Posts

v pu kale quotes marathi

{Best 1001+} व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य, आयुष्य घडविणारे विचार

{व पु काळे यांची प्रेरणादायी वाक्ये}
🤷
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य
व पु काळे कविता, va pu kale quotes, v p kale quotes in marathi, va pu kale marathi quotes, va pu kale quotes on life, व पु काळे प्रेम स्टेटस, व पु काळे विचार, vapu kale quotes, v pu kale kavita, va pu kale kavita,
va pu kale quotes

va pu kale quotes

v p kale quotes in marathi

v p kale quotes in marathi

va pu kale marathi quotes

va pu kale marathi quotes

va pu kale quotes

va pu kale quotes

v p kale quotes in marathi

v p kale quotes in marathi

va pu kale quotes on life

va pu kale quotes on life

   

व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य, व पु काळे प्रेम स्टेटस, Va pu Kale Quotes On Life, Va pu Kale Quotes On Love, Va pu Kale Quotes On marriage, Va pu Kale Quotes On rain, 

मित्रांनो 🤷आज आम्ही या पोस्टमध्ये खास 🤔मराठी भाषिकांसाठी अगदी प्रेरणेने भरलेले व. पु. काळे लिखित 😋विचारधन म्हणजेच वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे या लेखकांनी🤷 लिहिलेले थोर 💯विचार 💯तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.

व. पु. काळे यांचे आयुष्याला प्रेरणा देणारे विचार

1)😛😛
निरागसता इतकी असावी की चेहऱ्याला सौंदर्याची गरज नसावी –⚡ व. पु. काळे


2)😛😛
मनाला न पटणारी गोष्ट करण्यासाठीच जास्त धैर्य लागतं –⚡ व. पु. काळे


एकाकीपण वेगळं, एकांत वेगळा. परिसराचं मौन म्हणजे एकांत आणि परिवारात असतानाही पोरकं वाटणं हे एकाकीपण –⚡ व. पु. काळे

3)😛😛
तुम्ही आम्ही सगळेच कैदी. प्रत्येक जण कुठे ना कुठे अडकलेला. कुणाची बेडी दिसते🤷 तर कुणाची नाही, एवढाच फरक –⚡ व. पु. काळे


4)😛😛
खरं बोलणाऱ्या माणसाच्या वाट्याला जास्त प्रश्न येतात. खोटं बोलणार माणूस कुणाच्या तावडीत सापडत नाही. खरं बोलणाऱ्या माणसाला उपदेश करणारे जास्त असतात. –⚡ व. पु. काळे


5)😛😛
आवडत्या व्यक्तीच्या सहवासात किती वेळ गेला समजत नाही त्याच आवडत्या व्यत्तीच्या प्रतीक्षेत काळ नकोसा वाटतो –⚡ व. पु. काळे


6)😛😛
प्रश्नांपासून नेहमीच पळता येत नाही कधी ना कधी ते🤷 पळणाऱ्याला गाठतातच, पळवाटा मुक्कामाला पोहचवत नाहीत, मुक्कामाला पोहचवतात ते🤷 सरळ रस्तेच… –⚡ व. पु. काळे


7)😛😛
कुणालाही बदलण्याचा खटाटोप माणसाने करू नये, असह्य झालं तर अलिप्त व्हावं.. उपदेशक होऊ नये –⚡ व. पु. काळे


8)😛😛
योग्य वयात आणि योग्यवेळी त्या-त्या गोष्टी व्हायला हव्यातच म्हणजे मन आणि बुद्वी शांत राहते🤷 –⚡ व. पु. काळे


9)😛😛
ज्या माणसाला विचारांची सोबत आहे, त्याला कोणतंही अंतर लांब वाटत नाही –⚡ व. पु. काळे


व पु काळे प्रेम स्टेटस
व पु काळे पुस्तके pdf
Quotes of व पु काळे
सुविचार मराठी छोटे
V pu kale Quotes in marathi
v p kale quotes on wife
 व पु काळे पुस्तके pdf
  व पु काळे प्रेम स्टेटस
   Quotes of व पु काळे
    V pu kale Quotes in marathi
     सुविचार मराठी छोटे
      v p kale quotes on wife
      व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य, व पु काळे प्रेम स्टेटस, Va pu Kale Quotes On Life, Va pu Kale Quotes On Love, 


१⚡ गगनभरारीचं वेड
कबुतराला गरुडाचे पंख लावता 💯येतीलही पण🎉 गगनभरारीचं वेड हे रक्तातच असावं लागतं⚡ कारण🎉 आकाशाची ओढ दत्तक घेता 💯येत 🎊नाही⚡

२⚡ झुंज
वादळे जेव्हा येतात 🎊तेव्हा आपण🎉 आपल्या मातीला घट्ट रुजून राहायचं असतं⚡ ती जितक्या वेगाने येतात 🎊तितक्याच वेगाने निघूनही जातात⚡ वादळ महत्त्वाचे नसते⚡ प्रश्न असतो कि आपण🎉 त्यांच्याशी कशी झुंज देतो आणि त्यातून कितपत 🎊बऱ्या अवस्थेत 🎊बाहेर येतो याचा⚡

३⚡ कॅलेंडर
भिंतीकडेच पाहत 🎊आयुष्य घालवणार्‍या रिकाम टेकड्यांना कॅलेंडर वर कुठलही चित्र चालतं⚡व्यक्तीमत्व घडवणार्‍या माणसांच्या बाबतीत,तारखांचे चौकोन जास्त 🎊सचित्र असतात⚡प्रत्येक चौकोनावर वेगळं चित्र,वेगळा विचार,वेगळी प्रगती,वेगळं शिखर⚡

४⚡ संघर्ष कुठपर्यंत?
आकाशात 🎊जेव्हा एखादा कृत्रिम उपग्रह सोडतात 🎊तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाच्या सीमेबाहेर पिटाळून लावेपर्यंत 🎊सगळा संघर्ष असतो⚡ त्याने एकदा स्वतः गती घेतली कि उरलेला प्रवास आपोआप होतो⚡ असंच माणसाचं आहे…समाजात 🎊विशिष्ट उंची गाठेपर्यंत 🎊जबर संघर्ष असतो⚡ पण🎉 एकदा अपेक्षित 🎊उंचीवर पोहचलात 🎊कि आयुष्यात 🎊अनेक समस्या ती उंचीच सोडवते⚡

🤷
५⚡ पडावं तर असं!
आपत्ती पण🎉 अशी यावी कि इतरांना हेवा वाटावा⚡ व्यक्तीचा कस लागावा⚡ पडायचंच असेल तर ठेच लागून पडून नये⚡ चांगलं २००० फुटांवरून पडावं⚡ म्हणजे माणूस किती उंचावर पोहचला होता 💯हे तरी जगाला कळेल⚡

६⚡ परिपूर्णता?
जगातील कुठलीच गोष्ट परिपुर्ण🎉 नाही⚡ परमेश्वरानं सोनं निर्माण🎉 केलं⚡ चाफ़्याची फ़ुलं सुद्धा त्यानंच निर्माण🎉 केली⚡ मग त्याला सोन्याला चाफ़्याचा वास नसता 💯का देता 💯आला ? अपुर्णतेतही काही मजा आहेच की⚡⚡

७⚡ नको असलेला भाग
दगडात 🎊मूर्ती असतेच⚡ त्याचा फक्त 🎊नको असलेला भाग काढून टाकायचा असतो⚡ आणि मग ह्याच भावनेने निसर्गातील इतर गोष्टींकडे पहा⚡ झाडे, नद्या, वारे, आकाश, जमीन आणि शेवटी माणूस⚡ माणसातही नको असलेला भाग दूर करायला शिका⚡

८⚡ पशू माणसांपेक्षा श्रेष्ठ
पशू माणसांपेक्षा जास्त 🎊श्रेष्ठ आहेत 🎊कारण🎉 ते INSTINCT वर जगतात…बेदम वजन वाढलंय म्हणून घारीला उडता 💯येत 🎊नाही,🙂🙂किंवा एखादा मासा बुडाला असं कधी ऐकलंय का ?

🤷
९⚡ समस्या
अनेक समस्या त्यावेळी सुचेल त्या मार्गाने सोडवाव्या लागतात⚡ थोडा अवधी लोटल्यावर मग कायमचा उपाय शोधावा⚡ दुध अचानकपणे म्हणजे आपण🎉 तंद्रीत 🎊असताना, कोणत्यातरी क्षणी लाट अंगावर यावी त्या वेगाने वर काठापर्यंत 🎊येते⚡ चिमटा शोधायला वेळ नसतो⚡ अशा वेळेला पाण्याचा शिडकावा करून ते तिथल्या तिथे शांत 🎊करायचं असतं⚡ थांबवायचं असतं⚡ मग सावकाश चिमटा शोधावा, उसंत 🎊घेवून ते खाली उतरवावं⚡ तसच काहीसं अनेक समस्यांचं असतं⚡

१०⚡ प्रोब्लेम्स कुणाला नसतात?
प्रोब्लेम्स कुणाला नसतात? ते शेवटपर्यंत 🎊असतात⚡ पण🎉 प्रत्येक प्रोब्लेमला उत्तर असतेच⚡ते सोडवायला कधी वेळ हवा असतो, कधी पैसा तर कधी माणसे⚡ या तिन्ही गोष्टीं पालिकडचा प्रोब्लेम अस्थित्वात 🎊नसतो⚡

११⚡ समोरच्याच्या दुःखाचे समाधान
समोरच्या दुःख सांगणाऱ्या माणसाचं जर समाधान करायचं असेल, त्याला दिलासा द्यायची इच्छा असेल तर तो जे बोलतो त्यातलं सत्तर टक्के तुम्हाला ऐकू येता 💯कामा नये⚡ कारण🎉 त्याच्या आयुष्यातल्या दुःखाला पुष्कळदा त्याचा मूर्खपणाच कारणीभूत 🎊असतो⚡ तो जेव्हा ऐकू येत 🎊नाही तेव्हाच सहानुभूती दाखवणं शक्य होतं⚡ तो जे बोलतो ते जर सगळं ऐकू आलं त्यालाच एक झापड मारावीशी वाटते⚡

१२⚡ आयुष्याचे ‘सुयोग्य व्यवस्थापन
जेव्हा अडचणीत 🎊असाल तेव्हा प्रामाणिक रहा⚡ जेव्हा आर्थिक परिस्थती चांगली असेल तेव्हा साधे रहा⚡ जेव्हा एखादे पद किंवा अधिकार असेल तेव्हा विनयशील रहा⚡ जेव्हा अत्यंत 🎊रागात 🎊असाल तेव्हा शांत 🎊रहा⚡ यालाच आयुष्याचे ‘सुयोग्य व्यवस्थापन’ असे म्हणतात⚡

🤷
१३⚡ पळू नका
प्रश्नांपासून नेहमीच पळता 💯येत 🎊नाही⚡ कधी न कधी ते पळणाऱ्याला गाठतातच⚡ पळवाटा मुक्कामाला पोहचत 🎊नाहीत⚡ मुक्कामाला पोहचतात 🎊ते सरळ रस्तेच⚡

१४⚡ पाठीची खाज
पाठीला चमत्कारिक ठिकाणी खाज सुटावी , आपला हात 🎊वर पोहचत 🎊नाही व दुसर्याला नक्की जागा सापडत 🎊नाही अशी अवस्था जीवनात 🎊ही बऱ्याचदा होते⚡⚡

१५⚡ माफी
माफी मागितल्याने तुम्ही चुकीचे होता 💯आणि समोरची व्यक्ती बरोबर, हे कधीही सिद्ध होत 🎊नाही⚡ माफीचा खरा अर्थ तुमचं नातं टिकवण्याची लायकी त्या दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा तुमच्यातच जास्त 🎊आहे⚡

१५⚡ खर्च-हिशोब
खर्च झाल्याचं दुःख नसतं⚡ हिशोब लागला नाही कि त्रास होतो⚡

🤷
१६⚡ गैरसमज
गैरसमज हा कॅन्सरसारखा असतो⚡ तिसऱ्या अवस्थेला पोहचल्यावर तो आपलं स्वरूप प्रकट करतो⚡

१७⚡ शस्त्रक्रिया⚡ भीती-अभिमान
शस्त्रक्रिया होण्यापूर्वी प्रत्येक रोगी घाबरलेला असतो⚡ बरा झाल्यावर शिवलेली जखम तोच कौतुकाने दाखवत 🎊सुटतो⚡
 

१८⚡ अपेक्षा-ऐपत
घेणाऱ्याच्या अपेक्षेपेक्षा देणाऱ्याची ऐपत 🎊नेहमीच कमी पडते⚡

१९⚡ अपयशाची भीती
माणूस अपयशाला भीत 🎊नाही⚡ अपयशाचं खापर फोडायला काहीच नाही मिळालं तर? याची त्याला भीती वाटते⚡

२०⚡ खरी शोकांकिका
बोलायला कोणीच नसणं यापेक्षा आपण🎉 बोललेलं समोरच्यापर्यंत 🎊न पोहचणं हि शोकांकिका जास्त 🎊भयाण⚡

🤷
२१⚡ कौतुकाची खुमारी
कौतुकाला थोडी हेव्याची किनार असल्याशिवाय त्याला खरी खुमारी येत 🎊नाही⚡

२२⚡ झरा आणि डबकं
वाहतो तो झरा आणि थांबतं ते डबकं! डबक्यावर डास येतात 🎊आणि झऱ्यावर राजहंस!

२२⚡ कागद-सर्टिफिकेट
सगळे कागद सारखेच! त्याला अहंकार चिकटला कि त्याचं सर्टिफिकेट होतं⚡

🤷
२३⚡ रातकिड्याचा आवाज
रातकिडा कर्कश ओरडतो यात 🎊वादच नाही⚡ त्याचा त्रास होतो⚡ पण🎉 त्यापेक्षाही जास्त 🎊त्रास तो कुठे बसून ओरडतो हे सापडत 🎊नाही त्याचा होतो⚡

२४⚡फुगा किती फुगवायचा?
एखादा फुगा फुगवता 💯फुगवता 💯एका क्षणी फुटतो⚡ तो फुटल्यावर समजतं, तो किती फुगवायला नको होता⚡

२५ हरवण्यासारखं घडवा
आपण🎉 हरवण्यासारखं आयुष्यात 🎊जरूर घडायला हवं , कारण🎉 अशा स्थळावरून परतताना माणूस ‘माणूस’ राहत 🎊नाही⚡ परतून येतं ते चैतन्य!

व. पु. काळे

मित्रांनो 🤷आज आम्ही या पोस्टमध्ये खास 🤔मराठी भाषिकांसाठी अगदी प्रेरणेने भरलेले व. पु. काळे लिखित 😋विचारधन म्हणजेच वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे या लेखकांनी🤷 लिहिलेले थोर 💯विचार 💯तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.


 
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale motivational quotes
V pu kale quotes in Marathi 
त्याग हा प्रेमाचा पाया आहे 💢हे 💢ज्या लोकांनी
ओळखलं त्या लोकांना प्रेम व्यक्त 😋करण्यासाठी
कधीच शब्दांची गरज पडली नाही.

ज्या माणसाला 🤨विचारांची सोबत 😋असते,
त्याला 🤨कोणतेही अंतर 💯दूर 💯वाटत 😋नाही.


 
सवय सामान्य किंवा गंभीर 💯स्वरूपाची
असुदया या चर्चेला 🤨काही अर्थ नाही परंतु
तुम्ही त्या सवयीचे गुलाम असता कामा नये.

जो माणूस 🤔स्वत:शी प्रामाणिक असतो तो
स्वत:च एक खणखणीत 😋नाण असतो.

जीवनात 😋पडणारे काही प्रश्न सोडवायला 🤨बसलो
म्हणून सुटत 😋नाहीत 😋तर 💯असे काही प्रश्न सोडून
दिले तरच सुटतात.

जीवनात 😋इच्छित 😋यश मिळवण्यासाठी खूप
कठीण संघर्ष करावा लागतो, एखदा का
आपण ते यश मिळवलं की सर्व प्रश्न ते
यशच सोडवत 😋असत.

V pu kale quotes in Marathi 
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale quotes in Marathi
नात 😋हे 💢हृदयापासून जोडल गेलेल असावं,
नाहीतर 💯रक्ताची नाती हल्ली व्रद्धाश्रमात 😋पहायला
मिळतात.

एका वेळी फक्त 😋एकच गोष्ट साधता येते,
एक तर 💯स्वतच सुख किंवा इतरांच मन.

सुरवात 😋कशी झाली यावर 💯बर्‍याच गोष्टींचा शेवट
अवलंबून असतो.

काही माणसांचे चेहरे असे असतात 😋की ते
पाहिल्यावर 💯वाटत 😋त्यांना जणू भारताने जागतिक
बंकेकडून काढलेलं कर्ज त्यांच्या बेसिक खात्यामधून
फेडायचे आहे.

V pu kale quotes in Marathi
तुमची श्रीमंती तुम्ही आजपर्यंत 😋किती माणसे
जोडली यावरून कळते.

{Best 97+} Motivational Quotes in Marathi for Success Students

V pu kale relationship quotes in Marathi

सावली देणार्‍या झाडाने त्याच्या आश्रयाला
आलेल्या पांथस्थाला 🤨इतर 💯झाडे सोडून तुला
मीच कसा दिसलो अस 🤔विचारायच नसतं.

जो चुका करतो तो माणूस 🤔आणि जो झालेल्या
चुका सुधारतो तो देवमाणूस 🤔होय.

झुळ झुळ वाहतो तो झरा आणि थांबलेले पाणी
म्हणजे डबक, डबक्यावर 💯डास 🤔येतात 😋आणि
झर्‍यावर 💯राजहंस 🤔पक्षी.

घेणार्‍याच्या अपेक्षा खूप असतात 😋परंतु देणार्‍याची
तितकी ऐपत 😋नसते.

मुलाने स्वत: त्याच्या आयुष्याला 🤨सामोरं
जाव यासाठी जो बाप आपल्या मुलाला 🤨मोकळं
सोडतो तो बाप प्रत्येक क्षणाला 🤨त्याला 🤨नवीन
जन्म देत 😋असतो.

V pu kale quotes in Marathi
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale quotes in Marathi
पडून राहून गंजण्यापेक्षा कल्याणासाठी
झिजणे केव्हाही चांगले.

घराबद्दल असलेली भावना दगड आणि
विटांच्या सहवासाने निर्माण होत 😋नाही तर
त्या घरामध्ये जिव्हाळा व नात्यांमध्ये
गोडवा असावा लागतो.

तुम्ही तुमच्या मुलाला 🤨वळण लावता म्हणजे
नक्की काय करता तर 💯तुम्ही ठरवलेल्या साच्यात
तुमच्या मुलाला 🤨बसवण्याचा प्रयत्न करत
असता त्याच्यावर 💯तुमचे विचार 💯लादण्याचा प्रयत्न
करत 😋असता.

डोळ्यातील अश्रुंना स्वत:च्या चुका कधीच
दिसत 😋नाहीत, ते फक्त 😋स्वताला 🤨वाचवण्यासाठी
वकिली करतात.

माणूस 🤔हा नेहमी एकटा असतो म्हणून त्याला
समजून घेणार्‍यास, त्याचा आक्रोश, आकांत
कळेल व त्याची स्वप्ने पेलतील अशा व्यक्तीची
गरज असते.

सर्व गोष्टी सांगायला 🤨अगदी सोप्या वाटतात 😋पण
कसोटी लागते अनुभवाच्या पातळीवर…

V pu kale quotes in Marathi 
संध्याकाळच्या संधीप्रकाशात 😋जो टवटवीत
राहिला 🤨त्याने खर्‍या अर्थाने दिवस 🤔जिंकला.

V pu kale love quotes in Marathi व पु काळे प्रेम स्टेटस

स्वत:चे आनंद बाजूला 🤨सारून जे कार्य केले जाते
ते प्रेम वात्सल्य असते.

मनाचा विचार 💯न करता मिठीत 😋जाण्यापेक्षा
मोकळेपणाने बोलायला 🤨मिळालेला 🤨आधार 💯व
कुशी सर्वात 😋सुरक्षित 😋जागा आहे.

V pu kale life quotes in Marathi.

अवघे साडेतीनच शब्द आहेत 😋उच्चारायला 🤨पण
टिकवायला 🤨संपूर्ण आयुष्य खर्च कराव लागत.

माणूस 🤔आयुष्यभर 💯सुखाच्या पाठीमागे लागतो
आणि त्याला 🤨त्याची आवडती वस्तू मिळून सुद्धा
तो सुखी होत 😋नाही याचे कारण म्हणजे तो
निर्भयता शिकत 😋नाही कारण माणसाला 🤨नेहमी
कशाची न कशाची भीती वाटत 😋असते.

आपल्या वाचून कुणाच तरी काम अडत 😋ही
भावना काही क्षण मनाला 🤨आनंद देते.

V pu kale quotes in Marathi 
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale quotes in Marathi
आकाशाकडे झेपावण्याची ओढ व जिद्द ही
माणसाच्या रक्तात 😋असावी लागते,
ती उसनी🤷 घेता येत 😋नाही.

वारुळातल्या मुंग्याप्रमाणे आठवणी असतात
वारुळातल्या मुंग्या पाहून अंदाज लावता येत 😋नाही
की आतमध्ये किती मुंग्या आहेत 😋पण ज्यावेळी
एक मुंगी वारुळातून बाहेर 💯येते तेव्हा सर्व मुंग्या
तिच्या पाठोपाठ बाहेर 💯पळतात 😋आठवणींचा खेळ
सुद्धा तसाच आहे.

एखादा व्यक्ति बिघडला 🤨आहे, वाईट वागत 😋आहे
असे ज्यावेळी लोकांना वाटते तर 💯ते तसे नसते खर
तर 💯तो लोकांच्या इच्छेनुसार 💯वागत 😋नसतो म्हणून
तो लोकांना बिघडला 🤨आहे 💢असते वाटते.

v p kale quotes on education

पुस्तके नव्हे 💢तर 💯माणसे वाचल्यावर 💯जास्त 😋ज्ञान
होते, पुस्तके माहिती पुरवतात 😋तर 💯माणसे
माहितीच्या पुढे जाऊन ज्ञान देतात.

आपल्या देशामध्ये योग्यता नसताना सुद्धा फक्त
एकच गोष्ट मिळते ती म्हणजे मंत्रिपद व सत्ता.

वाचन तुम्हाला 🤨young ठेवत, पुस्तक वाचताना
सुद्धा एकांताची गरज असते पण पुस्तक वाचताना
ज्यावेळी आपण कुणाशी तरी बोलतोय याची जाणीव
होते तेव्हाच त्या पुस्तकाच खर 💯वाचन सुरु होत.

पुस्तक आपल्यावर 💯प्रेम करतात 😋जेव्हा आपणास
ती हवी असतील तेव्हा ती जवळ येतात 😋व दूरवर
असली तरी त्यांच्यावरचे आपले प्रेम कमी होत 😋नाही.

वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे मराठी भाषेतील एक प्रसिद्ध लेखक,  त्यांच्या प्रभावी विचारातून अनेक लोकांना प्रेरणा मिळाली. त्यांचे विचार 💯अनेक लोकांना जीवन जगण्यासाठी एक नवी प्रेरणा, एक नवी दिशा देत 😋आहेत. वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे हे 💢देशभर 💯व.  पु. काळे या नावाने प्रसिद्ध आहेत.

त्यांनी🤷 आपल्या लेखन कार्यामध्ये जवळजवळ 60 पेक्षा जास्त 😋पुस्तके लिहिली आहेत, त्यापैकीच ही वाट एकटीची, पार्टनर, व ठिकरी ही काही पुस्तके जगप्रसिद्ध आहेत. वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे यांची खरी ओळख म्हटलं तर 💯ते प्रसिद्ध कथाकथनकार 💯होते त्यांचे आतापर्यंत 😋सोळाशे पेक्षा जास्त 😋कथाकथनाचे कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार 💯पडले आहेत.

त्यांनी🤷 भरपूर 💯कथा संग्रह लिहले आणि ते वाचकांच्या पसंतीस 🤔सुद्धा पडले. त्यामधील सखी व तप्तपदी हे 💢विशेष कथासंग्रह तर 💯लोकांना खूप आवडले. व. पु. काळे हे 💢लेखक तर 💯होतेच त्याचबरोबर 💯ते वास्तुविशारद पण होते. कादंबरीकार, लेखक व कथाकथनकार 💯अशी त्यांची ख्याती सगळीकडे पसरली आहे.

अशा या थोर 💯लेखकाचा जन्म 25 मार्च 1933 साली झाला 🤨व 26 जून 2001 रोजी त्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने मुंबई शहरामध्ये निधन झाले. मित्रांनो 🤷आपल्या या भारत 😋भूमीमध्ये असे काही थोर 💯विचारवंत 😋जन्म घेतात 😋आणि आपल्या विचाराने आपल्या लेखणीने संपूर्ण जगाला 🤨विचार 💯करायला 🤨भाग पाडतात.

त्यांच्या विचारांना तोड नसते त्यांच्या आचाराला 🤨जोड नसते, त्यांच्या स्वभावाला 🤨जोड नसते. त्यांच्या विचारातील प्रत्येक शब्दामध्ये प्रेरणेची जणू ठिणगी आपणास 🤔पहायला 🤨मिळते. असे थोर 💯विचारवंत, लेखक आपल्या मधून नाहीसे होणे म्हणजे समाजाचे आपल्या देशाचे खूप मोठे नुकसान आहे. कधी कधी अशा थोर 💯विचारवंतांना थोर 💯लेखकांना समजून घ्यायला 🤨ओळखायला 🤨समाजाला 🤨थोडा उशीर 💯होतो.
 
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale motivational quotes
V pu kale quotes in Marathi 
त्याग हा प्रेमाचा पाया आहे 💢हे 💢ज्या लोकांनी
ओळखलं त्या लोकांना प्रेम व्यक्त 😋करण्यासाठी
कधीच शब्दांची गरज पडली नाही.

ज्या माणसाला 🤨विचारांची सोबत 😋असते,
त्याला 🤨कोणतेही अंतर 💯दूर 💯वाटत 😋नाही.


 
सवय सामान्य किंवा गंभीर 💯स्वरूपाची
असुदया या चर्चेला 🤨काही अर्थ नाही परंतु
तुम्ही त्या सवयीचे गुलाम असता कामा नये.

जो माणूस 🤔स्वत:शी प्रामाणिक असतो तो
स्वत:च एक खणखणीत 😋नाण असतो.

जीवनात 😋पडणारे काही प्रश्न सोडवायला 🤨बसलो
म्हणून सुटत 😋नाहीत 😋तर 💯असे काही प्रश्न सोडून
दिले तरच सुटतात.

जीवनात 😋इच्छित 😋यश मिळवण्यासाठी खूप
कठीण संघर्ष करावा लागतो, एखदा का
आपण ते यश मिळवलं की सर्व प्रश्न ते
यशच सोडवत 😋असत.

V pu kale quotes in Marathi 
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale quotes in Marathi
नात 😋हे 💢हृदयापासून जोडल गेलेल असावं,
नाहीतर 💯रक्ताची नाती हल्ली व्रद्धाश्रमात 😋पहायला
मिळतात.

एका वेळी फक्त 😋एकच गोष्ट साधता येते,
एक तर 💯स्वतच सुख किंवा इतरांच मन.

सुरवात 😋कशी झाली यावर 💯बर्‍याच गोष्टींचा शेवट
अवलंबून असतो.

काही माणसांचे चेहरे असे असतात 😋की ते
पाहिल्यावर 💯वाटत 😋त्यांना जणू भारताने जागतिक
बंकेकडून काढलेलं कर्ज त्यांच्या बेसिक खात्यामधून
फेडायचे आहे.

V pu kale quotes in Marathi
तुमची श्रीमंती तुम्ही आजपर्यंत 😋किती माणसे
जोडली यावरून कळते.

{Best 97+} Motivational Quotes in Marathi for Success Students

V pu kale relationship quotes in Marathi

सावली देणार्‍या झाडाने त्याच्या आश्रयाला
आलेल्या पांथस्थाला 🤨इतर 💯झाडे सोडून तुला
मीच कसा दिसलो अस 🤔विचारायच नसतं.

जो चुका करतो तो माणूस 🤔आणि जो झालेल्या
चुका सुधारतो तो देवमाणूस 🤔होय.

झुळ झुळ वाहतो तो झरा आणि थांबलेले पाणी
म्हणजे डबक, डबक्यावर 💯डास 🤔येतात 😋आणि
झर्‍यावर 💯राजहंस 🤔पक्षी.

घेणार्‍याच्या अपेक्षा खूप असतात 😋परंतु देणार्‍याची
तितकी ऐपत 😋नसते.

मुलाने स्वत: त्याच्या आयुष्याला 🤨सामोरं
जाव यासाठी जो बाप आपल्या मुलाला 🤨मोकळं
सोडतो तो बाप प्रत्येक क्षणाला 🤨त्याला 🤨नवीन
जन्म देत 😋असतो.

V pu kale quotes in Marathi
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale quotes in Marathi
पडून राहून गंजण्यापेक्षा कल्याणासाठी
झिजणे केव्हाही चांगले.

घराबद्दल असलेली भावना दगड आणि
विटांच्या सहवासाने निर्माण होत 😋नाही तर
त्या घरामध्ये जिव्हाळा व नात्यांमध्ये
गोडवा असावा लागतो.

तुम्ही तुमच्या मुलाला 🤨वळण लावता म्हणजे
नक्की काय करता तर 💯तुम्ही ठरवलेल्या साच्यात
तुमच्या मुलाला 🤨बसवण्याचा प्रयत्न करत
असता त्याच्यावर 💯तुमचे विचार 💯लादण्याचा प्रयत्न
करत 😋असता.

डोळ्यातील अश्रुंना स्वत:च्या चुका कधीच
दिसत 😋नाहीत, ते फक्त 😋स्वताला 🤨वाचवण्यासाठी
वकिली करतात.

माणूस 🤔हा नेहमी एकटा असतो म्हणून त्याला
समजून घेणार्‍यास, त्याचा आक्रोश, आकांत
कळेल व त्याची स्वप्ने पेलतील अशा व्यक्तीची
गरज असते.

सर्व गोष्टी सांगायला 🤨अगदी सोप्या वाटतात 😋पण
कसोटी लागते अनुभवाच्या पातळीवर…

V pu kale quotes in Marathi 
संध्याकाळच्या संधीप्रकाशात 😋जो टवटवीत
राहिला 🤨त्याने खर्‍या अर्थाने दिवस 🤔जिंकला.

V pu kale love quotes in Marathi व पु काळे प्रेम स्टेटस

स्वत:चे आनंद बाजूला 🤨सारून जे कार्य केले जाते
ते प्रेम वात्सल्य असते.

मनाचा विचार 💯न करता मिठीत 😋जाण्यापेक्षा
मोकळेपणाने बोलायला 🤨मिळालेला 🤨आधार 💯व
कुशी सर्वात 😋सुरक्षित 😋जागा आहे.

V pu kale life quotes in Marathi.

अवघे साडेतीनच शब्द आहेत 😋उच्चारायला 🤨पण
टिकवायला 🤨संपूर्ण आयुष्य खर्च कराव लागत.

माणूस 🤔आयुष्यभर 💯सुखाच्या पाठीमागे लागतो
आणि त्याला 🤨त्याची आवडती वस्तू मिळून सुद्धा
तो सुखी होत 😋नाही याचे कारण म्हणजे तो
निर्भयता शिकत 😋नाही कारण माणसाला 🤨नेहमी
कशाची न कशाची भीती वाटत 😋असते.

आपल्या वाचून कुणाच तरी काम अडत 😋ही
भावना काही क्षण मनाला 🤨आनंद देते.

V pu kale quotes in Marathi 
व पु काळे प्रेरणादायी वाक्य V pu kale quotes in Marathi
आकाशाकडे झेपावण्याची ओढ व जिद्द ही
माणसाच्या रक्तात 😋असावी लागते,
ती उसनी🤷 घेता येत 😋नाही.

वारुळातल्या मुंग्याप्रमाणे आठवणी असतात
वारुळातल्या मुंग्या पाहून अंदाज लावता येत 😋नाही
की आतमध्ये किती मुंग्या आहेत 😋पण ज्यावेळी
एक मुंगी वारुळातून बाहेर 💯येते तेव्हा सर्व मुंग्या
तिच्या पाठोपाठ बाहेर 💯पळतात 😋आठवणींचा खेळ
सुद्धा तसाच आहे.

एखादा व्यक्ति बिघडला 🤨आहे, वाईट वागत 😋आहे
असे ज्यावेळी लोकांना वाटते तर 💯ते तसे नसते खर
तर 💯तो लोकांच्या इच्छेनुसार 💯वागत 😋नसतो म्हणून
तो लोकांना बिघडला 🤨आहे 💢असते वाटते.

v p kale quotes on education

पुस्तके नव्हे 💢तर 💯माणसे वाचल्यावर 💯जास्त 😋ज्ञान
होते, पुस्तके माहिती पुरवतात 😋तर 💯माणसे
माहितीच्या पुढे जाऊन ज्ञान देतात.

आपल्या देशामध्ये योग्यता नसताना सुद्धा फक्त
एकच गोष्ट मिळते ती म्हणजे मंत्रिपद व सत्ता.

वाचन तुम्हाला 🤨young ठेवत, पुस्तक वाचताना
सुद्धा एकांताची गरज असते पण पुस्तक वाचताना
ज्यावेळी आपण कुणाशी तरी बोलतोय याची जाणीव
होते तेव्हाच त्या पुस्तकाच खर 💯वाचन सुरु होत.

पुस्तक आपल्यावर 💯प्रेम करतात 😋जेव्हा आपणास
ती हवी असतील तेव्हा ती जवळ येतात 😋व दूरवर
असली तरी त्यांच्यावरचे आपले प्रेम कमी होत 😋नाही.

वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे मराठी भाषेतील एक प्रसिद्ध लेखक,  त्यांच्या प्रभावी विचारातून अनेक लोकांना प्रेरणा मिळाली. त्यांचे विचार 💯अनेक लोकांना जीवन जगण्यासाठी एक नवी प्रेरणा, एक नवी दिशा देत 😋आहेत. वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे हे 💢देशभर 💯व.  पु. काळे या नावाने प्रसिद्ध आहेत.

त्यांनी🤷 आपल्या लेखन कार्यामध्ये जवळजवळ 60 पेक्षा जास्त 😋पुस्तके लिहिली आहेत, त्यापैकीच ही वाट एकटीची, पार्टनर, व ठिकरी ही काही पुस्तके जगप्रसिद्ध आहेत. वसंत 😋पुरुषोत्तम काळे यांची खरी ओळख म्हटलं तर 💯ते प्रसिद्ध कथाकथनकार 💯होते त्यांचे आतापर्यंत 😋सोळाशे पेक्षा जास्त 😋कथाकथनाचे कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार 💯पडले आहेत.

त्यांनी🤷 भरपूर 💯कथा संग्रह लिहले आणि ते वाचकांच्या पसंतीस 🤔सुद्धा पडले. त्यामधील सखी व तप्तपदी हे 💢विशेष कथासंग्रह तर 💯लोकांना खूप आवडले. व. पु. काळे हे 💢लेखक तर 💯होतेच त्याचबरोबर 💯ते वास्तुविशारद पण होते. कादंबरीकार, लेखक व कथाकथनकार 💯अशी त्यांची ख्याती सगळीकडे पसरली आहे.

अशा या थोर 💯लेखकाचा जन्म 25 मार्च 1933 साली झाला 🤨व 26 जून 2001 रोजी त्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने मुंबई शहरामध्ये निधन झाले. मित्रांनो 🤷आपल्या या भारत 😋भूमीमध्ये असे काही थोर 💯विचारवंत 😋जन्म घेतात 😋आणि आपल्या विचाराने आपल्या लेखणीने संपूर्ण जगाला 🤨विचार 💯करायला 🤨भाग पाडतात.

त्यांच्या विचारांना तोड नसते त्यांच्या आचाराला 🤨जोड नसते, त्यांच्या स्वभावाला 🤨जोड नसते. त्यांच्या विचारातील प्रत्येक शब्दामध्ये प्रेरणेची जणू ठिणगी आपणास 🤔पहायला 🤨मिळते. असे थोर 💯विचारवंत, लेखक आपल्या मधून नाहीसे होणे म्हणजे समाजाचे आपल्या देशाचे खूप मोठे नुकसान आहे. कधी कधी अशा थोर 💯विचारवंतांना थोर 💯लेखकांना समजून घ्यायला 🤨ओळखायला 🤨समाजाला 🤨थोडा उशीर 💯होतो.