पतीचा_साथ_असेल_तर 💢ठीकच,
नाही_तर 💢‘ती’_खचून_जाते 💢हो…💕
Relationship_shayari_in_marathi

Quote_(10)
🐾🌿
कधी_आईच्या_राज्यात
स्वयंपाक_घरात 💢न_शिरलेली_‘ती_‘;
सासरी_मात्र 💢‘बायको’_म्हणून
नवऱ्यासाठी_मन_लावून_स्वयंपाक_करते💕💕
best_Relationship_Suvichar_marathi,

Quote_(11)
🐾🌿
“नात्याची_सुंदरता_एकमेकांच्या_चुका
स्वीकारण्यात 💢आहे💕💕_,
कारण_एकही_दोष_नसलेल्या
माणसाचा_शोध_घेत 💢बसलात💕,
तर 💢आयुष्यभर 💢एकटे_राहाल💕💕”
best_Relationship_Suvichar_marathi,

marathi_quotes_on_relationship,_relationship_quotes_in_marathi,_family_relationship_status_in_marathi,_husband_wife_relation_quotes_in_marathi,_best_marathi_quotes_on_relationship,_brother_and_sister_relationship_sms_in_marathi,_marathi_message_on_relationship,_quotes_on_relationship_in_marathi,_relationship_marathi_quotes,_relationship_msg_in_marathi,_relationship_quotes_marathi,_relationship_status_in_marathi,_relationship_status_marathi,_taunting_quotes_on_relationships_in_marathi,_va_pu_kale_quotes_on_relationship,_marathi_quotes_on_family_relations,_brother_and_sister_relationship_poems_in_marathi,_marathi_quotes_on_husband_wife_relationship,_marathi_relationship_messages,_marathi_status_on_relationship,_marathi_thoughts_on_relationship,_nice_quotes_on_relationship_in_marathi,_relationship_sms_in_marathi,_relationship_thoughts_in_marathi,_sad_relationship_status_in_marathi,_status_on_relationship_in_marathi,_true_relationship_sms_in_marathi,

_

Home__Marathi_Quotes
नवऱ्याबद्दल_काही_सुंदर 💢कोट्स
Husband_Quotes_in_Marathi

Husband_Quotes
Husband_Quotes
नवऱ्याबद्दल_काही_सुंदर 💢कोट्स_–_Husband_Quotes_in_Marathi
“नवरा_तर 💢असा_पाहिजे_जो_मी_न_बोलता_समजेल_की_मला_काय_बोलायचं_आहे💕”

“आपल्याला_कदाचित 💢संपूर्ण_जगावर 💢प्रेम_करण्याची_आवश्यकता_नाही💕_आपल्याला_फक्त 💢एक_व्यक्ती_आवश्यक_आहे,_जो_तुमच्यावर 💢आणि_तुमच्यावर 💢मनापासून_प्रेम_करतो_!!”_
“नवरा_हा_आभाळासारखा_स्थितप्रज्ञ,_स्थिर,_शांत 💢नि_अथांग_असावा,_जेणेकरून_बायकोरूपी_चंचल,_आकर्षक,_नाजूक_व_सैरभैर 💢मनाच्या_चंद्राला_त्याच्या_कुशीत 💢सुरक्षित 💢भासेल💕”

“वडिलांनंतर 💢आपली_जो_काळजी_करतो_आपल्या_डोळ्यात 💢पाणी_येऊ_देत 💢नाही_त्याला_नवरा_म्हणतात”

Husband_Status_in_Marathi
Husband_Status_in_Marathi
Husband_Status_in_Marathi
“नवरा_बायकोच_नात 💢म्हणजे_स्वर्गात 💢पडलेली_गाठ,_ती_ज्याच्याशी_पडली_तो_कसाही_तिला_शोधत 💢येतो,_डोळ्यातून_प्रेम_पाझरत 💢अन_दोन_जीव_एक_होतात💕”

Marathi_Quotes_for_Husband

“तुझ्या_कुंकवाशी_माझं_नातं_जन्मोजन्मी_असावं,_मंगळसूत्र 💢गळ्यात 💢घालतांना_तू_डोळ्यात 💢पाहून_हसावं,_कितीही_संकटे_आली_तरी,_तुझा_हात 💢माझ्या_हाती_असावा,_आणि_मृत्यूलाही_जवळ_करतांना💕💕_देह_तुझ्या_मिठीत 💢असावा…”

Husband_Wife_Relation_Quotes_in_Marathi


_
“नवरा_बायको_जेवढे_जास्त 💢भांडतात 💢ना_ते 💢एकमेकांवर 💢तेवढेच_जास्त 💢प्रेम_करत 💢असतात💕”

Message_for_Husband_in_Marathi
Message_for_Husband_in_Marathi
Message_for_Husband_in_Marathi
“नवरा_friend_असला_पाहिजे_कारण_प्रेम__संपू_शकते 💢friendship_नाही💕”

Quotes_for_Husband_in_Marathi

“नवरा_प्रेम_करणारा_नसला_तरी_चालेल_पण_माझी_Respect_करणारा_हवा💕”

Quotes_for_Husband
Quotes_for_Husband
Quotes_for_Husband
“Lover_नवरा_बनला_तर 💢आपल्याला_सोडू_शकतो_पण_Best_Friend_नवरा_झाला_तर 💢Lifetime_साथ_देउ_शकतो💕”

नवरा_बायको_स्टेटस_व_प्रेम_शायरी_|_MARRIED_LIFE_HUSBAND_WIFE_QUOTES_IN_MARATHI
By_Wish_Marathi_Team_/_March_11,_2022
नवरा_बायको_प्रेम_शायरी_व_स्टेटस_–_Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi_:_पती_पत्नीच्या_नात्यात 💢प्रेम_व_विश्वास_असला_की_ते 💢नाते 💢एक_यशस्वी_नाते 💢मानले_जाते💕_शरीरासाठी_ज्या_पद्धतीने_ऑक्सिजन_ची_आवश्यकता_असते 💢त्याच_पद्धतीने_नवरा_बायको_च्या_नात्यात 💢प्रेम_असणे_आवश्यक_असते💕_लग्नाच्या_वेळी_सात 💢फेऱ्यांद्वारे_आयुष्याच्या_प्रत्येक_सुख_दुखात 💢सोबत 💢राहण्याचे_व_एकमेकांना_साथ_देण्याचे_वचन_ते 💢एकमेकांना_देतात💕_एक_यशस्वी_वैवाहिक_जीवनसाठी_(married_life)_दोघांनी_एक_दुसऱ्याला_समजून_घेणे_फार 💢महत्वाचे_असते💕

परंतु_बऱ्याचदा_लहान_मोठ्या_कारणांमुळे_नवरा_बायको_मध्ये_लहान_मोठी_भांडणे_होऊन_जातात💕_आशा_वेळी_दोघांनी_समजदारपणे_एकमेकांची_(navra_bayko_quotes_in_marathi)_द्वारे_समजूत 💢काढायला_हवी💕_आणि_पुन्हा_शी_भांडणे_होऊ_नये_यासाठी_मार्ग_शोधायला_हवा💕_आजच्या_या_लेखाद्वारे_आम्ही_आपल्यासोबत 💢काही_उत्तम_नवरा_बायको_प्रेम_शायरी_–_Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi_शेअर 💢करीत 💢आहोत 💢हे 💢नवरा_बायको_स्टेटस_आपण_आपल्या_जीवनसाथी_ला_पाठवू_शकतात 💢अथवा_त्यांच्यासाठी_सोशल_मीडिया_वर 💢स्टेटस_इत्यादि_माध्यमाने_शेअर 💢करू_शकतात💕

या_लेखातील_नवरा_बायको_प्रेम_शायरी_व_प्रेम_कविता_उत्तम_लेखकांद्वारे_लिहिण्यात 💢आलेले_आहेत💕_हे 💢Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi_नवरा_आणि_बायको_दोघांसाठी_उपयोगाचे_आहेत💕_तर 💢चला_काही_उत्तम_husband_wife_relation_quotes_in_marathi_सुरू_करूया💕💕


नवरा_बायको_प्रेम_शायरी_–_MARRIED_LIFE_HUSBAND_WIFE_QUOTES_IN_MARATHI
Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi
तू_घरी_नसल्यावर
घर 💢सुद्धा_एकटं_पडतं💕
घरातलं_किचन…
फुलांची_बाग_आणि
माझं_मन…तुलाच_शोधतं💕!!चहाचा_घोट…
आणि_तुझा_ओठ
गोड_काय💕💕?
नक्कीच_तू…

Married_Life_Husband_Wife_Quotes_In_Marathi

नवरा_बायको_प्रेम_शायरी
तू_हळूच_मारलेली_मिठी
माझा_थकवा_दूर 💢करते💕
थकलेल्या_मनाला…
क्षणात 💢चूर 💢करते💕💕!!

माझी_प्रत्येक_खुशी,_प्रत्येक_गोष्ट_तुझी_आहे
श्र्वासांमध्ये_लपलेला_श्वास_तुझा_आहे
क्षणभरही_राहू_नाही_शकत 💢तुझ्याविना
कारण_हृदयाची_प्रत्येक_धडधड_तुझी_आहे


माझ्या_आजारी_पडलेल्या_मनाची_औषध_आहे 💢तू
माझ्या_जीवनात 💢प्रेमाचा_गोडवा_निर्माण_करणारे_मध_आहे 💢तू

रागावून_जा_कितीही_पुन्हा_पटवून_घेऊ
दूर 💢जा_कितीही_पुन्हा_बोलावून_घेऊ
मन_आहे 💢माझे_सागराची_रेती_थोडी?
कोरून_तुझे_नाव_कसे_मिटवून_देऊ?

MARRIED_LIFE_HUSBAND_WIFE_QUOTES_IN_MARATHI
Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi
स्वतःच्या_नावाची_तुझे_नाव_जोडायला_लागलीये
स्वतःशीच_मी_आता_प्रेम_करायला_लागलीये💕💕

तुझ्या_माथ्यावरील_बिंदी_तुझे_सौंदर्य_वाढवून_देते
उफ,_ये_काजळाचे_काळे_मला_पुन्हा_प्रेम_करवून_देतेधडधड_माझी_तुझ्यामुळे_आहे,
आशिकी_माझी_तुझ्यामुळे_आहे
सांगू_तर 💢कसे_सांगू_?
माझ्या_जीवनाचा_श्वासच_तुझ्यामुळे_आहे

Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi
तू_रुसलीस_की…
अजून_सुंदर 💢दिसतेस💕
आणि_तू_वेडी_मात्र
मेकपवर 💢खर्च_करतेस💕NAVRA_BAYKO_LOVE_QUOTES_IN_MARATHI
तुझा_क्युटसा_फेस
आणि_मोकळे_केस
माझा_अक्खा_दिवस
बनवून_टाकतात…

मी_प्रेम_केले_तुझ्या_अंतकरणावर
मी_प्रेम_केले_तुझ्या_भोळ्या_भाबड्या_मनावर
मी_प्रेम_केले_तुझ्या_काजळी_डोळ्यांवर
मी_प्रेम_केले_तुझ्या_सोनेरी_केसांवर
मी_प्रेम_केले_तुझ्या_रसरशीत 💢ओठांवर
मी_प्रेम_केले_तुझ्या_सावळ्या_देहावर
मी_प्रेम_केले_तुझ्या_मधुर 💢बोलीवर
मी_प्रेम_केले_तुझ्या_स्मित 💢हास्यावर

तुझ्या_केसात 💢लावलेला_तो_फूल_सुगंध
मनी_भरतातच_करी_मला_बेधुंद💕💕!

Navra_bayko_love_quotes_in_marathi
नशिबाने_जरी_साथ_सोडली
तरी_तू_माझ्या_सोबत 💢राहिली
तुझ्या_असण्याने_माझ्या_आयुष्याला
एक_नवीन_दिशा_मिळाली

तुझ्या_कुशीत 💢असताना_जो_आनंद_मिळतो_तो
जगातील_इतर 💢कोणत्याही_सुखा_पलीकडे_आहे💕

आभाळाची_शोभा_चांदण्यामुळे
बागेचा_बहर 💢फुलांमुळे_आणि
माझ्या_जीवनाचे_पूर्णत्व_फक्त 💢तुझ्यामुळे

तुझ्यावर 💢किती_प्रेम_आहे 💢हे
सांगायला_जमत 💢नाही,_🥺
परंतु_तुझ्या_शिवाय_क्षणभरही
मन_रमत 💢नाही…!_😘😘

नवरा_बायको_प्रेम_शायरी_–_Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi

Navra_bayko_love_quotes_in_marathi
तुझ्या_हाताला_चव_आहे💕
आणि_तुझ्या_ओठांनाही💕

आयुष्याच्या_प्रत्येक_वळणावर,
असेल_हातात 💢हात…
अगदी_प्रलयाच्या_कठोर 💢वाटेवरही
असेल_माझी_तुला_साथ💕💕!

प्रिय_बायको,
मी_ऑफिसला_असल्यावर
माझी_जास्त 💢आठवण
काढत 💢जाऊ_नकोस💕
माझ्याकडे_पाण्याची
एकच_बॉटल_असते💕!!

नवरा_बायको_प्रेम_शायरी
डियर 💢बायको,
तुला_कोणत्याच_गोष्टीसाठी
माझ्या_होकाराची_गरज_नसते💕
तू…💕अहो!!_म्हटलंस_तरी
पुरेसं_असतं…!!

Navra_bayko_love_quotes_in_marathi

या_पोस्ट_मध्ये_आम्ही_आपल्यासोबत 💢बेस्ट_नवरा_बायको_स्टेटस_व_नवरा_बायको_प्रेम_शायरी_मराठी_(Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi)_शेअर 💢केलेत💕_आशा_आहे 💢या_लेखातील_सर्व_Navra_bayko_love_quotes_in_marathi_आपणास_आवडले_असतील💕_ह्या_लेखातील_प्रेमाची_शायरी_आपण_whatsapp_व_सोशल_मीडिया_स्टेटस_द्वारे_शेअर 💢करू_शकतात💕

नवरा_बायको_च्या_प्रेमाचे_हे 💢स्टेटस_व_मराठी_शायरी_संदेश_तुमच्या_प्रेमात 💢नक्की_वृद्धी_करतील_अशी_आशा_व्यक्त 💢करतो💕_Married_Life_Husband_Wife_Quotes_in_Marathi_खूप_सुरेख_पद्धतीने_लिहिण्यात 💢आलेले_आहेत💕_आपणास_हे 💢शायरी_व_कविता_संदेश_कसे_वाटले_व_husband_wife_relation_quotes_in_marathi_बद्दलचे_आपले_विचार 💢आम्हाला_नक्की_कळवा💕_धन्यवाद💕💕

आणखी_वाचा_:

प्रेम_शायरी_मराठी
पतीसाठी_प्रेमाच्या_मराठी_कविता
प्रेमाच्या_चारोळ्या_मराठी
गुलाब_शायरी_मराठी

शुभ_सकाळ_संदेश_मराठी
शुभ_सकाळ_मराठी_सुविचार 💢फोटो_|_Shubh_sakal_marathi_suvichar_with_images
marathi_rajbhasha_din_quotes
मराठी_भाषा_दिन_शुभेच्छा_संदेश_|_Marathi_bhasha_dinachya_hardik_shubhechha
जागतिक_महिला_दिनाच्या_शुभेच्छा
{70+}_जागतिक_महिला_दिनाच्या_शुभेच्छा_संदेश_|_womens_day_quotes_in_marathi
मराठी_छान_स्टेटस_मराठी_कडक_स्टेटस
(50+)_मराठी_छान_डीपी_स्टेटस_|_मराठी_कडक_स्टेटस_|_beautiful_marathi_dp_status

{20+BEST}_गरज_व_लायकी_मराठी_स्टेटस_|_Sad_quotes_in_Marathi_for_girl_status
good_evening_images_in_marathi_good_evening_marathi_message
शुभ_संध्याकाळ_मराठी_मेसेज_|_Good_Evening_in_marathi_messages,_sms

तुटलेले_मन_स्टेटस_|_broken_heart_status_in_marathi_|_Premachi_kadar_marathi_sms
shok_sandesh_in_marathi
स्मृतिदिन_प्रथम_पुण्यस्मरण_मराठी_संदेश_|_punyasmaran_message_in_marathi
Anniversary_wishes_in_marathi
Birthday_wishes_for_wife_in_Marathi
Birthday_wishes_for_husband_in_marathi
Birthday_wishes_for_mama_in_marathi
Birthday_wishes_for_Girlfriend/love_in_marathi
Birthday_wishes_for_Sister_in_marathi
Birthday_wishes_for_Boyfriend_in_marathi
Birthday_wishes_for_Daughter_in_marathi
Birthday_wishes_for_son_in_marathi
Wish_Marathi,_Maharashtra_India_|_Email:_avi@wishmarathi💕com

_पहिलं_प्रेम_❤️_…_नाती_मराठी_लेख
Husband_-Wife_Relation_Quotes_In_Marathi
Husband_-Wife_Relation_Quotes_In_Marathi

_
आपण_जेव्हा_मोठे_होत 💢असतो_तेव्हा_प्रेम_हा_शब्द_ऐकून_असतो_पण_जेव्हा_आपण_Mature_होईला_लागतो_तेव्हा_आपल्यात 💢Feelings_तयार 💢होऊ_लागतात 💢फक्त 💢प्रेमाच्या_नाहीतर 💢सगळ्या_प्रकारच्या_💕

तेव्हा_मग_कधी_आपल्याला_कुठली_व्यक्ति_आवडली_का_आपल्यामध्ये_एक_Excitement_तयार 💢होते 💢त्या_व्यतीला_भेटण्याची_आणि_बोलण्याची_💕💕

मग_हळू_हळू_आपण_ओळख_बनतो_एक_अनोळखी_व्यतिशी_तेव्हा_आपल्याला_त्यांच्या_Background_शी_काही_घेणं_देणं_नसतं_💕💕,

मग_रोज_बोलणं_होत 💢आणि_एक_Feelings_तयार 💢होतात 💢त्या_व्यतिबद्दल_की_जर 💢आम्ही_एकत्र 💢आशेच_सोबत 💢राहिलो_तर 💢किती_मस्त 💢होईल_ना💕

तेव्हा_आपल्याल_त्यांच्या_सगळ्या_गोष्टी_आवडू_लागतात 💢आणि_मग_एखादं_दिवशी_आपण_त्या_व्यतीला_Propose_करतो💕,
ती_व्यति_हो_बोलली_तर 💢ठीक_नाहीतर 💢आपण_उदास_होऊन_बसतो💕

कारण_rejection_ची_आपल्याला_सवय_नसते 💢आणि_आपण_त्या_व्यतिवर 💢मनापासून_प्रेम_करतो_तीच_व्यति_जर 💢नाही_बोली_तर 💢खूप_वाईट_वाटत 💢मनाला_कारण_ती_आपली_पहिलीच_वेळ_असते💕

आणि_जर 💢ती_व्यति_हो_बोली_आणि_जर 💢तुमचं_Breakup_झालं_तर 💢आपला_सगळ्या_लोकांवरून_विश्वास_उडून_जातो_आणि_मग_कोणावरच_विश्वास_रहात 💢नाही_💕
म्हणून_पहिलं_प्रेम_खूप_महत्त्वाचा_असतं_सगळ्यांच्या_आयुश्यात 💢एक_धडा_आणि_एक_Experience_म्हणून_पण💕

_

का_ते 💢माहीत 💢नाही_😍_💕💕_प्रेम_मराठी_लेख
navra_bayko_prem_sms_marathi
navra_bayko_prem_sms_marathi
तुझ्याशी_बोलायला_आवडतं__मला_का_ते 💢माहीत 💢नाही_पण_तुझ्याशी_मनातल्या_सगळ्या_भावना_share_करायला_आवडतं_मला,

तुझ्या_प्रेत्येक_reply_ची_वाट_बघायला_आवडतं_मला
तुझ्याशी_एक_दिवस_जरी_बोलणं_नाही_झालं_तर 💢एकटं_एकटं_वाटतं_का_ते 💢माहीत 💢नाही,

तुझ्या_सगळ्या_stories_ला_reply_देयला_मला
तुला_दुसऱ्या_कोणाबरोबर 💢बघतील_तर 💢खूप_जळायला_होत 💢मला,

प्रेम_आहे 💢असं_नाही_पण_का_ते,
कधी_आपलं_बोलणं_झालं_नाही_का_तुझा_आवाज_ऐकत 💢आहे 💢म्हणून_तूझा_प्रत्येक_Call_record_करून_ठेवला_आहे 💢का_ते 💢माहीत 💢नाही💕💕
रात्री_कितीही_झोप_आली_असेल_तरी_तुला_झोप_नही_येत 💢तो_पर्यंत 💢बोलायला_आवडतं_मला_का_ते 💢माहीत 💢नाही,

लोकांनी_आपल्या_बद्दल_काय_विचार 💢करता_मला_फरक_पडत 💢नाही_पण_तू_माझ्याबद्दल_काय_विचार 💢करतेस_हे 💢महत्त्वच_आहे 💢माझ्यासाठी_का_नाही_महित 💢,

तुझ्याबरोबर 💢Canteen_मध्ये_एक_cup_चहा_पीआयला_आणि_तुझ्यासोबत 💢वेळ_घवायला_आवडतं_मला💕💕
तुला_बघितल्यावर 💢मन_पण_चलबिचल_होतो_तुझ्याशी_बोलण्यासाठी_का_ते 💢माहीत 💢नाही💕

ह्या_सगळ्या_गोष्टी_माहीत 💢नसल्या_तरी_प्रेम_करतो_तुझ्यावर 💢हे 💢माहीत 💢आहे 💢का_तुला💕💕❤️

Relationships_कस_टिकवायचं_??_💕💕मराठी_लेख

_
navra_bayko_relationship_in_marathi
navra_bayko_relationship_in_marathi
तसं_बघायला_गेलो_तर 💢याच_उत्तर 💢नाही_आहे 💢कारण_प्रत्येक_नात 💢टिकवणे_आणि_तुटणे_या_मध्ये_खूप_काही_गोष्टी_असतात 💢आणि_त्या_आपण_ignore_करतो_आणि_ते 💢प्रत्येक_व्यक्तीनुसार 💢बदलत 💢जात 💢💕

जेव्हा_तुम्हाला_पहिल्यांदा_प्रेम_होतं_ना_तेव्हा_आपल्याला_बाकी_कुठल्याच_गोष्टीची_घेणं_देणं_नसतं_,ती_व्यक्ती_कोण_आहे 💢,कशी__आहे 💢कारण_आपण_एका_वेगळ्याच_जगात 💢असतो_काहीवेळ💕
कारण_आपण_खूप_ऐकलेल_असतं_Relationship_बद्दल_पण_खऱ्या_आयुष्यात 💢अनुभवणं_खूप_वेगळंच_असतं_💕😊

ठीक_आहे 💢पहिले_सगळच_चांगलं_वाटतं_कारण_आपल्याला_कोणी_तरी_अस_भेटलेल_असतं_जो_तुमची_care_करेल_,तुम्हाला_phone_करेल_,सगळ्या_गोष्टी_share_करेल_आणि_मग_आपल्याला_वाटतं_की_ती_हीच_व्यक्ती_आहे 💢जीच्यासोबत 💢आपण_लग्न_करावं_💕

पण_खरं_तर 💢Relationships__मध्ये_राहणं_आणि_लग्न_कारण_यात 💢खूप_अंतर 💢आहे 💢फक्त 💢ते 💢आपल्याला_आत्ता_समजत 💢नाही_कारण_आपल्याला_कुठे_लगेच_लग्न_करायचं_असतं_💕😘

आपण_प्रेमात 💢एवढे_वेडे_होऊन_जातो_की_त्यांच्या_सगळ्या_चुका_आपल्याला_तेव्हा_कळतात 💢जेव्हा_नात 💢तुटत💕
मग_आपण_विचार 💢करतो_की_आपलं_नेमकं_काय_चुकलं_?

म्हणून_जे_काही_आहे 💢स्वतःबद्दल_ते 💢खरं_सांगा_मग_ते 💢काय_निर्णय_घेतील_ती_वेगळी_गोष्ट_आहे 💢💕
कारण_जर 💢तुम्ही_खूप_खोट_बोलत 💢जाल_आणि_शेवटला_जेव्हा_लग्नाची_वेळ_येईल_तेव्हा_खर 💢सांगायला_जाल_आणि_तेव्हा_खूप_दुःख_होतील_तुम्हाला_पण_आणि_त्यांना_पण_💕❤️

कधी_पैसे_नसतील_तर 💢नाहीच_सांगायच_उगाच_इकडून_तिकडून_पैसे_घेऊन_चांगल्या_hotel_ला_जेवायला_नेयच_याला_काही_अर्थ_नाही_💕

तुम्ही_बोलाल_अरे_सचिन_अस_आता_काही_नाही_राहील_रे_सगळेच_खोटे_बोलतात 💢आणि_धोका_देतात 💢💕
अरे_पण_लोकांना_जस_वागायचं_आहे 💢तस_वागू_देना_तुम्ही_खरं_रहायच_माहीत 💢आहे 💢जास्त 💢दुःख_तुम्हालाच_भेटतील_पण_ठीक_आहे 💢थोडे_सहन_करा_बघा_सुख_तुमच्या_जवळच_असतं_फक्त 💢तो_पण_तुमची_परीक्षा_घेत 💢असतो_💕💕😊

काही_गोष्टी_खूप_Imaginary_वाटत 💢असले_तर 💢खर 💢आहे 💢आणि_तस_सगळ्यांनाच_जमेल_अस_नाही_पण_तस_वागण्याचं_नेहमी_प्रयत्न_करत 💢रहा_💕💕❤️

विसरतात 💢येत 💢का_??_💕💕नाती_मराठी_सुविचार
visarne_marathi_quotes
visarne_marathi_quotes
विसरता_येत 💢का_?
इथे_mostly_सगळ्यांनाच_पहिलं_प्रेम_होतं_कळत 💢नकळत 💢ते 💢टिकतं_किंवा_तुटत 💢,आणि_मग_तुटल्यावर 💢सगळेच_दुःखी_होतात 💢,स्वताला_त्रास_करून_घेतात 💢त्यांच्या_आठवणीत 💢कारण_ते 💢सोडून_गेले_म्हणून_💕

पण_खरच_विसरता_येत 💢का_त्या_व्यक्तीला_ज्यांनी_आपल्याला_खूप_आठवणी_दिलेल्या_असतात 💢,त्याच_उत्तर 💢हो_पण_आहे 💢आणि_नाही_पण_कारण_ते 💢प्रत्येक_व्यक्तीवर 💢अवलंबून_असतं_,

कारण_प्रत्येक_व्यक्तीच_त्या_कडे_कसा_बघतो_त्यावर 💢त्यानां_खरच_त्यांना_विसरायचं_आहे 💢का_,आपलं_बाहेरून_लोकांना_दाखवण्यासाठी_,मी_विसरलो_अस_करायचं_आहे 💢,तस_केलं_तर 💢मग_काहीच_नाही_होणार 💢💕

विसरणं_म्हणजे_नक्की_काय_असतं_,म्हणजे_त्या_व्यक्तीला_मनातून_काढून_टाकणे_अस_नाही_होत 💢यार 💢,फक्त 💢आपल्याला_आपल्या_चांगल्या_भविष्यासाठी_पुढे_जायचं_आहे 💢,

त्यांच्या_आठवणींना_बाजूला_ठेऊन_आपल्याला_स्वप्नांना_पहिले_priority_देयच_आहे 💢,त्याला_बोलतात 💢विसरणं_…

प्रत्येक_शब्द_सरळ_नसतो_यार 💢त्याचे_अर्थ_वेगवगळे_पण_असू_शकतात 💢फक्त 💢तुम्ही_त्याकडे_कस_बघतात 💢त्यावर 💢सगळं_अवलंबून_असतं_,

नाही_विसरता_येत 💢बोलून_आपण_त्याच_व्यक्तीला_जास्त 💢priority_देतो_आणि_मग_तस_तर 💢आपण_बाकी_सगळं_सोडून_त्यांच्याच_मागे_लागत 💢बसायचं_का_,जे_सगळं_विसरून_त्यांची_life_enjoy_करत 💢असतील_आणि_तुम्ही_त्याच्या_आठवणीत 💢रडत 💢बसले_आहात 💢💕

यार 💢इथे_कोण_कोणासाठी_थांबत 💢नाही_रे,_मग_तुम्ही_कोणासाठी_स्वताच_वेळ_वाया_घालवत 💢आहात 💢💕💕

हे 💢करताना_तुम्हाला_खूप_त्रास_होईल_,खूप_दुःख_होईल_पण_चांगल्या_दिवसांना_सामोरं_जाईला_काही_वाईट_दिवसांना_सामोरं_जाईला_लागत 💢ना💕💕

हेबघा_जर 💢तुम्ही_ठरवलत 💢तर 💢आजपासूनच_सगळं_विसरून_पुढे_जाऊ_शकाल_आणि_आणि_जर 💢नाही_मग_तसच_रहावं_लागेल_,
निर्णय_घ्या_,भूतकाळाच_ओझ्यामुले_वर्तमान_आणि_भविष्यकाळ_फुकट_नाही_गेला_पाहिजे__ह्याची_काळजी_घ्या…❤️

मला_आवडतं_❤️_💕💕नाती_मराठी_सुविचार

_
navra_bayko_bhandan_marathi_status
navra_bayko_bhandan_marathi_status
मला_आवडते 💢रे_तुझ्यासोबत 💢पूर्ण_दिवस_घालवायला_,कधी_बोलताना_कुठल्याही_गोष्टीच_विचार 💢न_करता_तुझ्यासोबत 💢बोलायला_…
मला_आवडतं_तुझ्या_खोड्या_काढायला_,कधी_रागविलास_की_‘_तुला_मानवायला_‘_,कधी_फुगून_बसलास_की_तुला_हसवायला_…

मला_आवडतं_तुझ्याशी_chat_करत 💢बसायला_,आणि_कधी_कधी_तुला_बघायच_असेल_तर 💢घरात 💢कोणी_नसताना_video_chat_करायला💕💕

मला_आवडतं_ते 💢सगळे_secrects_तुझ्यासोबत 💢share_करायला_जे_फक्त 💢मी_माझ्या_special_लोकांसोबत 💢करते 💢💕💕

मला_आवडत 💢जेव्हा_कधी_माझे_periods_चालू_असतात 💢तेव्हा_तू_बोलतोस_जर 💢आराम_कर 💢थोडे_दिवस_बर 💢वाटेल_आणि_काळजी_घे_…

मला_आवडतं_जेव्हा_तू_काही_surprise_plan_करतोस_आणि_मला_थोडसं_सवंशय_ही_न_येता_surprise_देतोस_💕💕

मला_आवडतं_तुझ्यासोबत 💢त्या_किनाऱ्यावर 💢बसून_,आपल्या_लग्नाच्या_गोष्टी_करायला_…

मला_आवडतं_तुझा_तो_थोड्यावेळापूरता_असलेला_राग_पण_खरं_सांगू_तू_त्यात 💢जाम_वेडा_दिसतोस_आणि_मग_येऊन_sorry_बोलणं…

मला_आवडतं_तुझे_ते 💢बहाणे_जेव्हा_आपण_सोबत 💢असताना_कोण_तर 💢नातेवाईक_भेटतात 💢तेव्हा_तुझी_उडालेली_तारंबल💕

खरं_सांगू_का_मला_तूच_आवडतोस_या_बाकीच्या_गोष्टी_तर 💢फक्त 💢तुझ्यावरचं_प्रेम_आहे 💢…❣️

Relationships
म्हणजे_फक्त 💢मुलगा_आणि_मुलगी_एवढच_बघितलं_जात 💢पण_दरवेळी_त्याच_अर्थ_ते 💢नसतं_रे_,
म्हणजे_नात 💢बहिण-भावा_मधलं_,आई_-मुला_मधलं_,बाबा-मुली_मधलं_त्यांच्या_नात्याला_पण_नाव_तेच_असतं_पण_काय_झालंय_की_आपण_हे 💢नाव_ऐकलं_की_फक्त 💢प्रेम_हेच_नेहमी_डोक्यात 💢येत 💢ते 💢आता_काढून_टाका_बाकीच्या_गोष्टी_पण_आहेत 💢यार 💢जगात 💢💕💕

परत 💢प्रेम_झालं_❤️_💕💕_नाती_मराठी_लेख
_
marriage_navra_bayko_love_sms
marriage_navra_bayko_love_sms
परत 💢प्रेम_झालं
तुम्हाला_खरच_वाटतं_का_पहिलं_प्रेम_आणि_दुसरं_प्रेम_अस_काही_असतं_नाही_रे_जे_शेवट_पर्यंत 💢टिकतं_ना_तेच_खर 💢असतं_बाकी_फक्त 💢असच_नाव_दिली_जातात 💢काहीपण_💕

आपण_सावरतो_आणि_सांभाळतो_स्वताला_पहिल्या_प्रेमातून_आणि_मग_नाही_नाही_बोलता_बोलता_कोणी_तरी_आवडायला_लागतं_आणि_मग_होऊन_जातं_प्रेम_परत 💢…

पण_ह्या_वेळी_आपण_खूप_काही_शिकलेल_असतं_की_लोक_कशी_असतात 💢आणि_त्याच्या_सोबत 💢कस_वागलं_पाहिजे_ते 💢तरीपण_पण_खूप_वेळ_झाला_की_आपण_ह्या_सगळ्या_गोष्टी_विसरून_जातो_आणि_त्या_व्यक्तीवर 💢विश्वास_ठेवतो_पण_ठीक_आहे 💢तो_व्यक्ती_तसा_असेल_तर 💢चांगलच_आहे 💢ना_💕💕

काही_जण_जेव्हा_परत 💢प्रेमात 💢पडतात 💢तेव्हा_ते 💢होतात 💢त्या_successful_कारण_काही_गोष्टी_माहीत 💢नसतात 💢त्या_पहिल्या_प्रेमात 💢माहीत 💢पडतात 💢आणि_ते 💢सगळं_विचार 💢करून_आपण_तस_वागत 💢असतो_💕💕
_

खूप_छान_वाटतं_कारण_आपले_दुःख_समजून_घेणारी_आणि_आपल्याला_सांभाळून_घेणारी_व्यक्ती_आपल्याला_भेटतं_💕💕

त्या_व्यक्तीला_काही_घेणं_देणं_नसेत 💢तुमच्या_पहील्या_प्रेमाबद्दल_,की_नात 💢कस_तुटलं_वैगरे_कारण_त्यांना_तुम्हीं_आवडत 💢असता_तिथेच_सगळ्या_गोष्टी_संपवून_जातात 💢आणि_त्याला_हेही_माहीत 💢असतं_की_हल्ली_ह्या_सगळ्या_गोष्टी_होतात 💢सगळ्यांसोबत 💢💕💕

तुम्ही_जेव्हा_परत 💢प्रेमात 💢पडता_ना_तेव्हा_थोडे_mature_पण_झाले_असता_म्हणजे_तुम्ही_सगळ्या_situation_ला_कस_तोंड_देयचं_,

किंवा_adjustment_कशी_करता_त्यामुळे_जास्त 💢problems_येत 💢नाही_आणि_जर 💢तुम्ही_दोघेही_settle_असाल_आपल्या_आयुष्याध्ये_तर 💢लग्न_ही_होत 💢,

मला_माहित 💢आहे 💢एवढं_सगळं_बोललो_ते 💢सोपं_नसतं_पण_काही_गोष्टी_स्वतः_समजून_हो_करायच्या_असतात 💢…✌️❣️

ATTACHMENT_का_EXCITEMENT_होत
attachment_quotes_in_marathi
attachment_quotes_in_marathi
आपण_एवढं_नाही_विचार 💢करत 💢या_सगळ्या_गोष्टींचा_जेव्हा_आपण_पहिल्यांदा_प्रेमात 💢पडतो_,
आपल्याला_फक्त 💢ती_समोरची_व्यक्तीच_दिसत 💢असते 💢मग_जेव्हा_काही_कारणामुळे_breakup_होत 💢ना_,

तेव्हा_हा_प्रश्न_आपण_स्वताला_विचारतो_की_खरच_मी_attach_झालो_होतो_का_excitement_होती_,

Attachment_अपोअप_होऊन_जाते 💢रे_पण_त्याला_वेळ_लागतो_,पण_जेव्हा_ती_होते 💢तेव्हा_आपण_पूर्णपणे_समोरच्या_व्यक्तीचे_होऊन_जाते 💢💕

ते 💢सगळं_ठीक_आहे 💢पण_मग_excitement_म्हणजे_काय_?

आपण_जेव्हा_single_असतो_ना_तेव्हा_social_media_बघतो_की_बाकीचे_couples_सोबत 💢आहेत 💢आपण_पण_असावा_,

तेव्हा_आपल्याला_एखाद्या_व्यक्तीची_गरज_आहे 💢असं_वाटायला_लागतं_कारण_तेव्हा_आपल्यासोबत 💢कोणी_नसतं_म्हणून_अशे_विचार 💢येत 💢जातात 💢सतत 💢,

मग_जेव्हा_आपण_social_media_वर 💢किंवा_college_मध्ये_असतो_तेव्हा_आपल्याला_खूपजण_असतात 💢जे_सुंदर 💢दिसतात 💢आणि

मग_आपल्याला_वाटतं_की_ह्या_व्यक्तीची_आपल्याला_सोबत 💢पाहिजे_आहे 💢,म्हणून_आपण_कसबस_करून_त्या_व्यक्तीसोबत 💢attach_होतो_,

मग_जेव्हा_नंतर 💢खुप_काही_होत 💢आणि_relation_तुटत 💢तेव्हा_आपण_परत 💢एकटे_होतो_आणि_अस_का_झालं_ह्याच_विचार 💢करत 💢बसतो_,

Attachment_असते 💢ती_अपोअप_होऊन_जाते 💢रे_आणि_ते 💢पण_मनातून_पण_excitement_असते 💢ती_जास्त 💢करून_लोकांना_दाखवण्यासाठी_असते 💢की_बघा_मी_पण_प्रेमात 💢पडलो_,

पण_खरं_तर 💢लोकांना_काही_घेणेदेण_नसतं_तुम्ही_काय_करताय_त्याच्याशी_म्हणून_excitement_मध्ये_घाईत 💢कुठलं_निर्णय_घेऊ_नका_हेच_सांगायच_आहे 💢💕❣️

तुझी_सोबत 💢हवी
Husband_-Wife_Relation_Quotes_In_Marathi
Husband_-Wife_Relation_Quotes_In_Marathi
त्या_दुःखांचा_लाटेत 💢बुडून_सुद्धा_सुखाचा_किनाऱ्यावर 💢परत 💢येऊ_फक्त 💢तुझी_सोबत 💢हवी_💕
नात्याच्या_धागा_जेव्हा_तुटायला_येईल_तेव्हा_मी_त्याला_feviquick_सारखा_घट्ट_पकडून_ठेवीन_फक्त 💢तुझी_सोबत 💢हवी_💕

जेव्हा_घरी_एक_दिवस_कधी_आजारी_असशील_तेव्हा_घरातील_सगळी_काम_मी_करिन_पण_त्या_आजारापासून_दूर 💢राहण्यासाठी_तुझी_सोबत 💢हवी_💕
संकट_वाट_भगत 💢आहेत 💢आपली_त्यानां_हसून_दूर 💢करू_आपण_फक्त 💢तुझी_सोबत 💢हवी_💕

माझ्यावर 💢कधी_कामाचा_खूप_pressure_असेल_आणि_मी_tension_मध्ये_असीन_तेव्हा_फक्त 💢माझ्या_जवळ_येऊन_माझा_हात 💢धरून_मला_धीर 💢देण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕

एखादा_महिने_पगार 💢उशिरा_झाला_तर 💢घरातील_सगळी_adjustment_करण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी💕
माझ्या_periods_च्या_वेळेस_नाही_जास्त 💢काम_होणार 💢माझ्याकडून_तेव्हा_”_आज_मी_सुट्टी_घेतो_तू_आराम_कर 💢”_अस

बोलण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕
काही_भांडण_झाल_अपल्यात 💢तेव्हा_शांत 💢बसून_थोड्या_वेळाने_स्वतःच_माफी_मागायला_आलेल्या_तुझी_मला_सोबत 💢हवी_💕

आपले_विचार 💢एखाद्या_topic_वर 💢नाही_पटणार 💢पण_नेहमी_सत्याच्या_बाजूने_उभा_राहणाऱ्या_तुझी_मला_सोबत 💢हवी_आहे 💢💕
लग्नात 💢थोड्याश्या_गोष्टी_इकडे_तिकडे_झाल्या_तर 💢न_रागावता_सांभाळून_घेण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕

आपला_प्रेम_किती_खर 💢आहे 💢हे 💢घरच्यांना_पटवून_देण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕
आमच्या_घरातील_सगळ्या_गोष्टी_समजून_घेण्यासाठी_आणि_माझ्या_आईला_समजूनघेण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕

आपल्या_म्हातारपणी_आपण_आशेच_बसून_प्रेमाच्या_आठवणी_ताज्या_करण्यासाठी_मला_तुझी_सोबत 💢हवी_💕

1💕_आयुष्य_खूप_सुंदर 💢आहे,_कारण_माझ्या_आयुष्यात 💢तू_आहेस_सोबत 💢आणि_ते 💢पण_शेवटच्या_श्वासापर्यंत

2💕_तुझ्याशिवाय_मी_आयुष्याचा_विचारही_करू_शकत 💢नाही💕_तू_सोबत 💢आहेस_म्हणून_मी_जगत 💢आहे💕_तुझ्याशिवाय_संसाराचा_विचारही_मी_करू_शकत 💢नाही💕_तू_फक्त 💢सोबत 💢राहा_अजून_मी_काही_मागत 💢नाही_

3💕_मला_कधीच_तुझ्याकडून_प्रेम_आणि_आदर 💢याव्यतिरिक्त 💢कोणत्याही_अपेक्षा_नाहीत💕_हेदेखील_मी_कधीच_मागत 💢नाही_आणि_तुझ्याकडून_नेहमीच_भरभरून_मिळतं💕_

4💕_अपेक्षा_नसतानाही_तू_अचानक_येऊन_प्रेम_देऊन_जातोस,_यापेक्षा_अधिक_काय_हवं💕_आपला_संसार 💢म्हणूनच_खूप_सुखाचा_आहे💕_तू_माझ्या_आयुष्यात 💢आहेस_हेच_माझ्यासाठी_सर्व_काही_आहे

5💕_आयुष्यात 💢प्रत्येक_संकटात 💢तुझी_साथ_अशीच_राहू_दे

6💕_कितीही_संकटं_आली_तरीही_तुझी_साथ_असेल_तर 💢मी_कोणत्याही_संकटांचा_सामना_करण्यासाठी_तयार 💢आहे 💢

7💕_आयुष्यात 💢काही_जण_आपल्यासाठी_खूप_स्पेशल_असतात💕_माझ्यासाठी_माझ्या_आयुष्यात 💢तुझ्याइतकं_स्पेशल_कोणीच_नाहीये

8💕_तुझा_नवरा_नाही_तर 💢तुझा_श्वास_बनून_शेवट_पर्यंत 💢तुझ्यासोबत 💢जगायचं_आहे

9💕_तुला_माझ्यावर 💢रागावण्याचा_पूर्ण_अधिकार 💢आहे💕_पण_रागाच्या_भरात 💢हे 💢कधीच_विसरू_नकोस_माझं_तुझ्यावर 💢खूप_प्रेम_आहे

10💕_तुला_पाहिलं_की_असं_काहीसं_होतं,_की_माझं_मन_वेड्यासारखं_तुझ्यामध्ये_गुंततं

Love_Husband_Quotes_In_Marathi_|_नवऱ्यासाठी_प्रेमळ_कोट्स
Love_Husband_Quotes_In_Marathi
Love_Husband_Quotes_In_Marathi
नवरा_म्हणजे_बायकोसाठी_सर्वस्व_असतो💕_नवऱ्याशी_भावनिक_बंध_(Husband_Wife_Love_Quotes_In_Marathi)_बांधलेले_असतात💕_नवऱ्यासाठी_असेच_काहीसे_प्रेमळ_कोट्स_तुम्हाला_पाठवायचे_असतील_तर 💢तुम्ही_नक्की_आमचा_लेख_वाचा💕

1💕_नवरा_हा_आभाळासारखा_स्थितप्रज्ञ,_स्थिर,_शांत 💢नि_अथांग_असावा💕_जेणेकरून_बायकोरूपी_चंचल,_आकर्षक,_नाजूक_व_सैरभैर 💢मनाच्या_चंद्राला_त्याच्या_कुशीत 💢सुरक्षित 💢भासेल_आणि_मी_भाग्यवान_आहे 💢कारण_मला_असाच_नवरा_लाभला_आहे

2💕_प्रिय_नवरोबा,_मला_प्रेमात 💢कधीच_हरायचं_आणि_जिंकायचं_नाही_फक्त 💢तुझ्यासोबत 💢आयुष्यभर 💢जगायचं_आहे…!

3💕_खूप_नशीब_लागतं_समजून_घेणारा,_काळजी_करणारा,_जीव_लावणारा,__वेळ_देणारा_आणि_वेड्यासारखं_प्रेम_करणारा_नवरा_भाग्यात 💢असायला,_तू_माझ्या_आयुष्यात 💢आहेस,_यापेक्षा_अधिक_मला_काहीच_नको

4💕_जीवनाच्या_वाटेवर 💢चालताना_मी_जगेन_अथवा_मरेन💕_पण_शेवटच्या_श्वासापर्यंत 💢फक्त 💢तुझ्यावरच_प्रेम_करेन

5💕_मला_तुझ्याकडून_तुझ्या_आनंदाशिवाय_काहीच_नको💕_कारण_तू_आनंदी_राहिलास_तर 💢आम्ही_सगळेच_आनंदी_राहू_

6💕_दिवसाची_सुरूवात 💢आणि_रात्रीचा_शेवटही_कायम_तुझ्यासोबत 💢पहायचा_आहे💕_एकमेकांवरचा_विश्वास_आयुष्यभर 💢कायम_ठेवायचा_आहे

7💕_नवऱ्यासमोर 💢तर 💢‘ती’_इतर 💢नात्याला_पण_महत्त्व_द्यायला_विसरते 💢आणि_मित्रमैत्रिणीनां_वाटतं_लग्नानंतर 💢‘ती’_बदलली💕_कळलं_ना_तुला_तू_माझ्यासाठी_किती_महत्त्वाचा_आहेस_ते

8💕_आपली_काळजी_करणारी_आपल्याला_समजून_घेणारी_व्यक्ती_भेटायला_नशीब_लागते💕__नाहीतर 💢फक्त 💢प्रेम_करणारे_ह्या_जगात 💢ढीगभर 💢पडले_आहेत💕_मी_अत्यंत 💢नशीबवान_आहे 💢की,_तू_माझा_नवरा_आहेस

9💕_मला_नाही_माहिती_तुझ्यात 💢अस_काय_आहे 💢पण_रोज_नव्याने_तुझ्या_प्रेमात 💢पडावसं_वाटतं💕_तू_इतरांसारखा_असूनही_वेगळा_आहेस

10💕_कोणीही_कितीही_आपलं_नातं_तोडायचा_प्रयत्न_केला_तरी_माझा_तुझ्यावर 💢विश्वास_आहे💕_तू_आपलं_नातं_कधीही_तोडू_नकोस_आणि_माझा_हात 💢कधीच_सोडू_नकोस

Navra_Bayko_Quotes_In_Marathi_|_नवरा_बायको_कोट्स
Navra_Bayko_Quotes_In_Marathi
Navra_Bayko_Quotes_In_Marathi
नवरा_बायको_नात्यात 💢प्रेम,_रूसवा,_फुगवा,_चिडवाचिडवी,_एकमेकांवर 💢रागावणं_आणि_एकमेकांची_समजूत 💢काढणं_या_सगळ्याच_गोष्टी_येतात💕_त्या_नातं_टिकविण्यासाठी_महत्त्वाच्याही_असतात💕_नवरा_बायको_कोट्स_(Husband_Wife_Relation_Quotes_In_Marathi)_हे 💢त्यासाठीच_असतात💕_सध्या_सोशल_मीडियाच्या_जमान्यात 💢असेच_काही_कोट्स_आपण_स्टेटस_म्हणूनही_ठेवतो💕_असेच_काही_मस्त 💢कोट्स_(Husband_And_Wife_Relationship_Quotes_In_Marathi)_तुमच्यासाठी💕_

1💕_पाणीदार 💢डोळे_तुझे_बोलतात 💢खूप_काही,_ओठांवर 💢शब्द_येत 💢नाही_पण_सांगतात 💢खूप_काही,_इवल्या_इवल्या_कारणाने_रडतच_राही,_आहेस_तू_सुंदर 💢तुझ्यासारखं_माझ्यासाठी_या_जगात 💢दुसरं_कुणीच_नाही

2💕_नात्याची_सुंदरता_एकमेकांच्या_चुका_स्वीकारण्यात 💢आहे 💢कारण_एकही_दोष_नसलेल्या_माणसाचा_शोध_घेत 💢बसलात 💢तर 💢आयुष्यभर 💢एकटे_राहाल_आणि_मला_कधीच_तुझ्यातले_दोष_शोधण्यात 💢रस_नाही💕

3💕_लोक_आपल्याबद्दल_काय_विचार 💢करता_मला_फरक_पडत 💢नाही_पण_तू_माझ्याबद्दल_काय_विचार 💢करतेस_हे 💢महत्त्वाचे_आहे 💢माझ्यासाठी_कारण_तू_जीव_आहेस_माझा_

4💕_रोज_रोज_गोड_बोलून_मुंग्या_लागतील_ना_आपल्या_नात्याला,_म्हणून_कधीतरी_भांडणही_करावं_लागतं,_हस_ना_आता_जरा_

5💕_एवढ्या_जगात 💢मी_तुलाच_निवडलं_मग_तूच_ठरव_तुझी_किंमत 💢काय_असेल

6💕_नवरा_बायको_जेवढे_जास्त 💢भांडतात 💢ना_तितकेच_जास्त 💢ते 💢एकमेकांवर 💢प्रेम_करतात,_पटतंय_का_तुला?

7💕_नवरा_बायकोचं_नातं_म्हणजे_स्वर्गात 💢बांधलेली_गाठ,_ती_गाठ_कधीही_कुठेही_कशीही_जुळते

8💕_तुझ्याशिवाय_जगणं_काय,_जगण्याचं_स्वप्नंही_पाहू_शकत 💢नाही,_श्वासाशिवाय_किमान_काही_क्षण_जगता_येतं,_पण_तुझ्याशिवाय_जगणं_शक्यच_नाही_

9💕_तू_म्हणजे_माझा_श्वास_आहेस,_तुझ्याशिवाय_माझं_पानही_हलत 💢नाही💕_तू_नसतीस_तर 💢कदाचित 💢मी_इथपर्यंत 💢पोहचूच_शकलो_नसतो

10💕_नवरा_तर 💢असा_हवा,_ज्याला_मी_न_बोलता_माझ्या_मनात 💢काय_आहे 💢ते 💢समजेल_असं_मला_नेहमी_वाटायचं_आणि_तू_माझ्या_आयुष्यात 💢आल्यानंतर 💢माझं_हे 💢स्वप्नं_पूर्ण_झालंय

Emotional_Husband_Wife_Quotes_In_Marathi_|_भावनिक_कोट्स,_नवरा_आणि_बायकोच्या_नात्यावरील
Emotional_Husband_Wife_Quotes_In_Marathi
Emotional_Husband_Wife_Quotes_In_Marathi_
नवरा_आणि_बायकोच्या_नात्यामध्ये_भावनिकता_(Emotional_Quotes_On_Husband_Wife_Relationship_In_Marathi)_अधिक_असते💕_हे 💢नातं_विश्वासावर 💢आणि_भावनांवरच_अधिक_टिकतं💕_असेच_काही_नवरा_बायकोच्या_नात्यावरील_भावनिक_कोट्स_(Marathi_Emotional_Quotes)_तुमच्यासाठी💕_

1💕_मिटल्या_पापण्या_तरी_आपसूक_जाणवेल_सहवास,_डोळ्यात 💢फक्त 💢तू_दिसणं_महत्त्वाचं💕_तुझ्यावर 💢अतोनात 💢प्रेम_आहे 💢आणि_आजन्म_राहील_

2💕_आपलं_नातं_हे 💢ओढूनताणून_नाही_तर 💢निर्मळ_मनाने_निर्माण_झाले_आहे,_त्यामुळे_ते 💢कधीच_तुटणार 💢नाही💕_तुझ्याशिवाय_माझं_आयुष्य_हे 💢आयुष्यच_राहणार 💢नाही

3💕_नात्यामध्ये_प्रेम_निर्माण_झाल्यावर,_ते 💢नातं_कधीच_धोका_देणार 💢नाही_आणि_आपलं_नातं_हे 💢तसंच_आहे 💢

4💕_तुझ्या_मिठीत 💢जे_सुख_आहे 💢ते 💢सुख_कशातच_नाही💕_तू_जवळ_नसल्यावर 💢याची_उणीव_जाणवते💕_तू_आयुष्यभर 💢साथ_दे_आणि_सोबत 💢राहा

5💕_अंधकारमय_आयुष्यात 💢अचानक_तू_आलीस_आणि_सर्व_काही_बदलले💕_शुभ्र 💢सहवास_तुझा,_मन_चांदण्यात 💢न्हाले💕_सोबत 💢तुझ्या_जीवन_अप्रतिम_झाले_

6💕_वडिलांनंतर 💢जो_आपली_काळजी_करतो_आणि_कोणत्याही_गोष्टीची_उणीव_भासू_देत 💢नाही_तो_असतो_नवरा💕_तू_माझ्या_आयुष्यात 💢आहेस_यासाठी_मी_कायम_देवाची_ऋणी_राहीन

7💕_हजारो_नाती_असतात,_पण_आयुष्यभर 💢साथ_देते 💢ते 💢महत्त्वाचे_नाते 💢म्हणजे_नवरा_–_बायकोचे_नाते 💢

8💕_नातं_तेच_टिकते 💢ज्यामध्ये_शब्द_कमी_आणि_समज_जास्त💕_तक्रार 💢कमी_आणि_प्रेम_जास्त💕_अपेक्षा_कमी_आणि_विश्वास_जास्त 💢असतो💕_तुझं_आणि_माझं_नातं_तसंच_आहे💕_तुझ्याशिवाय_जगणं_अत्यंत 💢कठीण_आहे 💢

9💕_ती_माझ्यासाठी_नक्की_काय_आहे 💢या_प्रश्नाचं_उत्तर 💢केवळ_आणि_केवळ_तिला_मिठी_मारूनच_मला_देता_येईल_आणि_कारण_हे 💢शब्दात 💢मांडणं_माझ्यासाठी_शक्यच_नाही💕_ती_माझ्यासाठी_सर्वकाही_आहे

10💕_तू_इतक्या_प्रेमानं_बघावं_की_नजरेनंही_लाजावं💕_मी_फक्त 💢आणि_फक्त 💢तुझ्यासाठी_जगत 💢आहे,_कारण_तुझ्याशिवाय_जगण्याला_काही_अर्थच_नाहीये

Funny_Husband_And_Wife_Relationship_Quotes_In_Marathi_|_नवरा_आणि_बायकोच्या_नात्यावरील_विनोदी_कोट्स
Funny_Husband_And_Wife_Relationship_Quotes_In_Marathi
Funny_Husband_And_Wife_Relationship_Quotes_In_Marathi
नवरा_आणि_बायकोच्या_नात्यावर 💢नेहमीच_विनोद_केले_जातात💕_सगळेच_नवरे_बायकोला_घाबरून_असतात 💢असं_नेहमी_म्हटलं_जातं💕_नात्यामध्ये_असा_विनोद_असेल,_विनोदी_कमेंट्स_असतील_तरच_आयुष्य_हलकंफुलकं_होतं💕_असेच_काही_विनोदी_कोट्स_(Quotes_On_Husband_Wife_Relation_In_Marathi)_खास_तुमच्यासाठी💕_

1💕_तुम्ही_स्वतःला_वाघ_समजत 💢असाल_तर 💢पत्नीला_शेरावाली_माँ_समजा💕_अन्यथा_तुम्हाला_जगणं_होईल_मुश्किल

2💕_गप्प_बसणे_हे 💢कोणत्याही_बायकोचे_स्त्री_धन_आहे 💢आणि_ते 💢फक्त 💢ती_झोपतानाच_घालते💕_

3💕_सर्वांना_लग्न_करायलाच_हवे💕_कारण_आयुष्यात 💢आनंदच_सर्वकाही_नसतो_

4💕_जे_अमृत 💢पितात 💢त्यांना_देव_म्हणतात,_जे_विष_पितात,_त्यांना_महादेव_म्हणतात 💢आणि_जे_विष_आहे 💢हे 💢समजल्यानंतरही_प्यायल्यानंतर 💢अमृत 💢असल्यासारखे_वागतात 💢त्यांना_‘पतिदेव’_असे_म्हणतात

5💕_नवरा_बायकोचं_नातं_म्हणजे,_दोघांसाठीही_संकट_पण_तूच_आणि_त्या_संकटावरील_इलाजही_तूच

6💕_अगदी_परफेक्ट_बायको_कोणती?_तर 💢जी_कधी_त्रास_देत 💢नाही,_आपल्याशी_खोटं_बोलत 💢नाही,_कधी_विश्वासघात 💢करत 💢नाही,_ना_कधी_शॉपिंगला_जात,_पण_हे 💢कदाचित 💢सर्व_स्वप्नंच_आहे 💢

7💕_लग्नातील_सर्वात 💢मोठा_विश्वासघात 💢म्हणजे,_आमची_मुलगी_गाय_आहे 💢सांगून_नवऱ्याला_वाघिण_सोपवली_जाते

8💕_लग्नानंतर 💢I_Love_You_पेक्षाही_अधिक_परिणामकारक_शब्द_म्हणजे,_दे_आज_मी_भांडी_घासतो…

9💕_बायकोने__I_Love_You_म्हटल्यानंतर 💢_I_Love_You_too_म्हणणं_तितकंच_गरजेचे_आहे 💢जितकं,_जोर 💢से_बोलो,_जय_माता_दी_म्हणणं_

10💕_माझ्याशिवाय_तुला_कुणी_झेलू_शकत 💢नाही…हा_प्रत्येक_बायकोचा_नारा_असायला_हवा💕_

Sad_Quotes_On_Husband_Wife_Relationship_In_Marathi_|_नवरा_बायकोच्या_नात्यावरील_दुःखी_कोट्स
Sad_Quotes_On_Husband_Wife_Relationship_In_Marathi
Sad_Quotes_On_Husband_Wife_Relationship_In_Marathi
बऱ्याचदा_नवरा_बायकोच्या_नात्यामध्ये_तणाव_आणि_दुरावा_येत 💢असतो💕_तो_वेळीच_दूर 💢करायला_हवा_अन्यथा_हा_दुरावा_वाढत 💢जाऊन_त्याचा_परिणाम_नात्यावर 💢होतो💕_अशावेळी_कदाचित 💢तुम्ही_समोरासमोर 💢बसून_एकमेकांशी_बोलू_शकत 💢नसता💕_तेव्हा_तुम्ही_तुमच्या_व्हॉट्सअप_स्टेटससाठी_काही_कोट्स_टाकून_आपल्या_नवरा_अथवा_बायकोला_तुमच्या_मनातील_भावना_नक्कीच_सांगू_शकता💕_

1💕_प्रेम_हे 💢तेव्हाच_टिकते 💢जेव्हा_ते 💢दोघांनाही_हवे_असते💕_एकमेकांना_समजून_घेतले_तरच_नातं_टिकू_शकतं💕_मात्र 💢ते 💢टिकविण्यासाठी_एकमेकांशी_बोलणंही_तितकंच_गरजेचे_आहे💕_

2💕_कुणाला_कितीही_द्या,_कुणावर 💢कितीही_प्रेम_करा,_पण_कुठेतरी_काहीतरी_कमी_पडतंच…

3💕_प्रेमाने_जग_जिंकता_येतंही,_पण_काही_वेळा_आपण_ज्या_व्यक्तीला_जग_मानतो,_त्या_व्यक्तीला_आपल्याला_मात्र 💢जिंकता_येत 💢नाही_

4💕_माणूस_गमावणं_हे 💢नक्कीच_सर्वात 💢मोठं_नुकसान_आहे💕_मात्र 💢त्याहीपेक्षा_मोठं_नुकसान_म्हणजे_त्या_माणसाच्या_आठवणीत 💢आयुष्यभर 💢जगणं_होय_

5💕_प्रेमात 💢शंका_आणि_राग_त्याच_व्यक्ती_व्यक्त 💢करतात,_ज्यांना_कोणाला_तरी_गमावण्याची_भीती_असते,_पण_सतत 💢शंका_घेण्याने_नात्यावर 💢मात्र 💢परिणाम_होतो_हे 💢विसरता_कामा_नये_

6💕_एकटेपणा_तेव्हा_वाटत 💢नाही,_जेव्हा_आपण_एकटे_असतो💕_पण_तेव्हा_जाणवतो_जेव्हा_आपली_आवडती_व्यक्ती_आपल्याला_हवं_असताना_आपल्यासोबत 💢नसते 💢

7💕_वेदना_कधीच_कमी_होत 💢नाहीत,_मात्र 💢त्या_वेदनेसह_आयुष्य_जगायची_सवय_होऊन_जाते💕_ही_सवय_होते 💢ती_केवळ_नात्यात 💢मिळालेल्या_वागणुकीमुळे_

8💕_सोसण्याची_सवय_झाली_की,_हसण्याचं_आणि_रडण्याचं_प्रमाण_आपोआपच_कमी_होत 💢जातं_–_अमर 💢

9💕_फक्त 💢सांगायच्या_गोष्टी_असतात,_कोणीच_कोणाचं_दुःख_समजून_घेऊ_शकत 💢नाही_आणि_हेच_सत्य_आहे 💢

10💕_कसं_असतं_ना,_प्रत्येकवेळी_दुसऱ्याला_समजून_घेणारी_माणसंच_जास्त 💢दुखावली_जातात💕_कारण_त्यांना_गृहीत 💢धरलं_जातं_

तुम्हीही_तुमच्या_नवरा_आणि_बायकोला_असे_नात्यावरील_कोट्स_नक्की_पाठवू_शकता💕_तुम्हाला_आपल्या_मनातील_भावना_शब्दाने_व्यक्त 💢करता_येत 💢नसतील_तर 💢या_कोट्सचा_आधार 💢घ्या_आणि_पाठवा_आपल्या_मनातील_भावना💕_